Jonsson, Anders, 21212221211


Född

1647

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Källa

Genline 39.41.70300

Bok

Husby F:2 död 1730-1746

Övrigt

* Födelseböckerna i Husby börjar år 1653. Men han står när han dör som född 1647 i Mukalby? I Husby A1:2 39.56.49300, står han som Anders Joensson  Jon Jonssons från Muckelby.


Fader

 

Moder

 


Gift

1676 dom XX trinitatis

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Maka

Karin Matsdotter

Källa

Genline 39.26.23700

Bok

Husby C:1 Födde, Vigsel, Död 1653-1686

Övrigt

Han står från Möckelby och hon från Ytternohra.


Barn

1677 – Chierstin

Källa: Husby C:1 född, vigsel, död 1653-1686 39.26.24100

 

1681 – Karin

Källa: Husby C:1 född, vigsel, död 1653-1686 39.26.25300

 

1684 – Margaretha

Källa: Husby C:1 född, vigsel, död 1653-1686 39.26.26400

 

1690-04-22 – Anders

Källa: Genline 39.27.31200, Husby C:2 födde, vigsel, död 1687-1697

 

* Har letat efter ett ytterligare barn, då det står att han fick fem barn, letat 1686-1688 utan resultat, dock svårlästa sidor.


Flyttningar

Endast flyttat inom socknen.


Yrke

Ej angivet


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1730-1749


Avliden

1736-08-27

Begravd

1736-09-05

Dödsorsak

Tungt bröst

Källa

Genline 39.41.70300

Bok

Husby F:2 död 1730-1746

Övrigt

Det står: ”Anders Jonsson från Ytternora natus in Mukalby? År 1647 ____ ____ läsa ____ ____ ____ 29 åhr gl gift med sal hust Karin Matthsdotter I Ytternora. Med henne väl lefvat I 42 åhr. Ägt 5 barn, 2 död. Änkling I 18 åhr. In vita pius __ probus. Siukdomen var ett tungt bröst. Dog ___ d 27 aug ___ 89 åhr.”

 

 

 


Övrigt