Christensdotter, Margareta, 112121222112


Född

~ 1600

Land

Danmark

Källa

Personalhistorisk tidsskrift 1987, s. 117-130 ”Kring ett tredubbelt Bröllop på Köpenhamns slott 1617” av Nils-Fredrik Beerståhl.


Fader

Det spekuleras i om Danmarks kung Christian IV (1577-1648) var far till Margareta.

Några egentliga ”bevis” finns det inte men det finns en del som tyder på att det kan vara så:

 

- Margareta gifter sig 1617 med Nils Hammer på Köpenhamns slott. I kungens anteckningar (se nedan under rubriken övrigt vid giftemålet) nämner han Margareta och Gørrell, troligen hennes syster, men inte deras makar medan han i det tredje av bröllopsparen bara nämner mannen.

 

- Margareta och Gørrell får 500 Dr vardera, två månader senare, vilket var ett ovanligt stort belopp (se längst ner under rubriken övrigt).

 

- Klostergården i Dragsmark som Nils Hammer förlänades år 1624, fick Margareta och hennes barn då Nils dog.

Det var mycket ovanligt att man fick behålla gården efter det att förlängingstiden tagit slut.

 

- Gørrell ska inte ens ha fyllt 14 år då hon gifter sig.

Från år 1582 fick ingen kvinna i Danmark under 18 år gifta sig. Man vet dock att kungliga familjemedlemmar gifte sig då de var yngre än 18 år.

Moder

 


Gift

1617-11-02

Plats

Köpenhamns slott

Land

Danmark

Maka

Nils Hammer

Källa

Personalhistorisk tidsskrift 1987, s. 117-130 ”Kring ett tredubbelt Bröllop på Köpenhamns slott 1617” av Nils-Fredrik Beerståhl.

Övrigt

I Christian IV:s, Danmarks kung, almanacksanteckningar för 1617 står:

”November 2 gjorde ieg pigernis ved naffn Margrethe og Gørrell Kaastensdotthers brøllop, paa Køben (havn). Sa och Ma (gister) Madtzis brøllop, som den tiid var hoffpredikandt.” (Ur: Vikarvets årsbok 1984-1987, s. 85-103 ”Vem var Margrete Christensdatter på Dragsmarks kloster” av Nils-Fredrik Beerståhl)


Barn

Hans

1623 – Christen

en dotter


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

 


Avliden

Levde 1651

 

Dödsorsak

 

 

Begravd

 

 

Källa

”Dragsmarks kloster” av Wilhelm Berg.

Bok

”Dragsmarks kloster” s. 410


Övrigt

I Christian IV:s, Danmarks kung, dagbok 1618 17/1 står: ”Item Matgrete og Gørrel 1 000 Dr”.

Pengarna på vardera 500 Dr som de fick kan jämföras med en tjänsteflickas halva årslön som år 1625 var 14 Dr.

 

Efter Nils Hammers död 1643 fick Margareta och hennes barn klostergården i Dragsmark.

 

(Ur: Vikarvets årsbok 1984-1987, s. 85-103 ”Vem var Margrete Christensdatter på Dragsmarks kloster” av Nils-Fredrik Beerståhl)