Håkansdotter, Karin, 111222122


Född

1690 4 ?port? Trinit

 

Döpt

 

Församling

Fröderyd

Län

Jönköpings län

Faddrar

(Mycket dålig text på sidan)

Källa

Genline

 

Bok

Fröderyd C:1 s. 15


Fader

Håkon Johansson

Moder

Karin Ericsdotter


Gift

1706 (i slutet av året)

Församling

Fröderyd

Län

Jönköpings län

Maka

Pehr Jönsson

Källa

Genline

Bok

Fröderyd C:1 s. 229

Övrigt

 


Barn

 


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

Fröderyd A1:1 1720-1739

Fröderyd A1:2 17??-1753


Avliden

1743-04-30

Begravd

1743-05-08

 

Dödsorsak

Troligen Håll och styng

 

 

Källa

Genline

Bok

Fröderyd C:2 s. 383

Övrigt

Hon står i död-boken under sin man.

Det står: ”…Karin Håkansdotter född 1690 i Holmeshult af ärliga föräldrar fadern Håkon Johansson og modern Karin Ericsdotter. ?Var hemman?, till då hon gifta sig 1707, på sitt 17d åhr då ____ dräng Pehr Jönsson i Nåtteryd, varit i äktenskap till___  36 åhr. Aflat 6 barn: 4 söner döda. 2 döttrar lefer.

Har varit en ___lig, god och ärlig  ____ og ___.

Blef siuk, då mannen dödd d 23 april af håll och styng: var siuk i 8 dagar. Dödd d 30 april 53 åhr ___ ___ gammal.


Övrigt