Andersson, Nils, 2222221


Född

1765

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Genline

Bok

Romelanda A1:1 s. 91


Fader

Moder


Gift

Församling

Län

Maka

Maret Nilsdotter

Källa

Genline

Bok

Romelanda A1:1 s. 91

Övrigt


Barn

1796 – Anna

1798 – Tolle

1800 – Anders

1804 – Ingeborg

1807 – Börta

 

1817-10-07 – Brita

Källa: Romelanda C:1 s. 172


Flyttningar


Yrke


Husförhör

Romelanda A1:1, 1815-1818

Romelanda A1:2, 1819-1822


Avliden

1820-02-25

 

Dödsorsak

Colik

 

Begravd

1820-03-05

 

Källa

Genline

Bok

Romelanda C:1 s. 339

Övrigt

När han dör står det att han är 53 år och 10 månader.

Bouppteckning

Inlands Södre häradsrätt F11:10a s. 451

 

Då Nils dog var han fattig, i bouppteckningen står det: ”…den lilla egendom och kvarlåtenskap…”.

Nedan är ett par av de saker de hade i sitt hem:

Råst balia

Miöl Span

1 vatten ok

1 skått Kiärra

1 Stege

Kåp och kiärle

1 eke kub

1 gryta

1 Steke Såg

1 Yx

Hammar och tång

1 nafver

1 bår med skaft

1 bår utan skaft

2ne Knifvar

1 kål Knif

1 hö Krok

1 Åker hack

1 Spinneråck

2ne tacken och en puta garn och et täcke

Troia böxsor och wäst

1 par strumpor

1 par vantar

3ne gamla siortor


Övrigt

I hans bouppteckning nävarar hans bröder: Anders Andersson i Himmerwatten och Phär Andersson i Lilla Hägeröd. En svåger vid namn Ereck Olofsson i Lellervatten är också angiven.