Hans Trofast Christoffersson, 11 22 11 11


Född

1749-03-16

Döpt

1749-03-19

Församling

Brastad

Län

Göteborg och Bohuslän

Faddrar

Hustrun änkan Anna på Holmen hölt barnet
Jacob Larsson på Hyttan
Drängen Lars på Säm.

Övrigt

Samma dag döptes Hans föddes den 16 samma månad
Föräldrar Dragonen Christoper Robock och Dordi Julsdotter på Hagen

Källa

Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 82 / sid 157 (AID: v2538.b82.s157, NAD: SE/GLA/13052)


Fader

Christoffer Olsson Råbock

Moder

Dordi Juhlsdotter


Gift

1778-01-06

Församling

Bro

Län

Göteborg och Bohus län

Gift med

Maria Larsdotter

Övrigt

Nr 1. Den 6 januari corpulerades Dragonen Hans Trofast med Pigan Marja Larsdotter ifrån Torpet Skjärhomen. Prydd med Crona.

Källa

Bro (O) C:3 (1774-1819) Bild 26 (AID: v1311.b26, NAD: SE/GLA/13058)


Barn

1779-01-29 – Hans
Föräldrar boende på Torpet Hagen under Sem

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 186 / sid 365 (AID: v2538.b186.s365, NAD: SE/GLA/13052)

 

1780-11-23 – Helena

Föräldrar boende på Hagen under Sem

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 193 / sid 379 (AID: v2538.b193.s379, NAD: SE/GLA/13052)

 

1783-09-18 – Christian

Föräldrar boende på Torpet Hagen under Sem

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 13 / sid 19 (AID: v2539.b13.s19, NAD: SE/GLA/13052)

 
Christian dör 1787-11-17 av hetsig feber 1 år gammal
Föräldrar boende på Hagen under Sem

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 28 / sid 49 (AID: v2539.b28.s49, NAD: SE/GLA/13052)

 

1786-10-13 – Britta

Föräldrar boende på Hagen under Säm

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 25 / sid 43 (AID: v2539.b25.s43, NAD: SE/GLA/13052)

 

1789-12-07 – Christian

Föräldrar boende på Hagen under Säm

Källa: Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 34 / sid 61 (AID: v2539.b34.s61, NAD: SE/GLA/13052)


Yrke

Soldat

 

Soldatakt BR-05-0097-1773

Regemente: Konglig Bohus Läns Regemente.

Socken: Brastad

Rote: Västra Säm

Kompani: Stångenäs

Längd: 170 cm

Grad: Ingen grad angiven

Släktskap: BR-05-0109-1813 SON

Antagen: 1773-11-01
Avsked: 1791-02-28

Tjänsteår: 17

 

Enligt soldatakten kan man läsa att Hans Trofast var son till Dragonen Christopher Olsson Råbock. Dragonen Christopher Olsson Råbock var sannolikt son av dragonen nr 106 Olof Råbock, som är antecknad ”som blifven borta i Norge” under fälttåget där 1716, enligt Boh. Reg. Hist del II, sid 263. Dragonen Christopher Råbock hade ännu en son som blev soldat Nils Christophersson Kjämpe, född 16/2 1754, dog 12/1 1841. 

 

Källa: Centrala Soldatregistret, Bohusläns Försvarsmuseum

 

General-

mönster-

rullor

1777

Rote 97

Västra Semb och Lyn

Karlen afskedad på 1773 års mönstring å ersatt den 1 november 1773
Hans Trofast

Bohuslän

Ålder 29
Tjänsteår 4

Ogift
Approberas

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 627 (1777-1777) Bild 220 (AID: v48120.b220, NAD: SE/KrA/0023)

 

1783

Rote 97
Västra Sämb och Lyn
Hans Trofast, Bohuslän
Ålder 35

Tjänsteår 10
Längd 5 fot 8 tum

Gift

Approberas

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 628 (1783-1783) Bild 213 (AID: v48121.b213, NAD: SE/KrA/0023)

