Andersson, Nils, 21 21 12 21 22 21


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

ÖvrigtFader

Moder


Gifte

1677

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Cherstin Jacobsdotter

Källa

Husby C:1 s. 156

Övrigt

Det står att han är från Garpbeg och hon från Starbackbo.


Barn

1680 – Malin

Källa: Husby C:1 s. 176

 

Anna


Flyttningar


Yrke


Husförhör


Avliden

1709-03-??

Begravd

1709 28 i Fastan

 

Dödsorsak

Håll och stygn

 

 

Källa

Husby F:1 Bild 40

Övrigt

Det står: ”Nils Andersson ifrån Starbecksbo, född i Kärsbo uti Gardberget men blef gift til Starbäcksbo; han war en stilla och sacktmodig man, och blef död af håll och stygn, som honom plågade i sex dagar, när han lefvat _____ 67 åhr.”


Övrigt