John Pehrsson, 12 22 21 21


Född

 Ca 1720/1721 (Beräknat från att John är 34 år när han antas som lots 1755)  

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Källa

 

Bok

 


Fader

(Enligt lotsrullorna skall John vara född på Almö i Förkärla socken.
Vi hittar en Båtsman Pär Pär(son?) Enn som får en son med namnet Jon i Tromtösunda som döps 1720-02-07
Källa: Förkärla (K) CI:1 (1713-1750) Bild 17 / sid 13 (AID: v95737.b17.s13, NAD: SE/LLA/13102)
Vi kan dock inte verifiera att detta är rätt fader till John.)

Moder

 


Gift

1753-10-28

Församling

Förkärla

Län

Blekinge län

Maka

Maria Svensdotter

Övrigt

Vigdes drängen John Pehrsson på Hasslö vid sin fästekvinna Maria Svensdotter från Hasslö

Källa

Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 144 / sid 275 (AID: v95738.b144.s275, NAD: SE/LLA/13102)


Barn

1747-10-05 – Anders Jonsson
Anders är född som oäkta men fadern är angiven till John Pehrsson på Hasslö

Källa: Förkärla (K) CI:1 (1713-1750) Bild 69 / sid 65 (AID: v95737.b69.s65, NAD: SE/LLA/13102)
 

1757-01-01 – Bengta

Källa: Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 27 / sid 41 (AID: v95738.b27.s41, NAD: SE/LLA/13102)

 

1759-10-27 – Sven

Källa: Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 36 / sid 59 (AID: v95738.b36.s59, NAD: SE/LLA/13102)

 

1762-10-30 – Inger

Källa: Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 45 / sid 77 (AID: v95738.b45.s77, NAD: SE/LLA/13102)

 

1765-03-11 – Åke

Källa: Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 53 / sid 93 (AID: v95738.b53.s93, NAD: SE/LLA/13102)

 

1767-04-10 – Anna

Källa: Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 60 / sid 107 (AID: v95738.b60.s107, NAD: SE/LLA/13102)

 

1769-07-22 – Lusia

Källa: Förkärla (K) CI:2 (1751-1787) Bild 67 / sid 121 (AID: v95738.b67.s121, NAD: SE/LLA/13102)


Yrke

Kronolots

 

1759
Rulla över Lotsbetjäningen uti Karlskrona distrikt år 1759
Lotsplats: Arpösund
Jon Person

39 år född på Almö  i Förkärla socken

Antagningstiden: 1755-10-15
Tjänstetid: 4
Ålder: 34
Boställen: Strandsittare på Hasslö utmark

Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:3 (1759) Bild 15 / sid 9 (AID: v398899.b15.s9, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1764 (1773)
Rulla över Lotsbetjäningen uti Karlskrona distrikt år 1764 1773
Lotsplats: Arpösund
Jon Person
Antagningstiden: 1755-10-15
Tjänstetid: 9, 10
Ålder: 40, 41
Boställen: Strandsittare på Hasslö utmark

Född på Almö i Förkärla socken

Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:6 (1773) Bild 18 / sid 27 (AID: v398902.b18.s27, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1773
Rulla över Lotsbetjäningen uti Karlskrona distrikt
Lotsplats: Arpösund, Förkärla Socken, Medelstad Härad
Jon Person
Antagningstiden: 1755-10-15
Tjänstetid: 18, 21
Ålder: 53, 55
Boställen: Strandsittare på Hasslö utmark
Prickar och Remmare: Lilla Kråkan 3, Stångskärs rev 3, Stora Kråkan 1, Kalfskärs Flöt 2, Skräflingen 1, Almö Udde 1, Lönören 1, sydväst Utögrund 1, Utö Öhr 1, Isbåden 1.

Nödige anmerkningar: Född på Almö i Förkärla socken. Med högt vatten och god vind kan man gå in detta farvatten med 12 fots fartyg, 11 fots är säkrast.

