Nils Hammer, 11 21 21 22 21 11


Född

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Bok


Fader

Moder


Gift

1617-11-02

Plats

Köpenhamns slott

Land

Danmark

Gift med

Margareta Christensdotter

Övrigt

Källor

Dragsmarks kloster, Wilhelm Berg, sidan 410


Vem var Margrete ChristensdatterDragsmarks kloster, Nils-Fredrik Beerståhl, sidan 85


 Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2, sidan 117; Kring ett tredubbelt Bröllop på Köpenhams slott 1617, Nils Fredrik Beerståhl.


Barn

1618-08-02 Hans Nilsson Hammar
Källa: Dragsmarks Kloster, Wilhelm Berg, sidan 410.

 

1623 – Christen

 

en dotter


Yrke

Skeppskapten, Amiral

 

Kong Kristian den fjerde og hans mændBremerholm. - Kapitel III C, Hans Daniel Lind (1847-1924), sidan 197

 

Ur Vikarvets årsbok 1984-1987, s. 85-103 ”Vem var Margrete ChristensdatterDragsmarks kloster” av Nils-Fredrik Beerståhl:

 

”3/12 1618 fick han jämte H. Vind kungens befallning att ha flitig uppsikt på Bremerholmen (flottstationen i Köpenhamn) som han skulle ansvara för ’intill vi anderledes derom tilsigendes vorder’ . Han var alltså konstituerad som Holmens chef under den ordinarie Holmamiralens suspension. 1/5 1626 designerades han till chef på Flensborg och underamiral över Den flyvende Fisk och Saelhunden, men skulle underordna sig H. Vinds amiralskap. 16/6 1628 slutligen fick han instruktion att tills vidare vara amiral över örloggsskeppen i Östersjön.”


Avliden

1643-08-16

Begravd

 

Församling

 

Län

 

Dödsorsak

 

Övrigt

 

Källa

Dragsmarks kloster, Wilhelm Berg, sidan 410

 

 

 


Övrigt

Ur Personalhistorisk tidsskrift 1987, s. 117-130 ”Kring ett tredubbelt Bröllop på Köpenhamns slott 1617” av Nils-Fredrik Beerståhl står om Nils Hammer:

”1624 hade han dels fått ett kronan tillhörig fastighet i Köpenhamn nära Bremerholmen och slottet, dels blivit länsherre över Dragsmarks kloster i Bohuslän med 119 underlydande hemman, vilket sedan 1602 legat under Bohus län.”

 

112121222111A