Persson, Olof , 22 22 11 1


Född

1776-06-11

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Stadsbiblioteket Gbg

Bok

Romelanda A1:1 s. 93 (Björkekärr)


Fader

Per Börjesson

Moder

Ingeborg


Gift

Församling

Län

Maka

Gunilla Nilsdotter

Källa

Övrigt


Barn

1806-04-27 - Johanna


1808-06-13 - Inger


1810-05-09 - Nils


1812-06-13 - Anna 


1815-04-08 – Tolle

Källa: Romelanda C:1 s. 154

 
1817-09-11 - Per

Källa: Romelanda C:1 s. 172


1821-04-25 - Ingeborg

Källa: Romelanda C:1 s. 200


1824-10-30 – Niklas

1824-10-30 - Johannes

Källa: Romelanda C:1 s. 228


Flyttningar


Yrke


Husförhör

Romelanda A1:1, 1815-1818
Romelanda A1:2, 1819-1822
Romelanda A1:3, 1822-1824
Romelanda A1:4, 1824-1828
Romelanda A1:5, 1828-1830
Romelanda A1:6, 1831-1836
Romelanda A1:7, 1837-1842
Romelanda A1:8, 1842-1844
Romelanda A1:9, 1845-1850 


Avliden

1844-11-xx

 

Dödsorsak

(ej angivet)

 

Begravd

1844-11-xx

 

Källa

Stadsbiblioteket Gbg

Bok

Romelanda C:4, sid. 399


Övrigt