Gustaf http://www.nilsson-reijer.se/pil.gif Boman, 21 22 22 21


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

Bok

Övrigt


Fader

Moder


Gifte 1

Församling

Län

Maka

Brita Christina Månsdotter

Källa

Bok

Övrigt

Död 1800-01-17, GID 2316.84.58000

Gifte 2

Församling

Län

Maka

Maria Sophia Malm (Enligt husförhör)

Källa

Bok

Övrigt

 

 


Barn

1821-12-19 – Carl Gustaf (död 1822)

Källa: Örebro C:5 Födde 1816-1834

GID 2316.130.548500

 

exempel

 


Flyttningar

1812

Från:      No 87 Söd

Till:        111S

Källa:    GID 2316.98.55100
Bok:      Örebro A1:15A, 1812-1815

 

exempel

 


Husförhör

Örebro A1:12 1801-1805

Örebro A1:13 1806-1810

Örebro A1:14 1811-1812

Örebro A1:15A 1812-1815

Örebro A1:16A 1816-1820

Örebro A1:17A 1821-1825

Örebro A1:18A 1826-1830


Avliden

1826-03-25

Dödsorsak

Lungsot (Tuberkulos)

Begravd

?

Källa

GID 2316.85.68800

Bok

Örebro F:2 Död 1821-1861

Övrigt

Smidesh Gustaf Boman – gift – lungsot, 63 år