Helge Thorgeirsson, 1121 2122 2121 1


Född

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Bok


Fader

Torger Torgersson

Moder

Elisabet Borckholt


Gifte 1

Församling

Troligen Hålta

Län

Göteborgs och Bohus län

Maka

Cecilia Clausdotter

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8


Gifte 2

Församling

Län

Göteborgs och Bohus län

Maka

Anna Påvelsdotter

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8


Barn

- Anders

- Vilhelm

- Björn

- Ivar

- Torborg

- Hilleborg

Alla barnen födda i 1:a äktenskapet med Cecilia Clausdotter.

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8.


Yrke

Borgmästare i Marstrand från år 1599 till år till sin död 1629.

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8.


Avliden

1629

 

Övrigt

Helge och Cecilia begravdes i Marstrands kyrka, inne i koret strax norr om altaret.

Över graven låg en stenhäll, där kvarvarande fragment numera ligger som golv i den östra delen av södra vapenhuset.

Stenhällen har fått nr 22 vid inventeringar av kyrkans stenhällar.

 

 

Bild ur Kyrkorna i Marstrand

 

Enligt en inventering från 1733 står det:

 

Her vnder ligger begraven erlig wis och welforstandige Hilire Torgersen,

fordom borgmester vdi Marstrand, som salig hensomnede i Herren A0 16 - den –

samt hans kiere hvstrv erlig dygd och gvdfryctig qvinne Sitzel Clavs Dotter

som sahlig hensof A0 1675 den 3 ivli. Hvis sieler Gvd bevare.

 

Årtalet 1675 är en felläsning då hon omtalas som död 1626, förmodligen ska 7 vara 2.

 

 

Källa: Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 9. Karin Aasma, Kyrkorna i Marstrand, sid 170,171

 

Nedanstående fotografier är tagna på stenhällen i Marstrands kyrka 2017-10-14.

 

 

Fotografiet visar en ängel som återfinns i

överkant på hällen ovan bådas huvud.