Palm Persson, Mattias, 11 21 22 1


Född

Ca 1772

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Bok

Övrigt

Född på Dahl, enligt generalmönsterrullorna

 


Fader

Moder


Gift

1793-07-21

Församling

Herrestad

Län

Gbg och Bohus län

Maka

Karin Jacobsdotter

Källa

Herrestad C:2 (1749-1802) Bild 238 / sid 465 (AID: v2845.b238.s465 Öppna, NAD: SE/GLA/13205)

Övrigt

Det står att de bor i Majoreberg


Barn

1793-12-28 – Christina

Källa: Herrestad C:2 (1749-1802) Bild 166 / sid 323 (AID: v2845.b166.s323 Öppna, NAD: SE/GLA/13205)

 

1797-02-12 – Maja

Källa: Herrestad C:2 (1749-1802) Bild 182 / sid 355 (AID: v2845.b182.s355 Öppna, NAD: SE/GLA/13205)

 

1799 – Catharina
Källa: Finns inga födelsenotiser.
Upptagen som dotter i husförhören:
Bokenäs AI:4 (1792-1799) Bild 26 / sid 43 (AID: v1334.b26.s43 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

Bokenäs AI:5 (1800-1804) Bild 42 / sid 71 (AID: v1335.b42.s71 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

Bokenäs AI:6 (1804-1808) Bild 37 / sid 77 (AID: v1336.b37.s77 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

Död 1806-03-05:
Bokenäs C:2 (1769-1818) Bild 344 / sid 705 (AID: v1354.b344.s705 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

 

1803-11-12 – Johanna
Källa: Bokenäs C:2 (1769-1818) Bild 175 / sid 341 (AID: v1354.b175.s341 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)


Flyttningar

1793-06-07
Flytt från Skredsvik till Herrestad.

Källa: Skredsvik HII:2 (1787-1810) Bild 1980 (AID: v205202.b1980 Öppna, NAD: SE/GLA/13480)

 

Tråssdrängen Matthis Pehrson 22 år gammal
har härstädes blefwet förhörd, lemnas det
bewis at han kan litet läsa, samt har ganska en-
faldig kundskap men någorlunda begrepp, det
han wisar lust att vidare upodla, har derför blefvet
admitterad till den heliga nattvardens begående.

Skrediwik den 7 Juni
1793

Under herr Kyrkjoherdens sjukdom
Nils M. Kollinius
[--] Skeps Predikant och adjunct
i Skrediwik


Yrke

Soldat Kungliga Bohusläns Regemente

 

Generalmönsterrulla 1797:

Premier Majorens Kompanie

Nr 15, Stale Öster och Väster Gård
Ersatte den tidigare soldaten Anders Rodin 1794-10-01
Ålder: 25

Tjänsteår: 2 ¾

Gift

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 632 (1797-1799) Bild 430 (AID: v48125a.b430 Öppna, NAD: SE/KrA/0023)

 

Generalmönsterrulla 1799:

Premier Majorens Kompanie
Nr 15, Stale Öster och Väster Gård

Ålder: 27

Tjänsteår: 5

Längd: 5 fot, 10 ¾ tum (ca 175 cm)

Gift

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 632 (1797-1799) Bild 3390 (AID: v48125a.b3390 Öppna, NAD: SE/KrA/0023)

 

Generalmönsterrulla 1803:

Premier Majorens Kompanie
Nr 15, Stale Öster och Väster Gård

Ålder: 30 2/3

Tjänsteår: 8 2/3

Längd: 5 fot, 10 ¾ tum (ca 175 cm)

Gift

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 633 (1803-1806) Bild 71 (AID: v48126.b71 Öppna, NAD: SE/KrA/0023)

 

Generalmönsterrulla 1806:

Premier Majorens Kompanie
Nr 15, Stale Öster och Väster Gård

Ålder: 33 2/3

Tjänsteår: 11 2/3

Längd: 5 fot, 10 ¾ tum (ca 175 cm)

Gift

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 633 (1803-1806) Bild 341 (AID: v48126.b341 Öppna, NAD: SE/KrA/0023)

 

