Husförhör
Ask A1:3? 1852 - 1855

Källa: Genline


Sidan 369

Stora Röka

 

Utg. Torsten

Jönssons Enka

 

 

 

Anna Hansdotter

1769-06-25

Ask