Mårtensson Svart, Olof, 21211212111


Född

Ej angivet

Döpt

1665 2 Epiphania (januari)

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Faddrar

Ej angivet

Källa

Genline 39.26.19500

Bok

Husby C:1, Födde vigsel död 1653-1686

Övrigt

Mårten Olofssons i Åkre


Fader

Mårten Olofsson

Moder

Brytha Johansdotter


Gift

1690, 21 Trinit (oktober)

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Maka

Margareta Olofsdotter

Källa

Genline 39.27.31000

Bok

Husby C:2, Födde Vigsel Död 1687-1697

Övrigt

Han ifrån Åkre, hon ifrån Kallbäck


Barn

1691-2 adventus – Carin

Husby C:2 Födde Vigsel Död 1687-1697

Genline 39.27.33300

 

1695-04-06 – Britta

Husby C:2 Födde Vigsel Död 1687-1697

Genline 39.27.36800

 

1696-03-22 – Mårten

Husby C:2 Födde Vigsel Död 1687-1697

Genline 39.27.38300

 


Flyttningar

Ej flyttat


Yrke

Soldat


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690


Avliden

1700-11-20

Begravd

Ej angivet

Dödsorsak

Stupad i slaget vid Narva

Källa

Dalregementets Soldatregister

Bok

Akt DR-01-0019-1687

Övrigt

Om Olofs död kan man även läsa i hustruns dödnotering.

I Husby A1:1 är Olof omnämnd som en av de soldater (nr 43)  som den 15 april 1700 lämnade Husby och marscherade ut i krig. (Genline 39.55.31900)

 

 

 


Övrigt

Läs mer:

Slaget vid Narva

Dalregementet och den svenska krigshistorien

 

 

Segern vid Narva, målning av Gustaf Cederström från 1910