Generalmönsterrulla 1807:

Premier Majorens Kompanie
Nr 15

Fången den 17 April

Ålder: 34 2/3

Tjänsteår: 12 2/3

Längd: 5 fot, 10 ¾ tum (ca 175 cm)

Gift

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 634 (1807-1818) Bild 33 (AID: v48127c.b33 Öppna, NAD: SE/KrA/0023)

 

Generalmönsterrulla 1808:

Premier Majorens Kompanie
Nr 15, Stale Öster och Väster Gård

Kalen fångad, antagit fransk tjänst, ersatt den 19 now 1807 med Håkan Strid

Fångad den 17 April.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor GIfa:5 (1808-1808) Bild 32 / sid 59 (AID: v104.b32.s59 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

 

Pommerska kriget 1805 – 1807

Under det Pommerska kriget 1805 - 1807 beordrades en styrka ur Bohusläns Regemente att delta i kriget.

Mattias Palm var en av de soldater som blev beordrad att ingå i denna styrka.

 

Nedanstående citat är hämtat ur Konglig Bohus Läns regemente, I fält och till sjöss 1676 – 1814, sidan 106:

 

Bohuslänningarna anländer till Pommern

Tjänstgöringen i Pommern beordrades med ett kungligt

 brev av den 12 november 1806: ”… 400 man af Bohus

Läns Regemente att så fort ske kan, till Ystad afmarschera

för att vidare till Pommern öfverföras … med vanligt

battaillonsbefälStyrkan lämnade Bohuslän en vecka

senare och anlände till Stralsund vid årsskiftet tillsammans

med kontingenter ur Älvsborgs och Västgöta-Dals

regementen.

 

Kommenderingen slutade för Mattias Palm med att han blev tillfångatagen vid slaget om Ueckermünde den 17 april 1807.
Enligt generalmönsterrullan 1808 valde Mattias Palm att anta fransk tjänst i stället för fångenskap.
Vad som händer Mattias efter detta är för oss okänt.

 

Mer att läsa om slaget vid Ueckermünde och tillfångatagandet finns på nedanstående länkar:

 

Berättelser ur svenska historien / 9

- a digital facsimile edition from Project Runeberg

http://runeberg.org/sverhist/9/0573.html

 

Napoleon Series Discussion Forum Archives

Dutch-swedish obscurity contest part.2

 

Svenska arméens fälttåg uti Tyskland och Norrige åren 1805, 1806, 1807 och 1808, Ernst von Vegesack

 

 

Soldattorpet Heden under Wester Stale i Bokenäs.

Under sin tid som soldat var Mattias Palm och hans familj bosatta i soldattorpet Heden under Wester Stale.


Nedanstående citat är hämtat ur boken Kungl. Bohusläns Regemente och dess hembyggd, del 1, sidan 218 och 219:


1778 förrättades torpsyn vid Lane kompani och antecknades i den

Därvid förda syneinstrumentet bl. a. följande: Vid rusthållet nr 15 Stale

I Bokenäs socken fanns ett dragontorp, som hette Heden. På detta var

fähuset uppbyggt intill boningshusets gavel. Torpet som sådant var

ifråga om såväl avkastning som utrymmen inomhus fullt jämbördigt

med de flesta andra av den vanliga  typen. Stugan med förstugan och

kammare var 6 meter lång och 4 meter bred. Fähuset var 4 meter långt

och nära 2 meter brett. Lada och loge funnos. Åkern hade en storlek

motsvarande en tunnas utsäde, och ängen gav foder till en ko och

några får.”

 

Torpets placering 1805 framgår av den historiska kartan” Charta öfver Utmarcken till Hemmanen Sthale

Belägit uti Göteborgs och Bohuslän Lane Härad och Bogenäs Sokn. Upprättad År 1805 af Nils A Wessborg
Klicka på denna länk för att komma till kartan.

 

Vår bedömning är att torpet har legat på nedanstående koordinater. (Obs ej verifierat!)

