Carlsson, Lars, 2122112221


Född

1689-09-15

Döpt

1689-09-18

Församling

Garpenberg

Län

Kopparbeerg

Faddrar

S Pastor Echvingbeumnigore

Boxor Hälbman_____

Källa

Genline

Bok

Garpenberg C:2 (2182.3.32100)

Övrigt

Endast Carl står med som fader. I husförhör Garpenberg A1:1b står Catharina som hustru. Då hon redan 1688 står som hustru då hon är fadder åt en Anna Nilsdotter gid: 2182.3.31600, allstå är hon moder till Lars.


Fader

Carl Larsson

Moder

Catharina Dewall


Gift

1720-10-16

Församling

Garpenberg

Län

Kopparberg

Maka

Margaretha Andersdotter

Källa

Genline

Bok

Garpenberg E:1


Barn

1722-01-04 - Catharina

Källa: Garpenberg C:2 (2183.3.41600)

 

1724 - Anders

Källa: Garpenberg C:2 (2183.3.42200)

 

1725-12-09 – Margaretha

Källa: Garpenberg C:2 (2183.3.42400)

 

1731-11-27 – Maria

Källa: Garpenberg C:2 (2183.3.44000)


Flyttningar

Ej flyttat


Yrke

Ej angivet


Husförhör

Garpenberg A1: 1B 1694 – 1696

Garpenberg A1: 2 1700 – 1713

Garpenberg A1: 3 1714 - 1740


Avliden

1748-06-29

Begravd

Ej angivet

 

Dödsorsak

Ej angivet

 

 

Källa

Genline 2182.36.40000

Bok

Garpenberg F:1 död 1688-1774

Övrigt

Det står att han fick 1 son och 3 döttrar.


Övrigt