Äro tillsagda att på Stångskär uppsätta vagtbod.

Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:7 (1773-1776) Bild 88 / sid 72 (AID: v398903.b88.s72, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1778
Rulla över Lotsbetjäningen uti Karlskrona distrikt
Lotsplats: Arpösund, Förkärla Socken
Jon Person
Fulmagters data: 1755-10-15
Ålder: 60

Årslön: 6:32
Boställe: Strandsittare på Hasslö utmark, född på Almö Forkärla socken
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:11 (1778) Bild 160 / sid 150 (AID: v398907.b160.s150, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1781
General munster rulla över lotsarna i Blekinge län…
Lotsplats: Arpösund
Jon Person
Fulmagters data: 1755-10-15

Årlig lön: 20
Tjänstetid: 25 år
Ålder: 63 år
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:12 (1780-1781) Bild 205 / sid 78 (AID: v398908.b205.s78, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1781
General munster rulla över lotsarna i Blekinge län…
Lotsplats: Arpösund
Ordinarie Lotsar
Jon Person
Fulmagters data: 1755-10-15

Årlig lön: 20
Tjänstetid: 25 år
Ålder: 63 år
Boställe: Dessa lotsar hava medfådt 3/8 krono ödeshemman att uppodla till deras boningsplats enligt Kungliga Majestäts nådiga resolution den 12 juni 180
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:12 (1780-1781) Bild 256 / sid 129 (AID: v398908.b256.s129, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1788
1788 års rulla på Åldermän, Lotsar och drängar uti Carlskrona distrikt.
Lotsplats: Arpösund, Förkärla Socken, Medelstad Härad

Jon Pehrsson
Anmäld till avsked den 9:e oktober 1791 – fått avsked den 25:e oktober 1791
Fulmagters data: 1755-10-15
Tjänstetid: 36 år
Ålder: 60 år

Boställe: Strandsittare på Hasslö utmark, född på Almö Forkärla socken

Enligt Kungligt brev den 12 juni 1780 få Arpölotsar 3/8 ödehemman Sandryd på Hasslö, åker afslagit 3/5 1782

Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:14 (1788) Bild 104 / sid 49 (AID: v398910.b104.s49, NAD: SE/KrA/0503036)

 

1791
Lotsrulla för Södra Distriktet år 1791
Lotsplats: Arpösund, Medelstad Härad, Listerby Socken
Jon Pehrsson, 1755 den 15 oktober
Tjänsteår:36

Ålder: 65
Erhållit avsked den 25 oktober 1791
Lotsarna bor i egna hus på så kallade Näset, på Hasslö, varest alla lotsdrängar även bor.
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XII:15 (1788-1794) Bild 54 (AID: v398911.b54, NAD: SE/KrA/0503036)

 


Mantals-
längder

1759
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, tjänstepigan Elin
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 27 (1759) Bild 900 / sid 87 (AID: v842554.b900.s87, NAD: SE/RA/5520310)

1760
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, tjänstepigan Elin
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 28 (1760) Bild 910 / sid 87 (AID: v842555.b910.s87, NAD: SE/RA/5520310)

1761
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, tjänstepigan Elin
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 29 (1761) Bild 930 / sid 89 (AID: v842556.b930.s89, NAD: SE/RA/5520310)

1762
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, tjänstepigan Elin
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 30 (1762) Bild 920 / sid 88 (AID: v842557.b920.s88, NAD: SE/RA/5520310)

1763
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 31 (1763) Bild 920 / sid 87 (AID: v842558a.b920.s87, NAD: SE/RA/5520310)

1764
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 32 (1764) Bild 910 / sid 87 (AID: v842559.b910.s87, NAD: SE/RA/5520310)

1765
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 33 (1765) Bild 920 / sid 88 (AID: v842560.b920.s88, NAD: SE/RA/5520310)

