Christian Hansson Neptun Trofast, 11 22 11 1


Född

1789-12-07

Döpt

1789-12-09

Församling

Brastad

Län

Göteborgs och Bohus län

Faddrar

Hustru Kjerstin Jacobsdotter
Pigan Christina _?_ i Säm.
Pigan Christina Bergström i Kjänedahlen

Mannen Jon Hansson i _?_

Mannen Anders Larsson och _?_ Olsson i Säm.

Övrigt

Föräldrar soldaten Hans Trofast och Maria Larsdotter på Hagen under Säm.

Källa

Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 34 / sid 61 (AID: v2539.b34.s61, NAD: SE/GLA/13052)


Fader

Hans Trofast

Moder

Maria Larsdotter


Gift

1813-12-21

Församling

Brastad

Län

Göteborg och Bohus län

Gift med

Catharina Petersdotter

Övrigt

No 10, den 21 december vigdes Soldaten Christian Trofast och
pigan Catharina Petersdotter från Halls Strand utan skrud.

Källa

Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 157 / sid 307 (AID: v2539.b157.s307, NAD: SE/GLA/13052)


Barn

1812-07-23 – Hans Jacob
Utom äktenskapet, struket

Fader angavs Dräng i Österöd Christian Hansson, och modern var pigan Catharina Petersdotter 24 år gammal.

Källa: Bro (O) C:3 (1774-1819) Bild 228 (AID: v1311.b228, NAD: SE/GLA/13058)

 

1814-02-16 – Peter

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 157 / sid 307 (AID: v2539.b157.s307, NAD: SE/GLA/13052)

1816-01-03 – Börje

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 166 / sid 325 (AID: v2539.b166.s325, NAD: SE/GLA/13052)

Börje dör 1818-09-15 af slag 2 år gammal
Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 178 / sid 349 (AID: v2539.b178.s349, NAD: SE/GLA/13052)

1817-04-02 – Joseph

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 172 / sid 337 (AID: v2539.b172.s337, NAD: SE/GLA/13052)

 

1819-11-03 – Börje

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 182 / sid 357 (AID: v2539.b182.s357, NAD: SE/GLA/13052)

 

1821-03-01 – Andreas

Källa: Brastad (O) C:4 (1820-1860) Bild 9 / sid 11 (AID: v2540.b9.s11, NAD: SE/GLA/13052)

 

1823-10-22 – Matthias

Källa: Brastad (O) C:4 (1820-1860) Bild 20 / sid 33 (AID: v2540.b20.s33, NAD: SE/GLA/13052)

 

1826-03-02 – Carl

Källa: Brastad (O) C:4 (1820-1860) Bild 30 / sid 53 (AID: v2540.b30.s53, NAD: SE/GLA/13052)

 


Yrke

Soldat


Soldatakt: BR-05-0109-1812

Regemente: Konglig Bohus Läns Regemente.
Socken: Lyse

Rote: Hogen

Kompani: Stångenäs

Längd: 175 cm

Grad: Ingen grad angiven

Släktskap: BR-05-0101-1835 SON, BR-05-0097-1773 FAR

Antagen: 1812-12-10
Avsked: 1841-10-12

Tj.år: 28

Utmärkelse: Tjent Utmärkt Väl

 

Källa: Centrala Soldatregistret, Bohusläns Försvarsmuseum.

Mönster
rullor

1812

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärr
Hans Neptun, död den 20 mars 1812, ersatt den 10 november 1812 med Christian Neptun, Bohus Län
Ålder = 23 år
Längd = 5 fot 10 tum
Ogift

aproberas

 

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:7 (1811-1812) Bild 333 (AID: v106.b333, NAD: SE/GLA/12516)

 

 

1813

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärr
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 24 år
Tjänste år = 1 år
Längd = 5 fot 10 tum
Gift

aproberas

 

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:8 (1813-1813) Bild 259 (AID: v107.b259, NAD: SE/GLA/12516)

 

 

1815

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärr
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 25 1/3
Tjänsteår = 2 1/3
Längd = 5 fot 10 tum
Gift

Commenderad till Strömstad

 

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:9 (1815-1815) Bild 62 (AID: v108.b62, NAD: SE/GLA/12516)

 

 

1818

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärr
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 28 7/12
Tjänsteår = 5 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift

Commenderad till Strömstad
Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 634 (1807-1818) Bild 466 / sid 27 (AID: v48127c.b466.s27, NAD: SE/KrA/0023)

 

1821

 

Rote 109,
Hogen ½ mtl, Lilla Halls ¼ mtl, Näfverkärr 1/4 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 31 7/12
Tjänsteår = 8 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 635 (1821-1821) Bild 1610 (AID: v374166.b1610, NAD: SE/KrA/0023)

 

1825

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärrs 1 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = _?_
Tjänsteår = 12 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 636 (1825-1828) Bild 680 (AID: v374167.b680, NAD: SE/KrA/0023)