WGS84 DDM (lat, long) N 58° 16.6719', E 11° 36.4730'

WGS84 DD (lat, long) 58.27786, 11.60788

RT90 6469279, 1253824

 


Husförhör

Bokenäs A1:4
Källa: Bokenäs AI:4 (1792-1799) Bild 26 / sid 43 (AID: v1334.b26.s43 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

 

Bokenäs A1:5

Källa: Bokenäs AI:5 (1800-1804) Bild 42 / sid 71 (AID: v1335.b42.s71 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

 

Bokenäs A1-6
Källa: Bokenäs AI:6 (1804-1808) Bild 37 / sid 77 (AID: v1336.b37.s77 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)

 

Bokenäs A1-7
Källa: Bokenäs AI:7 (1809-1812) Bild 18 / sid 25 (AID: v1337.b18.s25 Öppna, NAD: SE/GLA/13041)


Mantals-
längder

1792

Herrestad, Öfver Berg
Tråssdräng Mattis

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:29 (1792-1792) Bild 21 / sid 12 (AID: v83.b21.s12 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1793

Herrestad, Öfver Berg
Tråssdräng Mattis

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:30 (1793-1793) Bild 21 / sid 12 (AID: v84.b21.s12 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1794

Herrestad, Öfver Berg
Tråssdräng Mattis

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:31 (1794-1794) Bild 21 / sid 12 (AID: v85.b21.s12 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1795

Bokenäs, Wäster Stale

Dragon Mattis P, 1 hustru, 1 son, 1 dotter (borde varit 2 döttrar!), I tjenst, Sidentyg
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:32 (1795-1795) Bild 90 / sid 81 (AID: v86.b90.s81 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

1796

Bokenäs, Wäster Stale

Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 1 son, 1 dotter (borde varit 2 döttrar!), I tjenst, Sidentyg
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:33 (1796-1796) Bild 41 / sid 32 (AID: v87.b41.s32 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1797

Bokenäs, Wester Stale

Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 1 son, 1 dotter (borde varit 2 döttrar!), I tjenst, Sidentyg.
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:34 (1797-1797) Bild 33 / sid 24 (AID: v88.b33.s24 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1798
Bokenäs, Wäster Stale
Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 2 döttrar, I tjenst, Sidentyg
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:35 (1798-1798) Bild 361 / sid 351 (AID: v89.b361.s351 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1799
Bokenäs, Wäster Stale
Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 2 döttrar, I tjenst, Sidentyg
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:36 (1799-1799) Bild 130 / sid 120 (AID: v90.b130.s120 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1800
Bokenäs, Wäster Stahle
Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 2 döttrar, I tjenst, Sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:37 (1800-1800) Bild 39 / sid 27 (AID: v169815.b39.s27 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1801

Bokenäs, Wäster Stahle
Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 2 döttrar, Mannen i tjenst, Sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:38 (1801-1801) Bild 327 / sid 313 (AID: v169817.b327.s313 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1802

Bokenäs, Wäster Stahle
Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 3 döttrar, I tjenst, Sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:39 (1802-1802) Bild 47 / sid 34 (AID: v169818.b47.s34 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1803

Sidorna för Sunnervikans fögderi saknas i denna bok.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:40 (1803-1803) Bild 6 (AID: v169819.b6 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1804

Bokenäs, Wäster Stahle
Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 4 döttrar, I tjenst, Sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:41 (1804-1804) Bild 453 / sid 895 (AID: v169820.b453.s895 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1805

Bokenäs, Wäster Stahle
Ord. Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 4 döttrar, I tjenst, Sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:42 (1805-1805) Bild 582 / sid 574 (AID: v169821.b582.s574 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1806

Bokenäs, Wäster Stahle

Ord. Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 4 döttrar

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:43 (1806-1806) Bild 851 / sid 845 (AID: v169822.b851.s845 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)

 

1807

Bokenäs, Wäster Stahle

Ord. Dragon Mattis Palm, 1 hustru, 4 döttrar, _ _ _ bruk af siden

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor EIIIa:44 (1807-1807) Bild 904 / sid 901 (AID: v169823.b904.s901 Öppna, NAD: SE/GLA/12516)


 

Övrigt

Biografi

 

Mattias Palm Perssons liv finns beskrivet i en biografi sammanställd av Robin Govikdenna länk.