Cecilia Clausdotter (Sitzel Clavsdotter), 11 21 21 22 21 21 2


Född

Ca 1580

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 11


Fader

Claus Brun

Moder

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8

 


Gifte 1

Församling

Län

Göteborgs och Bohus län

Maka

Isak Tönnisen på egendomen Gullbringa i Hålta

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 11, 12


Gifte 2

Ca 1599

Församling

Län

Göteborgs och Bohus län

Maka

Helge Thorgeirsson

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8


Barn

Anders Helgesson

 

Vilhelm Helgesson

 

Björn Helgesson

 

Ivar Helgesson

 

Torborg Helgesdotter

 

Hilleborg Helgesdotter

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8


 

Avliden

Troligen 1625-07-03

Övrigt

Helge och Cecilia begravdes i Marstrands kyrka, inne i koret strax norr om altaret.

Över graven låg en stenhäll, där kvarvarande fragment numera ligger som golv i den östra delen av södra vapenhuset.

Stenhällen har fått nr 22 vid inventeringar av kyrkans stenhällar.

 

 

Bild ur Kyrkorna i Marstrand

 

Enligt en inventering från 1733 står det:

 

Her vnder ligger begraven erlig wis och welforstandige Hilire Torgersen,

fordom borgmester vdi Marstrand, som salig hensomnede i Herren A0 16 - den –

samt hans kiere hvstrv erlig dygd och gvdfryctig qvinne Sitzel Clavs Dotter

som sahlig hensof A0 1675 den 3 ivli. Hvis sieler Gvd bevare.

 

Årtalet 1675 är en felläsning då hon omtalas som död 1626, förmodligen ska 7 vara 2.

 

Källa: Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 9. Karin Aasma, Kyrkorna i Marstrand, sid 170,171

 

Nedanstående fotografier är tagna på stenhällen i Marstrands kyrka 2017-10-14.

 

 

Fotografiet visar en ängel som återfinns i

överkant på hällen ovan bådas huvud.