Olofsson, Johan, 21 21 12 21 22 1


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

ÖvrigtFader

Moder


Gifte 1

1700-09-30

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Malena Nilsdotter

Källa

Husby E1:1 bild 7

Övrigt

Det står att han är från Bärga och hon från Starbäcksbo.

 

Gifte 2

1717-03-17

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Cherstin Andersdotter

Källa

Husby E1:1 bild 20

Övrigt

Det står att han är från Srarbäckbo och hon från Holen och Hedemora socken.

 

 

Gifte 3

1729-12-26

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Margareta Hansotter

Källa

Husby E1:1 bild 31

Övrigt

Det står att han är från Starbäcksbo och hon från Simansbo.

 

 

Gifte 4

1744-12-01

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Magdalena Persdotter

Källa

Husby E1:1 bild 48

Övrigt

Det står att han är från Starbäckbo och hon från Svinö.

 


Barn

1701-11-30 – Olof

Källa: Husby C:3 bild 32

 

1704-02-26 – Anders

Källa: Husby C:3 bild 50

 

1707-11-30 – Anna

Källa: Husby C:3 bild 77

 

1710-10-22 – Cherstin

Husby C:3 bild 95

 

1710-10-22 – Jacob

Husby C:3 bild 95

 

1713-10-22 – Lisbeth

Källa: Husby C:3 bild 119

 

1720-05-18 – Karin (Moder Cherstin Andersdotter)

Källa: Husby C:3 bild 161


Flyttningar


Yrke

Sockenman


Husförhör

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1710-1737

Husby A1:5 1730-1760


Avliden

1751-02-11

Begravd

1751-02-24

 

Dödsorsak

Ålderdomssvaghet

 

 

Källa

Husby F:3 bild 34

Övrigt

Det står: ”Gamla Ärliga och förståndiga sockenmannen Johan Olosson i Starbacksbo natus et renatus 1677 uti Berga; bebe informatus. Gift sig första gången uppå sitt 24 år med ____ sin afledne __ hust Malena Nilsdotter uti Starbacksbo, med henne sammanlefvat i 16 år och blifvit wälsignad med 6 barn af hvilka 5 lefva. Året har uppå, efter sin första ___ ____ död. 1718 ingick han andra giftet med son afledna hu Cherstin Andersdotter ifrån Horn vid Hedmora och under 12 års sammanlefnad med henne wälsignades med en andra dotter. Inträdde 3dr giftet med sin i hvarannan efterlemnade __ hustru Margareta Hansdotter ifrån Lundbo och med henne kärl sammanlefvat uti 10 år utan arfingar. 4 år efter denna son _ hustrus död gifta han sig 4da och sidsta gången 1744 med sin nu efterlämnade ______ Magalena Pehrsdotter ifrån Svinö, utan ___ med henne några arfingar. ____ Gudfruktig och stilla uti sin lefnad. ____ till sängs mäst legat sista året och dödda af ålderdomssvaghet d 11 feb då han lefat i 74 år. ”


Övrigt