Pehr Jönsson, 11 12 22 12 1


Född

1675

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Övrigt

Född 1675 i Notteryd af ährliga föräldrar; fadren Jöns Simonsson, och modren Karin Pehrsdotter.

 

Källa

Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 208 / sid 383 (AID: v33815.b208.s383, NAD: SE/VALA/00087)


Fader

Jöns Simonsson

Moder

Karin Pehrsdotter


Gift

1706-12-28

Församling

Fröderyd

Län

Jönköpings län

Gift med

Karin Håkansdotter

Övrigt

Per Jönsson från Notteryd och Karin Håkansdotter från Holmeshult.

Bok

Fröderyd (F) C:1 (1688-1709) Bild 125 / sid 229 (AID: v33814.b125.s229, NAD: SE/VALA/00087)


Barn

1712 söndag i fastan – Nils
Fader Per Jönsson i Nötteryd, moder Karin Håkansdotter

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 11 / sid 7 (AID: v33815.b11.s7, NAD: SE/VALA/00087)

 

1718-02 – Jöns
Begravdes drängen Jöns Pehrsson ifrån Holmeshult, född i Nötteryd 1718 i februari fadern Pehr Jönsson moder/hustrun Karin Håkonsdotter
Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 206 / sid 379 (AID: v33815.b206.s379, NAD: SE/VALA/00087)

1720-10-02 - Johan

Fader Pehr i Nötteryd moder Karin Håkansdotter

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 22 / sid 29 (AID: v33815.b22.s29, NAD: SE/VALA/00087)

 

Johan dör 1725-09-13
Pär Jönssons och hustru Karin Håkansdotter ifrån Holmeshult.
Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 192 / sid 351 (AID: v33815.b192.s351, NAD: SE/VALA/00087)

 

1723 3 advent - Kierstin
Fader Pehr Jönsson moder Karin Håkansdotter i Holmeshult

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 29 / sid 43 (AID: v33815.b29.s43, NAD: SE/VALA/00087)

 

1727 adventus - Johan
Från Holmeshult Pär Jonsson och Karin Håkansdotter

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 35 / sid 55 (AID: v33815.b35.s55, NAD: SE/VALA/00087)


Husförhör

Fröderyd AI:1 1720-1736
Fröderyd AI:2 1739-1753


Avliden

1743-04-23

Begravd

1743-05-08

Församling

Fröderyd

Län

Jönköping

Dödsorsak

Håll och Styng

Övrigt

Nr 8 Pehr Jönsson i Holmeshult.

 

Tolkning, Thomas Lindgren, minaanor.com:
Den 8 Maji begrofs Pehr Jönsson i Holmeshult, född 1675 i Notteryd af ährliga föräldrar; fadren Jöns Simonsson, och modren Karin Pehrsdotter. War hemma, till dess han trädde i ächtenskap åhr 1690 med då ärliga pigan Karin Håkonsdotter i Holmeshult. 32 åhr gammal då han gifte sig. Warit i ächtenskap tillhopa uti 36 åhr, och aflat 6 barn, 4 söner äro döda, 2nne döttrar lefwa. Har warit en beskedelig, redelig och ärlig man i alla sina dagar. Siuk allenast 8 dagar af håll och styng. Begick herrens heliga nattward, med sin kära hustru 2 dagar, förr än han dödde. 68 åhr wid pass gammal. Dödde den 23 april.

Källa

Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 208 / sid 383 (AID: v33815.b208.s383, NAD: SE/VALA/00087)