8

9

10

11

12

 

Anna Larsdotter

1743-1814

Lars Joansson

1711-1792

Joan Larsson

-1746

Far

Far

 

Mor

Mor

Far

 

Mor

 

Mareth Pährsdotter

-1760

Far

Far

 

Mor

 

Mor

Far

 

Mor

 

Bengta Staffansdotter

1709-1786

Staphan Svensson

-1752

Far

Far

 

Mor

 

Mor

Far

 

Mor

 

Anna Olofsdotter

Far

Far

 

Mor

 

Mor

Far

 

Mor

 

 

Grönmarkerat är verifierat släktskap med DNA-matchning