Nilsson Hammar, Hans, 11212122211


Född

 

 

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Fadderpar 1

 

Fadderpar 2

 

Källa

 

Bok

 


Fader

Nils Hammer

Moder

Margareta Christensdotter


Gift

1656-12-02

Församling

 

Län

 

Maka

Torbor Andersdotter Brun

Källa

”Dragsmarks kloster” av Wilhelm Berg

Bok

”Dragsmarks kloster” s. 411

Övrigt

 


Barn

Greger

Christen


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

 


Avliden

1699-04-22

 

Dödsorsak

(ej angivet)

 

Begravd

(ej angivet)

 

Källa

Genline

Bok

Dragsmark C:1 s. 331

Övrigt

Då han dör står det att han var 84 år gammal.


Övrigt

”Dragsmarks kloster” (s. 410) av Wilhelm Berg står om Hans:

”Fadern höll Preseptor för dem och Hans Blef sedemera sänd till Högskolan 1634 uti Slangerup på Seland, där (han) höll i 3:ne år till 1637, då Dlåtts(her)ren Ifwar Krabbe kallade honom (till) sitt kansli på Warberg; han war (der) i 2:ne år till 1639, då fadern Nils för (ålder) och sjuklighet nödsakades hemkalla honom.”

”Dät skrifes om Hans att han warit saktmodig, tystlåten och gifmild…”

I boken kan man även läsa: ”I genombrutet arbete läses ännu i dag på kyrktornets väderflöjel: HH TA 1673, hvilket sålunda betyder Hans Hammar – Torbor Andersdotter (Brun).”

 

Nedanstående fotografi av vindflöjeln är taget 2003-10-18.