Jonas Håkansson Gröning, 12 22 12 1


Född

1783-04-25

Döpt

1783-05-04

Församling

Ronneby

Län

Blekinge län

Faddrar

Hölls av hustru Elsa Svenses i Kalleberga
Timmerman Jonas Olsson i Ronneby
Han Jonsson i Ronneby
Dräng Pär Hansson i Sörby
Hustru Bothel Jönses i Svenstorp
Pigan Anna Hansdotter i Sörby

Övrigt

Jonas Håkansson i Hynnekulla. Andra söndagen efter påsk den 4:e maj döptes båtsman Håkan Olsson Dahls och hustru Bertha Jönsdotters äkta son Jonas i Hynnekulla. Barnet föddes den 25 april kl 11 eftermiddagen. Modern 40.

Källa

Ronneby (K) CI:7 (1769-1800) Bild 1130 / sid 219 (AID: v96661b.b1130.s219, NAD: SE/LLA/13316)


Fader

 Håkan Olsson Dahl

Moder

 Bertha Jönsdotter


Gifte

1805-06-07

Församling

Edestad

Län

Blekinge län

Gift med

Elsa Pehrsdotter

Övrigt

Vigdes Båtsmannen Gröning ifrån Gjärestad och pigan Elsa Pehrsdotter därstädes.

Källa

Edestad (K) CI:2 (1795-1835) Bild 100 / sid 9 (AID: v95583a.b100.s9, NAD: SE/LLA/13062)


Barn

1805-04-07 – Botill
Källa: Edestad (K) CI:2 (1795-1835) Bild 720 / sid 92 (AID: v95583a.b720.s92, NAD: SE/LLA/13062)

1807-01-15 – Håkan
Källa: Edestad (K) CI:2 (1795-1835) Bild 760 / sid 100 (AID: v95583a.b760.s100, NAD: SE/LLA/13062)


Flyttningar

1803

Flyttar från Hoby 1803-05-13
Drängen Jonas Håkansson 20 år gammal, född i Ronneby församling..., Hulta
Källa: Ronneby (K) HII:2 (1803-1806) Bild 630 (AID: v563267.b630, NAD: SE/LLA/13316)

Flyttar till Nr 104 Hulta i Ronneby
Källa: Ronneby (K) AI:5 (1799-1804) Bild 121 / sid 229 (AID: v96586.b121.s229, NAD: SE/LLA/13316)

1804

Flyttar från Nr 104 Hulta i Ronneby
Källa: Ronneby (K) AI:5 (1799-1804) Bild 121 / sid 229 (AID: v96586.b121.s229, NAD: SE/LLA/13316)

Flyttar till Järestad i Edestad
Källa: Edestad (K) DII:1 (1801-1805) Bild 14 (AID: v95590.b14, NAD: SE/LLA/13062)


Yrke

Båtsman för Gärestad i Edestads församling

BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 283.

 

Blekinge Båtsmansregister
länk Jonas Håkansson Gröning (I registret är förnamnet och födelsedatum felaktigt registrerat)
utskrift soldatakt

 

Rullor

1803 Generalmönsterrulla

 

Nr 283
Jonas Håkansson Gröning
Antagen i tjänst 1804
Dåvarande ålder 27 (felaktigt angiven, skall vara 21)
Död 1808-12-16

Källa: Rullor flottan 1635-1915 IV:3a (1803) Bild 1010 (AID: v398530.b1010, NAD: SE/KrA/0503036)


Husförhör

Ronneby AI:4 1771-1788
Bräkne Hoby AI:8 1801-1806
Ronneby AI:5 1799-1804

Edestad DII:1 1801-1805
Hjortsberga AI:1 1801-1807


Mantals

längder

1806

Järestad 8
Båtsman Gröning, hustru, dotter Botill ¼ år, gamla enkan Pelikan 81 år

Källa: Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:31 (1806) Bild 2140 / sid 417 (AID: v234838.b2140.s417, NAD: SE/LLA/10891)

 

1807

Järestad 8
Båtsman Gröning, hustru, Botill, gamla enkan Pelikan 82 år

Källa: Blekinge läns landskontor (K) EIb:19 (1807) Bild 2140 / sid 417 (AID: v247010.b2140.s417, NAD: SE/LLA/10891)

 

1808

Järestad 8
Båtsman Gröning, hustru, barnen Botill 2 Håkan ¼ år

Källa: Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:32 (1808) Bild 2080 / sid 403 (AID: v231599.b2080.s403, NAD: SE/LLA/10891)

 

1809

Järestad 8
Båtsman Gröning, hustru, barnen Botill 3 Håkan 1 år

Källa: Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:33 (1809) Bild 1870 / sid 365 (AID: v234839.b1870.s365, NAD: SE/LLA/10891)

 

1810

Järestad 8
Båtsmanenkan Gröning, sjuk, barnen Botill 4 Håkan 2 år
Källa: Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:34 (1810) Bild 2000 / sid 197 (AID: v231603a.b2000.s197, NAD: SE/LLA/10891)

 


Avliden

1808-12-17

Begravd

1808-12-23

Församling

Edestad

Län

Blekinge län

Dödsorsak

Ej angivet

Övrigt

December 23 Båtsman Gröning i Järestad

Källa:

Edestad (K) CI:2 (1795-1835) Bild 2120 / sid 248 (AID: v95583a.b2120.s248, NAD: SE/LLA/13062)
Medelstad häradsrätt (K) FII:60 (1809) Bild 700 / sid 135 (AID: v157300.b700.s135, NAD: SE/LLA/10044)

 

 

 


Boupp

teckning

År 1809 den 10:e januari inställde sig undertecknad kyrkvärd, med biträde av bonden Måns Mattisson i Järestad efter avlidna båtsmannen Jonas Gröning därstädes ut uppå vederbörlig anmodan förrätta laga bouppteckning och arvsutredning efter bemälda båtsman, som med döden avlidit den 17 december sistlidna år 1808. På den kvarlåtenskap som han vid dödstimman efter sig lämnat härvid vore närvarande enkan Älsa Pärsdotter samt med dess avlidna make sammanavlade barn sonen Håkan tvenne år, dottern Botil tre och 3 fjärdedels år gamla…..

 

Källa: Medelstad häradsrätt (K) FII:60 (1809) Bild 700 / sid 135 (AID: v157300.b700.s135, NAD: SE/LLA/10044)