Ingeborg , 22221112


Född 1739
Döpt
Församling
Län
Fadderpar 1
Fadderpar 2
Källa Stadsbiblioteket Gbg
Bok Romelanda A1:1 s.93 (Björkekärr)

Fader
Moder

Gift
Församling
Län
Maka Per Börjesson
Källa
Övrigt

Barn 1776-06-11 - Olof
1785 - Börta

Flyttningar

Yrke

Husförhör Romelanda A1:1, 1815-1818

Avliden 1815-04-04
Dödsorsak Ålderdom
Begravd 1815-04-16
Källa Stadsbiblioteket Gbg
Bok Romelanda C:1 sid 327

Övrigt