Claus Brun, 11 21 21 22 21 21 21


Född

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa


Fader

Moder

Övrigt

Det har spekulerats och gjorts flera utredningar om Claus Bruns härstamning. Förutom Claus Brun i Marstrand var det flera samtida personer i Bohuslän som bar namnet Brun. De mest kända verkar vara från släkten Brun från strax utanför Kristianstad i Skåne. På deras släktvapen ser man på höger sida en fläkt örn och på vänster sida två bjälkar. Från denna släkt kom systrarna Birgitta och Cecilia Brun. Deras far var Romell (Rasmus) Pederssön Brun, frälseman till Brunsgård, i Skåne. Moder var frälsekvinnan Bodil Clavsdotter Gagge. Birgitta Brun var gift med Peder Knudsen (Maaneskiold) i Olsnäs och Åkervik och Cecilia Brun var gift med Knut Bildt i Morlanda.

 

Mycket talar för att Claus Brun var broder med ovan nämnda Birgitta och Cecilia Brun men det verkar inte finnas några kända dokument som styrker detta släktskap.

 

Ättlingar efter Claus Brun använde sig inte av den fläkta örnen som familjen Bruun från i Skåne använde, utan de använde vapnet med rosen och liljan som förmodas härröra sig från ledet Helge ThorgeirssonTorger TorgerssonTorger Torkelsson. Nedanstående bild är från Norums Kyrka och visar Margrete Torgersdotters vapensköld.

Margrete var sondotter till Erik Thorgeirsson, byfogde på Marstrand, som var broder till Helge Thorgeirsson.

 

Foto: © Tommy Hvitfeldt, Hvitfeldt Produktion

 

I Björlanda Kyrka på Hisingen finns en fattigbössa med tre vapensköldar på. En av sköldarna visar den fläkta örnen och är familjen Bruns från i Skåne. Bland de som har skänkt bössan ser man initialerna BPM efter Boel Pedersdotter Måneskiöld som var dotter till ovan nämnda Birgitta Brun.

 

  

Foto: © Jan Nilsson

 

Då släktskapet inte är styrkt väljer vi tills vidare att här inte redovisa Claus Bruns föräldrar.

 

Källor

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 12.

Harald Torgestam, Ett bördsdokument om släkten Bruhn (Bruun) i Bohuslän, Vikarvets årsbok 1998-1999, sid 86-91.

B_Hedenberg, Släkten Brun i Marstrand

 


Gifte 1

Församling

Län

Maka

Källa


Barn

Cecilia

 

Margareta

 

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 10.


 

Avliden

 

Övrigt

.

 

Källor