Karin Håkansdotter, 11 12 22 12 2


Född

Döpt

1690-07-13 (Dominica 4 post Trinit)

Församling

Fröderyd

Län

Jönköpings län

Faddrar

Swehn i Notteryd
Jöns i Notteryd

Måns i Åslatorp
Måns i Notteberg

Hustru Ein i _?_
Gunnil i Åhrsjö

Kirstin i Notteryd
Sara i Notteryd

Ingabor i Notteberg

Ingabohr i _?_

Övrigt

Dominica 4 post Trinit, Namn Karin, Fader Håkon Johansson i Holmeshult. Moder Karin Ericsdotter.

Källa

Fröderyd (F) C:1 (1688-1709) Bild 10 / sid 15 (AID: v33814.b10.s15, NAD: SE/VALA/00087)


Fader

Håkon Johansson

Moder

Karin Ericsdotter


Gift

1706-12-28

Församling

Fröderyd

Län

Jönköpings län

Gift med

Pehr Jönsson

Övrigt

Per Jönsson från Nåtteryd med Karin Håkansdotter från Holmeshult.

Källa

Fröderyd (F) C:1 (1688-1709) Bild 125 / sid 229 (AID: v33814.b125.s229, NAD: SE/VALA/00087)


Barn

1712 söndag i fastan – Nils
Fader Per Jönsson i Nötteryd, moder Karin Håkansdotter

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 11 / sid 7 (AID: v33815.b11.s7, NAD: SE/VALA/00087)

 

1718-02 – Jöns
Begravdes drängen Jöns Pehrsson ifrån Holmeshult, född i Nötteryd 1718 i februari fadern Pehr Jönsson moder/hustrun Karin Håkonsdotter
Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 206 / sid 379 (AID: v33815.b206.s379, NAD: SE/VALA/00087)

1720-10-02 - Johan

Fader Pehr i Nötteryd moder Karin Håkansdotter

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 22 / sid 29 (AID: v33815.b22.s29, NAD: SE/VALA/00087)

 

Johan dör 1725-09-13
Pär Jönssons och hustru Karin Håkansdotter ifrån Holmeshult.
Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 192 / sid 351 (AID: v33815.b192.s351, NAD: SE/VALA/00087)

 

1723 3 advent - Kierstin
Fader Pehr Jönsson moder Karin Håkansdotter i Holmeshult

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 29 / sid 43 (AID: v33815.b29.s43, NAD: SE/VALA/00087)

 

1727 adventus - Johan
Från Holmeshult Pär Jonsson och Karin Håkansdotter

Källa: Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 35 / sid 55 (AID: v33815.b35.s55, NAD: SE/VALA/00087)


Husförhör

Fröderyd A1:1 1720-1739

Fröderyd A1:2 17??-1753


Avliden

1743-04-30

Begravd

1743-05-08

Församling

Fröderyd

Län

Jönköpings län

Dödsorsak

Håll och styng

Övrigt

Tolkning: Thomas Lindgren, minaanor.com:
"Hustru Karin Håkonsdotter i Holmeshult. Båda dessa Kära makar fingo följa hwarandra på en gång till grafwen; skall intet skett än 2nne gånger förut, såsom de minnas här i sochnen. Den 8 Maji begrofs hustru Karin Håkonsdotter, född 1690 i Holmeshult af ärliga föräldrar, fadren Håkon Johansson och modren Karin Ericsdotter. War hemma, till dess hon gifte sig 1707, på sitt 17de åhr med då warande dräng Pehr Jönsson i Nåtteryd; warit i ächtenskap tillhopa i 36 åhr; aflat 6 barn; 4 söner döda. 2 döttrar lefwer. Har warit en beskedelig, god och ärlig hustru och [-] qwinna. Blef sidst, då mannen dödde den 23 april af håll och styng; war siuk i 8 dagar. Dödde den 30 april, 53 åhr wid pass gammal."

Källa

Fröderyd (F) C:2 (1710-1753) Bild 208 / sid 383 (AID: v33815.b208.s383, NAD: SE/VALA/00087)