Peter Christiansson Dahlström, 11 22 11


Född

1814-02-16

Döpt

1814-02-20

Församling

Brastad

Län

Gbg o Bohuslän

Faddrar

Rusthållare Eric Ericsson  i Lilla Hals
Torpare i Rörvik Christian Börjesson
Hustru Britta Olsdotter i Lilla Hals och
Hustru Helena _?_dotter på Känshagen.

Övrigt

Soldat Christian Trofast och dess hustru Cathrina Petersdotter från Halls Strand 25 år gammal

Källa

Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 157 / sid 307 (AID: v2539.b157.s307, NAD: SE/GLA/13052)


Fader

Christian Hansson Trofast

Moder

Catharina Petersdotter


Gift

1836-01-02

Församling

Bro

Län

Göteborg och Bohus län

Gift med

Anna Hansdotter

Övrigt

Drängen Peter Christiansson och Pigan Anna Hansdotter under Wese, han 22 år, hon 40 år

Källa

Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 1800 / sid 351 (AID: v581.b1800.s351, NAD: SE/GLA/13058)


Barn

1836-02-17 - Hans Jacob
Källa Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 890 / sid 169 (AID: v581.b890.s169, NAD: SE/GLA/13058)


Flyttningar

1835

 

Flyttar ut från Brastad 1835-10-09, nr 5 i utflyttningslängden
Drängen Peter Christiansson, Lilla Backa, flyttar till Uddevalla
Källa: Bro (O) B:2 (1831-1860) Bild 24 / sid 39 (AID: v1307.b24.s39, NAD: SE/GLA/13058)

Flyttar in till Uddevalla 1835-11-04, nr 603 i inflyttningslängden
Peter Christiansson, Född i Bro 1814-02-05, Kom från Bro, _?_ _?_, attest utflyttning 1836-03-21
Källa: Uddevalla (O) B:3 (1827-1840) Bild 31 / sid 53 (AID: v2224.b31.s53, NAD: SE/GLA/13595)

1836

Från ut från Uddevalla 1836

Flyttar in till Bro 1836-03-21, nr 6 i inflyttningslängden
Källa: Bro (O) B:2 (1831-1860) Bild 12 / sid 15 (AID: v1307.b12.s15, NAD: SE/GLA/13058)


Yrke

Soldat

 

Soldatakt: BR-05-0101-1835

Regemente: Konglig Bohus Läns Regemente.

Socken: Bro

Rote: Norra Mellberg

Kompani: Stångenäs

Längd: 170 cm

Grad: Ingen grad angiven

Släktskap: BR-05-0109-1813 FADER

Antagen: 1835-0707
Avsked: 1876-06-25

Tjänsteår: 31

 

Källa: Centrala Soldatregistret, Bohusläns Försvarsmuseum.

 

Mönster
rullor

1838

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjälkebräcka,
Petter Dahlström, Bohus Län
Ålder = 24 1/3
Tjänsteår = 2 ½
Längd = 5 fot 7 ½ tum
Gift
Appropberas

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 639 (1838-1838) Bild 1790 (AID: v374170.b1790, NAD: SE/KrA/0023)

 

1841

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Peter Dahlström, Bohus Län
Ålder = 27
Tjänsteår = 5 3/4
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Appropberas

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 640 (1841-1841) Bild 1970 (AID: v374171c.b1970, NAD: SE/KrA/0023)

1844

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Peter Dahlström, Bohus Län
Ålder = 30
Tjänsteår = 9
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Presens

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 641 (1844-1844) Bild 2020 (AID: v374172.b2020, NAD: SE/KrA/0023)

1847

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Peter Dahlström, Bohus Län, antagen den 7 juli 1835
Ålder = 33
Tjänsteår = 12
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Presens

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 642 (1847-1847) Bild 1740 (AID: v374173.b1740, NAD: SE/KrA/0023)

1850

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, förut kallad Petter Christiansson, född i Brastad socken af Bohus Län den 5 februari 1814, antagen den 7 juli 1835
Ålder = 36 1/3
Tjänsteår = 14 11/12
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Presens
Commenderad

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 643 (1850-1850) Bild 3090 (AID: v374174a.b3090, NAD: SE/KrA/0023)

 

1853

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, förut kallad Petter Christiansson, född i Brastad socken af Bohus Län den 5 februari 1814, antagen den 7 juli 1835
Ålder = 39 _?_
Tjänsteår = 17 11/12
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Commenderad å Carlsten

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 644 (1853-1857) Bild 2240 (AID: v374175a.b2240, NAD: SE/KrA/0023)

 

1857

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, förut kallad Petter Christiansson, född i Brastad socken af Bohus Län den 5 februari 1814, antagen den 7 juli 1835
Ålder = 43 4/12
Tjänsteår = 21 11/12
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Presens

