Jöns Jönsson, 21 12 11 12 21


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

Övrigt


Fader

Moder


Gift

Församling

Län

Maka

Källa

Övrigt


Barn


Flyttningar


Yrke


Husförhör


Avliden

 

 

Begravd

 

 

Dödsorsak

 

 

Källa

 

Övrigt

 


Övrigt