Jönsdotter, Sara, 21 22 12 22 12


Född

1674

 

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

 

Övrigt


Fader

Moder


Gift

1701-12-26

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Göran Hansson

Källa

Husby E1:1 bild 8

Övrigt

Det står att han är från Kallbäck och hon från Rörshytta


Barn

1702-08-30 – Anna

Källa: Husby C:3 bild 38

 

1704-02-20 – Eric

Källa: Husby C:3 bild 50

 

1706-02-15 – Hans

Källa: Husby C:3 bild 63

 

1708-11-20 – Anna

Källa: Husby C:3 bild 84

 

1712-12-28 – Johan

Källa: Husby C:3 bild 113

 

1715-09-25 – Margareta

Källa: Husby C:3 bild 132

 

1719-10-22 – Göran

Källa: Husby C:3 bild 156


Flyttningar

 


Yrke


Husförhör

Husby A1:2 1704-1710

Husby A1:3 1710-1737


Avliden

Ej angivet

Begravd

1724-06-07

 

Dödsorsak

Ej angivet

 

 

Källa

Husby F:1 Bild 111

Övrigt

Det står: ”Hust Sara Jonsd ifrån Sinö. Hon war född i Körishyttan 1674 på sitt 24dr åhr gifter hon sig med sal Göran Hansson i Svinö, med hvilken hon lefer i 18 åhr. Ägt 7 barn. Änkia warit i 5 åhr. War stilla och enfaldig i sitt lefverne ____ 48”


Övrigt