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 644 (1853-1857) Bild 6200 (AID: v374175a.b6200, NAD: SE/KrA/0023)

 

1860

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, förut kallad Petter Christiansson, född i Brastad socken af Bohus Län den 5 februari 1814, antagen den 7 juli 1835
Ålder = 46 4/12
Tjänsteår = 24 11/12
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Presens

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 645 (1860-1863) Bild 2230 (AID: v374176a.b2230, NAD: SE/KrA/0023)

 

1863

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, förut kallad Petter Christiansson, född i Brastad socken af Bohus Län den 5 februari 1814, antagen den 7 juli 1835
Ålder = 49 4/12
Tjänsteår = 27 11/12
Längd = 5 fot 8 tum
Gift
Presens

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 645 (1860-1863) Bild 5210 (AID: v374176a.b5210, NAD: SE/KrA/0023)

 

1867

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, förut kallad Petter Christiansson, född i Brastad socken af Bohus Län den 15 februari 1814, antagen den 17 juli 1835
Ålder = 53 4/12
Tjänsteår = 31 11/12
Längd = 5 fot 6 tum
Gift
Presens
Afskedad för attesterad sjuklighet med anmälan till underhåll. Tjent utmärkt väl

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 646 (1867-1870) Bild 228 (AID: v48128.b228, NAD: SE/KrA/0023)

 

1870

Rote 101,
Norr Mällberg och Bjelkebräcka,
Petter Dahlström, Afskedad vid generalmönstring den 25 juni 1867.
Afskedad för attesterad sjuklighet med anmälan till underhåll. Tjent utmärkt väl

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 646 (1867-1870) Bild 600 (AID: v48128.b600, NAD: SE/KrA/0023)

 

 

 

 

Soldattorp

Torp nr: BR-05-0101

Kordinater: X=6486250, Y=1245240

 

Ur boken Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, ISBN 91-978-91-972930-7-5, sidan 342 och 343 kan man läsa:

 

”Rote 101

Norra Mellberg i Bro s:n.

Norra Mellberg utgjorde stamroten och en fjärdedel av Lyckebräcka strörote. Denna rotes torp är det södra av de två närliggande torpen inom området Strandhagen med fastighetsbeteckningen Mellberg 2. Det utsyntes vid syn 1778 c:a 500 meter sydväst Vrångebäck.

Åker fanns till 5/8 tunnas utsäde och äng till 4 lass hö år 1784. Spannmålsbod saknades här som på de flesta andra soldattorp 1818.
Loftstuga med kammare fanns 1837 och ladugården skulle nybyggas följande år. I augusti 1868 ansågs stugan gammal och ny skulle byggas 12 alnar lång, 8 bred och 3 ½ hög samt 3 omlag till loft. Vedboden skulle vara 8 x 3 alnar stor. Nybygget skulle stå klart 1 sept 1870.

Soldattorpet kallades Strandhagen, ibland med tillägget Södra, och har fastighetsbeteckningen Mellberg 2.

Roten var anslagen till spel i nummer 1807-1821 (ersatte nummer 76) och indraget till musikens underhåll 1821-1826.”

 

Bland rotens soldater på sidan 343 hittar man:

”1837-1867 Petter Christiansson Dahlström; f. 1814, transport från Lane kompani”

 

På sidan 342 finns en karta över Mellbergs ägor 1762 och ett foto visande Strandhagen omkring 1940.

På sidan 343 finns ett foto visand rotens sista soldat, kopralen Axel Mellqvist, stående utanför ingången till torpet.

 

Källa: Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompan 1727-1901, ISBN 91-978-91-972930-7-5.

 

Nedanstående bild visar Soldattorpet Strandhagen 2003-10-18.

 

 

112211

 


Husförhör

Brastad AI:2 1810-1815

Brastad AI:3 1815–1829

Brastad AI:4 1830-1833

Bro AI:7 1830-1833

Bro AI:8 1833-1841

Bro AI:9 1842–1848

Bro AI:10 1849-1855

Bro AI:11 1856-1860

Bro AI:12 1862-1866

Bro AI:13 1867-1870

Bro AI:14 1870-1880

Bro AI:15 1881-1890

Bro AI:16 1891-1900


Avliden

1893-02-24

Begravd

1893-03-05

Församling

Bro

Län

Göteborg och Bohus län

Dödsorsak

Ej angivet

Övrigt

Nr 8, Dalström Petter, före detta soldat från Störreberg Nedre, 79 år och 9 dagar gammal, enkling

Källa

Bro (O) F:1 (1861-1894) Bild 121 (AID: v2387.b121, NAD: SE/GLA/13058)