Johannes Johansson, 21 12 21


Född

1809-09-30

Döpt

1809-10-01

Församling

Slätthög

Län

Kronobergs län

Faddrar

Jonas Svensson i Österhult
Dräng Daniel Tellesson i Wäseboda
Dräng Anders Jönsson i Åboda
Hustru Sara Jonsdotter i Österhult
Pigan Caissa Jönsdotter i Åboda.
Pigan Stina Månsdotter i Horda, Moheda Socken.
Pigan Lisbet Jönsdotter i Österhult.

Övrigt

Fadern Johan Jonsson, och modern Cajsa Månsdotter i Väseboda.

Källa

Slätthög (G) CI:3 (1793-1822) Bild 92 / sid 175 (AID: v30270.b92.s175, NAD: SE/VALA/00342)

 


Fader

Johan Jonsson

Moder

Cajsa Månsdotter


Gift

1831-06-05

Församling

Moheda

Län

Kronoberg län

Maka

Cajsa Lisa Svensdotter

Övrigt

Drängen och tillträdande hemmansägaren Johannes Johansson från Waseboda, Slätthög socken, samt Pigan Caisa Lisa Svensdotter från Horda Norregård i Moheda socken. Han 21, hon 16 år gamla.

Hon har sin Moder änkan Caisa Svensdotters från Horda Norreggård vilken ger sitt samtycke till sin dotters äktenskap samt sin äldste broder Peter Svensson från Horda Norregård vilken även det samma bifaller.

Ävenledes bifaller förmyndare Johannes Jonasson detta äktenskap. Boende i Åckershem.

Källa

Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 327 / sid 637 (AID: v30390.b327.s637, NAD: SE/VALA/00251)


Barn

1833-08-23 – Sara Lisa

Föräldrarna från Förargård i Horda. Fadern 21 år, modern 18 år

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 108 / sid 207 (AID: v30390.b108.s207, NAD: SE/VALA/00251)

 

1836-01-30 – Sven Johan

Föräldrarna från Horda Förargård. Modern 21 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 120 / sid 231 (AID: v30390.b120.s231, NAD: SE/VALA/00251)

 

1839-02-09 – Jonas Magnus

Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 24 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 139 / sid 269 (AID: v30390.b139.s269, NAD: SE/VALA/00251)

 

1841-10-24 – Carl Gustaf

Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 27 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 153 / sid 295 (AID: v30390.b153.s295, NAD: SE/VALA/00251)

 

1844-12-02 – Christina

Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 29 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 170 / sid 327 (AID: v30390.b170.s327, NAD: SE/VALA/00251)

 

Christina dör 1844-12-27 av slag.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 247 / sid 479 (AID: v30390.b247.s479, NAD: SE/VALA/00251)

 

1848-10-03 – Anna Kristina
Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 33 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 185 / sid 355 (AID: v30390.b185.s355, NAD: SE/VALA/00251)

 

1851-08-28 – Johanna Sofia
Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 36 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 192 / sid 369 (AID: v30390.b192.s369, NAD: SE/VALA/00251)

 

1854-12-18 – Peter Erland
Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 39 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 269 / sid 521 (AID: v30390.b269.s521, NAD: SE/VALA/00251)

 

1858-02-12 – Ida Cathrina
Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 42 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 283 / sid 549 (AID: v30390.b283.s549, NAD: SE/VALA/00251)

 

Ida Cathrina dör 1858-04-25 av slag, 2 månader och 13 dagar gammal
Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 259 / sid 503 (AID: v30390.b259.s503, NAD: SE/VALA/00251)

 

1859-07-10 – Emma Cathrina
Föräldrarna från Horda Föraregård. Modern 44 år.

Källa: Moheda (G) CI:4 (1793-1861) Bild 289 / sid 561 (AID: v30390.b289.s561, NAD: SE/VALA/00251)


Husförhör

Slätthög AI:7 1808-1812

Slätthög AI:8 1813-1817

Slätthög AI:9 1818-1823

Slätthög AI:10 1823-1830

Moheda AI:5 1820-1830

Moheda AI:6 1831-1836

Moheda AI:7 1837-1843

Moheda AI:8 1844-1850

Moheda AI:9 1851-1855

Moheda AI:10 1856-1860

Moheda AI:11 1861-1866

Moheda AI:12 1866-1871

Moheda AI:13 1872-1881

Moheda AI:14 1882-1890


Avliden

1883-06-09

Begravd

1883-06-15

Församling

Moheda

Län

Kronobergs län

Dödsorsak

Maglidande

Övrigt

Johannes Johannesson, Undantagshjon i Horda Föraregård, 73 år 8 månader 9 dagar, Gift

Källa

Moheda (G) BI:3 (1873-1888) Bild 212 (AID: v30385.b212, NAD: SE/VALA/00251)


Boupp

teckning

1883-06-16

 

År 1883 den 16:e juni. Inställde sig undertecknade på vederbörandes anmodan uti Horda Föraregård av Moheda socken till förrättande av laga bouppteckning efter därstädes avlidne undantagsmannen Johannes Johansson som avled den 9:e i innevarande månad och efterlämnar som arvingar. Enkan Cajsa Lisa, Svensdotter, samt med henne sammanavlade 8 stycken barn nämligen dottern Sara Lisa, gift med hemmansägaren Carl Magnusson, härstädes samt, sonen Sven Johan, hemmansägare i Boatorp Hökagård sonen, Jonas Magnus boende under Rönås Agunaryd socken sonen Carl Gustaf boende under Tenhult Virestad socken. Dottern Anna Christina gift med _?_ korpralen Lellja i Wärpeshult Wirestad socken. Dottern Johanna Sofia gift med Bengt Bolin under Sjöaryd Wirestad socken. Sonen Petter Erland vistandes i Nord Amerika samt dottern Emma Catharina, härstädes den sist nämnda omyndig. …

Källa

Allbo häradsrätt (G) FIIIa:34 (1879-1884) Bild 1450 / sid 1437 (AID: v76046.b1450.s1437, NAD: SE/VALA/01513)