 

1828

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärrs 1 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder =38 7/12
Tjänsteår = 15 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 636 (1825-1828) Bild 5130 (AID: v374167.b5130, NAD: SE/KrA/0023)

 

1832

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärrs 1 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 42 7/12
Tjänsteår = 19 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 637 (1832-1832) Bild 1760 (AID: v374168a.b1760, NAD: SE/KrA/0023)

 

1835

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärrs 1/4 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 45 7/12
Tjänsteår = 22 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 638 (1835-1835) Bild 1790 (AID: v374169.b1790, NAD: SE/KrA/0023)

1838

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärrs 1/4 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 48 7/12
Tjänsteår = 25 7/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

Commenderad till Trollhättan

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 639 (1838-1838) Bild 1800 (AID: v374170.b1800, NAD: SE/KrA/0023)

 

1841

 

Rote 109,
Hogen, Lilla Halls och Näfverkärrs 1 mtl
Christian Trofast, Bohus Län
Ålder = 51 11/12
Tjänsteår = 28 11/12
Längd = 5 fot 10 tum
Gift
Presens

Afskedas i anseende till ålderdom, anmäles till underhåll enligt Konliga Brefvet den 10 september 1831.
Bevistat 1813 och 1814 års fällttåg, tjent utmärkt väl.

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 640 (1841-1841) Bild 1980 (AID: v374171c.b1980, NAD: SE/KrA/0023)

 

 

Soldattorp

Torp nr: BR-05-0109

Kordinater: X=6482980, Y=1246450

 

Ur boken Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, kan man läsa på sidan 369:

”Lilla Hals var stamrote, Hogen i Lyse socken och Nävekärr i Bro socken var strörotar. Något soldattorp fanns inte år 1731 då Anders Spak flyttade till annan rote för att få ett torp.

Soldattorpet Halstrands alla lagenliga byggnader fanns 1778 på Lilla Hals och Tuntorps gemensamma ägor c:a 350 meter sydost Brofjordens nordspets. Ladan var emellertid förfallen och skulle uppbyggas ”med det gamla till hielp” övriga byggnader repareras. Lilla Hals soldattorp låg sannolikt väster om Tuntorps. När det senare flyttades till annan plats omkring år 1800 kan möjligen Lilla Hals soldattorp ha flyttats dit eller utökats.

Soldaten Anders Tiger skulle enligt beslut behålla torpet under sin tjänstetid för 24 skilling. Åkern var nämligen 1 ¼  tunnas utsäde och äng till 3 lass hö. En kvarts tunnas utsäde ansågs motsvara 1 lass hö. År 1818 saknades spannmålsbod.

Under syner i mitten av 1800-talet noterades diverse reparationer på taken. Invändigt var det golven som slets och därför måste ytas. År 1893 uppfördes nytt manhus. En ny ladugård skulle stå klart före 1 augusti 1897.

Halstrand har fastighetsbeteckningen Hals 4.”

 

På sidan 370 finner man bland rotens soldater:

”1813-1841   Christian Neptun/Trofast; f. 1789, son till ovanstående, fick byta namn 1813, kommenderad till Strömstad 1815, till Trollhätte kanal 1838, avsked på grund av ålderdom, anmälan till underhåll”

 

Källa: Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, ISBN 91-978-91-972930-7-5.

 

Nedanstående bild visar ruinerna efter Halstrand 2003-10-18.

 

1122111

 

Historisk karta:
Nedanstående karta från 1816 visar soldattorpets placering.

 

Halstrand

 

Aktbeteckning

14-BRA-56

Län

Göteborg- och bohus län

Kommun

Lysekil

Datum

1817-10-13

Åtgärd

Storskifte

Antal bilder

6

 

Kartan i sin helhet med skiftesprotokoll återfinns på denna länk.

Installera DjVu-plugin (gratis, krävs för att kunna titta på de historiska kartorna)
Källa: Historiska kartor, Lantmäteriverket.

 


Husförhör

Bro AI:3 1809-1814

Brastad AI:1 1804-1809

Brastad AI:2 1810-1815

Brastad AI:3 1815–1829

Brastad AI:4 1830-1833

Bro AI:8 1833-1841

Bro AI:9 1842–1848

Bro AI:10 1849-1855

Bro AI:11 1856-1860

Brastad AI:5 1861-1866

Brastad AI:6 1867-1870


Avliden

1868-01-24

Begravd

1868-02-02

Församling

Brastad

Län

Göteborg och Bohus

Dödsorsak

Ej angivet

Övrigt

Nr 3, Afskedade soldaten Kristian Trofast under Sämm, 78 år, 1 mån, 17 dagar, gift, sidan 61 i församlingsboken

Källa

Brastad (O) F:1 (1861-1894) Bild 19 (AID: v2569.b19, NAD: SE/GLA/13052)