Ersson, Anders, 212112111


Född

1710-10-16

Döpt

1710-10-23

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Faddrar

Lars Olofsson i Hanåker, Lars Andersson i Hansbyn, hust Karin, Lars Olofsson i Hanåker, Sara Andersdotter i Hansbyn.

Källa

Genline 39.28.51700

Bok

Husby C:3 1698-1724


Fader

Eric Andersson

Moder

Lisbet Andersdotter


Gift

1735-10-09

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Maka

Margareta Persdotter

Källa

Genline 39.38.27400

Bok

Kopparberg, Husby, E:1 vigsel 1698-1775

Övrigt

Han ifrån Hansbyn, hon ifrån Österbyn.


Barn

1737-02-18 – Karin

Källa: Husby C:4 född 1727-1750 (39.29.70300)

 

1738-03-08 – Elisabet

Källa: Husby C:4 född 1727-1750 (39.29.70900)

 

1740-03-27 – Anna

Källa: Husby C:4 född 1727-1750 (39.29.72400)

 

1742-11-17 – Margareta

Källa: Husby C:4 född 1727-1750 (39.29.73900)

 

1745-04-22 – Erich

Källa: Husby C:4 född 1727-1750 (39.29.75400)

 

1748-08-03 - Anders

Källa: Husby C:4 född 1727-1750 (39.29.78300)

 

1752-11-22 – Lars

Källa: Husby C:5 född 1751-1775 (39.30.83500)


Flyttningar

Ej flyttat


Yrke

Inget angivet


Husförhör

Husby A1:2 1710-1729

 

Husby A1:3 1730-1749

 

Husby A1:4 1730-1770

 

Husby A1:5 1730-1760

 

Husby A1:6A 1760-1774


Avliden

1763-05-15

Begravd

1763-05-28

Dödsorsak

Håll och stygn

Källa

Genline

Bok

Husby F:3 död 1747-1775 (39.43.13800)

Övrigt

Det står: ”Född i Hansbyn nr 7 d 16 octobr 1710 af____ föräldrarna fadern Eric Andersson, modern Lisbeth Gabrielsdotter. Gift 1736 med sin efterlämnade hustru Margta Persdotter från Österbyn. Haft med henne 8 barn, 3 söner och 5 döttrar af vilka 2 döttrar ___ döda. Sjuknade den 3 maj af håll och stygn”.

 

 

 


Övrigt