Olof, 1121112121


Född
Döpt
Församling
Län
Fadderpar 1
Fadderpar 2
Källa
Bok
Övrigt

Fader
Moder

Gift
Församling
Län
Maka
Källa
Bok
Övrigt

Barn Margareta

Flyttningar

Yrke

Husförhör

Avliden
Dödsorsak
Begravd
Källa

Övrigt