1766
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, underåriga söner Anders, Sven och Åke, döttrar Bengta och Ingri
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 34 (1766) Bild 2200 / sid 437 (AID: v842561.b2200.s437, NAD: SE/RA/5520310)

1767
Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, underåriga söner Sven och Åke döttrar Bengta och Ingri
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/37 (1767:3), bildid: A0001618_00209

 

1769

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, underåriga söner Sven och Åke döttrar Bengta och Ingri
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00194

 

1770

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, son Anders, underåriga söner Sven och Åke dotter Bengta
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/41 (1770:1:1), bildid: A0001620_00202

 

1771

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, son Anders, underåriga söner Sven och Åke dotter Bengta
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/44 (1771:1), bildid: A0001622_00189

 

1774

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, dotter Bengta, tjänstedrängen Juul, underåriga barnen Sven och Åke
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 46 (1774) Bild 1950 / sid 193 (AID: v842573.b1950.s193, NAD: SE/RA/5520310)

 

1775

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, son Anders, dotter Bengta
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 47 (1775) Bild 1020 / sid 98 (AID: v842574.b1020.s98, NAD: SE/RA/5520310)

 

1776

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, söner Anders och Sven, dotter Bengta, underårig son Åke, döttrar Lusia och Anna
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 48 (1776) Bild 1920 / sid 189 (AID: v842575a.b1920.s189, NAD: SE/RA/5520310)

 

1777

Förkärla
46 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, söner Anders hustrun, och Sven, dotter Bengta
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 49 (1777) Bild 1010 / sid 98 (AID: v842576.b1010.s98, NAD: SE/RA/5520310)

 

1780

Förkärla
43 Hasslö
Lotsen Jon Persson, hustru, son Sven, dotter Bengta
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 52 (1780) Bild 1080 / sid 105 (AID: v842579.b1080.s105, NAD: SE/RA/5520310)

 

1784

Förkärla
43 Hasslö
Lotsen Joen Pärsson, hustru, son Åke, döttrar Bengta och Anna
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 55 (1784) Bild 1280 / sid 124 (AID: v842582.b1280.s124, NAD: SE/RA/5520310)

 

1787

Förkärla
43 Hasslö
Lotsen Joen Pärsson, hustru, döttrar Anna och Lucia
Lotsdrängen Åke Jonsson ogift
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 56 (1787) Bild 1230 / sid 116 (AID: v842583.b1230.s116, NAD: SE/RA/5520310)

 

1788

Förkärla
43 Hasslö
Lotsen Joen Pärsson, hustru, döttrar Anna och Lucia
Lotsdrängen Åke Jonsson ogift
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 57 (1788) Bild 1610 / sid 3726 (AID: v842584.b1610.s3726, NAD: SE/RA/5520310)

 

1791

Förkärla
43 Hasslö
Lotsen Jonn Pärsson, hustru, son Åke, dotter Lucia, tjänstedräng Mattis
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 59 (1791) Bild 1450 / sid 140 (AID: v842585.b1450.s140, NAD: SE/RA/5520310)

 

1792

Förkärla
43 Hasslö
Lotsen Jonn Pärsson, hustru, son Åke, dotter Lucia, tjänstedräng Sven
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 60 (1792) Bild 2050 / sid 387 (AID: v842586.b2050.s387, NAD: SE/RA/5520310)


Avliden

1794-08-05

Begravd

1794-08-31

Församling

Förkärla

Län

Blekinge län

Dödsorsak

Drunknat

Övrigt

Begravdes lotsen John Pehrsson från Hasslö, som den 5:e samma månad mellan Hasslö och Karlskrona druknade och den 28:e hittades 65 år gammal.

 

 

 


Boupp-
teckning

1794-10-17

… efter dess avlidna man kronolotsen Jon Pärsson från Hasslö …

Källa: Medelstad häradsrätt (K) FII:44 (1795) Bild 242 / sid 465 (AID: v157284.b242.s465, NAD: SE/LLA/10044)