Hans Christopher Krysser, 11 22 11 11 22 1
Detta släktskap bygger på indicier, se Hedvig Hansdotter Krysser


Född

1643 (Beräknat från att Hans uppges vara 62 år då han dör)

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Övrigt

Född i Magdeburg, Tyskland

Källa

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1678/12 (1678), bildid: A0053973_00396


Fader

 

Moder


Gift

 

Församling

 

Län

 

Gift med

Giesta Petersdotter

Källa

 

Övrigt

 


Barn

1678 - Hedvig Hansdotter Krysser


Nedanstående barn är från andrahandskällor
vi hittar inga källor som säkerställer släktskapet

 

1678 - Peter Hansson Krysser (Fadder till Hedvigs barn Dortha?)

1680 - Johannes Hansson Krysser

 
1684 - Lennart Hansson Krysser

 

Nedanstående barn har vi hittat födda i Mo Socken.

 

1689-07-30 Anna Catrina

Föräldrarna från Ramtveten I Mo.
Källa: Naverstad (O) C:1 (1688-1717) Bild 13 / sid 15 (AID: v880.b13.s15, NAD: SE/GLA/13386)

 

1692-04-05 - Margareta
Föräldrarna från Ramtveten I Mo.
Naverstad (O) C:1 (1688-1717) Bild 15 / sid 19 (AID: v880.b15.s19, NAD: SE/GLA/13386)


Yrke

Dragon, Förridare (Furir)

 

 

Mönster

rullor

1677-09-15

 

Öfversten Grefve Gustaf Douglas Regemente
Överste Leutnanten Petter Weinholtz Compagnie
Fältlägret vid Dagstorp den 15 september 1677

Fourir Hans Christopher Krysser

Källa: Rullor 1620-1723 1680:3 (1677-1680) Bild 238 / sid 227 (AID: v697249.b238.s227, NAD: SE/KrA/0022)

 

 

1678-06-08


Öfverstens Gustaf Douglas Regementsdragoner

Öfwerleutnanten Peter Weinholtzs Compagnie

Flatöö i Skåne i Villands härad den 8 juni Anno 1678
Förridare Hans Christopher Krysser, hemma uti _?_ _?_ och Halmstad slag fången blifven, _?_ han tient under öfverste _?_ _?_ i 11/2 åhr

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/3 (1678), bildid: A0053964_00326

 

 

1678-06-08


Öfversten Grefe Gustaf Douglas Regemente Dragoner.

Översteleutnanten Peter Weinholtz Compagnie,

Förridare Hans Christofer Krysser, _?_ uti Magdeburg är nu tysk och _?_ i med Halmstad Slagen fången bliven, dess han tient under öfversten _?_ uti 1 ½ åhr _?_.
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1678/12 (1678), bildid: A0053973_00396

 

 

1679-06-26

 

Öfverstens Gustaf Douglas Regementsdragoner

Öfwerleutnanten Peter Weinholtzs Compagnie

I fältlägret vid Grummestorp

Förridare Hans Christoffer Krysser
Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/3 (1679), bildid: A0053983_00520

 

 

1679-07-16

 

Öfverstens Gustaf Douglas Regementsdragoner

Öfwerleutnanten Peter Weinholtzs Compagnie

I fältlägret vid Grummestorp

Förridare Hans Christoffer Krysser

Källa: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1679/10 (1679), bildid: A0053990_00051

 

 

1680-11-21


Överste Gustaf Douglas dragonregemente, Bohuslän

Öfversteleutnantens Peter Weinholts Esqvadron Dragouner, och dess Eget Compagnie,

Befinnes i Båhuus Lähn nu förtydsen wara Inquarterade.

Förridare Hans Christofer Krysser

Källa: Rullor 1620-1723 1680:3 (1677-1680) Bild 11 / sid 1 (AID: v697249.b11.s1, NAD: SE/KrA/0022)

 

 

1689-11-05

 

Bahuus Lähns Esqvadron Dragouner under Översteleutnanten Petter Weinholtz

Bullare Härad, Moo Socken
Rambutveten, boställe _?_ Compagniet

Furridare Hans Christopher Krysser på 1 häst

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/617 (1689), bildid: A0028604_00007

 

Bullaren, Moo Socken
Rambutveten,

Furridare Hans Christopher Krysser
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/617 (1689), bildid: A0028604_00315

 

Bullaren, Moo Socken
Rambutveten

Furridare Hans Christopher Krysser
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/617 (1689), bildid: A0028604_00149

 

 

1694-08-29

Specification uppå det manskap af föregående Compagni, som är afgånget på General Mönstringen uti Bohuus den 29 Augusti Anno 1694
Fourir Hans Christopher Krysser, gammal och sjuklig, tjänt uti 18 åhr, fått afskeds och underhålls.

Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/618 (1694-1708), bildid: A0028605_00042

 


Husförhör

Naverstad C:1 1688-1717


 

 

Mantals

Längder

 

 

 

 

 

1682

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, förridare

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/10 (1682), bildid: A0005735_00068

 

1683

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/11 (1683), bildid: A0005736_00087

 

1684

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/12 (1684), bildid: A0005737_00052

 

1685

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person, förridare

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/13 (1685), bildid: A0005738_00054

 

1686

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/14 (1686), bildid: A0005739_00049

 

1687

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/15 (1687), bildid: A0005740_00058

 

1688

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/16 (1688), bildid: A0005741_00065

 

1689

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/17 (1689), bildid: A0005742_00067

 

1690

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/18 (1690), bildid: A0005743_00085

 

1691

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, hustrun sjuklig

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/19 (1691), bildid: A0005744_00060

 

1692

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, +1 person

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/20 (1692), bildid: A0005745_00057

 

1693

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru, _?_

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/21 (1693), bildid: A0005746_00065

 

1694

Ramtveten, Mo Socken

Hans Krysser, hustru

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/22 (1694), bildid: A0005747_00085


Avliden

 

Begravd

1705-05-22

Församling

Mo

Län

Göteborg och Bohus län

Dödsorsak

 

Övrigt

Den 22 Maj begrovs gamle förridaren Hans Krysser. Hans ålder vardt uträknad 62 åhr.

Källa

Naverstad (O) C:1 (1688-1717) Bild 49 / sid 85 (AID: v880.b49.s85, NAD: SE/GLA/13386