Anna, 21211211212


Född

* Hittar ingen uppgift

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Källa

 

Bok

 

Övrigt

Född ca 1619. Framräknat


Fader

* Hittar ingen uppgift

Moder

* Hittar ingen uppgift


Gifte 1

* Hittar ingen uppgift

Församling

 

Län

 

Make

Hans Ericsson

Källa

 

Bok

 

Övrigt

. 

 

Gifte 2

1671 juli

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Make

Jon Andersson

Källa

Genline 39.26.21500

Bok

Husby C:1, Födde, Vigsel, Död 1653-1686

Övrigt

Han ifrån Myckelbyn, hon ifrån Österbyn. 


Barn

1656 juli – Pähr (Fader Hans Ericsson)

Källa: Husby C:1 född, vigsel, död  1653-1686 (39.26.17000)

Övrigt: Ej namngiven, står som Hans skräddares son i Österby i Rörie.

 

1659 april – Margareta (Fader Hans Ericsson)

Källa: Husby C:1 född, vigsel, död  1653-1686 (39.26.17700)

Övrigt: Står angiven som Hans skräddares dotter i R i Östb.

 

Pether * Finns i Husförhör A1:1, men vi hittar ingen födelsenotis.

 

Britha * Finns i Husförhör A1:1, men vi hittar ingen födelsenotis.


Flyttningar

* Hittar ingen uppgift


Yrke

Hustru


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

Husby A1:2 1710-1729


Avliden

1704-03-20, Oculi

Begravd

Ej angivet

Dödsorsak

Ålderdomssvaghet

Källa

Genline 39.40.51300

Bok

Kopparberg, Husby F:1 död 1698-1729

Övrigt

Sal. Joen Anderssons Enkia i Österbyn, warit  _ _      gift med salig Hans Ericsson ifrån Garp.? _ _ _ siukdom warit _ _ _ ålderdomssvaghet. Blef död när hon lefat 85 åhr. 

 

 

 


Övrigt