Påhlsdotter, Pernilla, 11 11 12 2


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

Bok


Fader

Moder


Gift

Församling

Län

Maka

Källa

Bok

Övrigt


Barn


Flyttningar


Yrke


Husförhör


Avliden

Begravd

Dödsorsak

Källa

Bok

 

 

 


Övrigt