Hammer, Nils, 11 21 21 22 21 11


Född

 

 

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Fadderpar 1

 

Fadderpar 2

 

Källa

 

Bok

 


Fader

 

Moder

 


Gift

1617-11-02

Plats

Köpenhamns slott

Land

Danmark

Maka

Margareta Christensdotter

Källa

 

Bok

 

Övrigt

 


Barn

Hans

1623 – Christen

en dotter


Flyttningar

 


Yrke

Skeppskapten, vice Amiral

1611-03-01 blev han skeppskapten i danska örloggsflottan.

Ur Vikarvets årsbok 1984-1987, s. 85-103 ”Vem var Margrete Christensdatter på Dragsmarks kloster” av Nils-Fredrik Beerståhl:

”3/12 1618 fick han jämte H. Vind kungens befallning att ha flitig uppsikt på Bremerholmen (flottstationen i Köpenhamn) som han skulle ansvara för ’intill vi anderledes derom tilsigendes vorder’ . Han var alltså konstituerad som Holmens chef under den ordinarie Holmamiralens suspension. 1/5 1626 designerades han till chef på Flensborg och underamiral över Den flyvende Fisk och Saelhunden, men skulle underordna sig H. Vinds amiralskap. 16/6 1628 slutligen fick han instruktruktion att tills vidare vara amiral över örloggsskeppen i Östersjön.”

 

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

- Kapitel III C

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

Hans Daniel Lind (1847-1924)

 


Husförhör

 


Avliden

1643-08-16

 

Dödsorsak

 

 

Begravd

 

 

Källa

”Dragsmarks kloster” av Wilhelm Berg.

Bok

”Dragsmarks kloster” s. 410


Övrigt

Ur Personalhistorisk tidsskrift 1987, s. 117-130 ”Kring ett tredubbelt Bröllop på Köpenhamns slott 1617” av Nils-Fredrik Beerståhl står om Nils Hammer:

”1624 hade han dels fått ett kronan tillhörig fastighet i Köpenhamn nära Bremerholmen och slottet, dels blivit länsherre över Dragsmarks kloster i Bohuslän med 119 underlydande hemman, vilket sedan 1602 legat under Bohus län.”