 

1788

 

Rote 97

Västra Säm och Lyn

Hans Trofast, Bohus län

Ålder 40

Tjänsteår 15

Längd 5 fot 8 tum
Gift

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 629 (1788-1788) Bild 211 / sid 218 (AID: v48122.b211.s218, NAD: SE/KrA/0023)

 

1789 (1)

 

Rote 97

Säm och Lie
Hans Trofast, Bohuslänning

Ålder 40 5/6

Tjänsteår 15 5/6

Längd 5 fot 8 tum

Gift

 

Källa: Bohusläns regemente 1677-1907: Regementschefsexpeditionen (O) DII:1 (1789-1789) Bild 210 / sid 204 (AID: v434277a.b210.s204, NAD: SE/KrA/0126A002Ö)

 

1789 (2)

 

Rote 97

Sem och Lie
Hans Trofast, Bohuslänning

Ålder 41

Tjänsteår 16

Längd 5 fot 8 tum

Gift

Presens

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 630 (1789-1789) Bild 32 (AID: v48123.b32, NAD: SE/KrA/0023)

 

1793

 

Rote 97

Västra Säm och Lie
Karlen död den 28 februari 1791

Vacant

 

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 631 (1793-1793) Bild 186 / sid 172 (AID: v48124.b186.s172, NAD: SE/KrA/0023)

Torp

Torp nr: BR-05-0097

Kordinater: X=648570, Y=124995

Dessa kordinater vilka är angivna i soldatakten pekar på en ett torp benämnt Skräcketorpet. Se nedanstående utdrag från Generalstabens ekonomisk karta,1937, Bro SO. 1854-1884 hette rotens soldat Olof Pettersson Skräck. Var det denne soldat som bodde här och gav torpet dess namn?
 

image001

Kordinaterna för Soldatorpet Slåggemyren som omnäns nedan bör vara ca Kordinater: X=648570, Y=124995  

 

Ur boken Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, kan man läsa på sidan 353:

 

Västra Säm var stamrote och Lid strörote. Stuga, lada och fähus fanns 1778 på torpet Skåpemyra under Säm, som låg c:a 800 meter syväst Stackhallen. Alla tre byggnaderna skulle ersättas med nya. Åker fanns till ¾ tunnas utsäde och äng till 2 lass hö. Ett stycke mark söder om torpet tilades detta. ..och ålägges Rusthållaren at detsamma förswarl. Instänga och till Åker och äng upodla, den nya gärdesgården sättes i stånd.

Soldattorpet Slågemyren hade åker till 1 tunnas utsäde och äng till 5 lass hö, vilket antecknades vid syn i oktober 1784. Stugan ”så skadad av tidens åverkan” 1818 att den inte kunde repareras. Beslutet blev nybyggnad. Samtidigt påpekades att spannmålsbod saknades.

År 1864 konstaterades att stugan var för låg och borde ombyggas. Så hade skett 1868 men då saknades inredning och klädsel ”felas”. Hela fähuset skulle också repareras. Hägnaderna skulle iståndsättas av rotehållaren och soldaten gemensamt.

Soldattorpet torde omfatta ägorna Säm 2:4 och 2:5 med byggnaderna på den förra.

Roten var indragen till Statsverket 1885-1894 (ersatte nummer 34).

 

Bland rotens soldater hittar man på sidan 353 och 354:

 

1713-1733           Juhl Snörberg; f. 1690, transport från nr 76, avled 10 april 1733.  (Hans Trofasts morfar).

1734-1762           Christoffer Olsson Råbock; f 1707, transport från nr 82, karlen sjuklig…begär och får avsked samt anmäles till underhåll. (Hans Trofasts far).

1763-1773           Peter Christoffersson Sämberg; f 1741, son till ovanstående, satte karl (en broder) i sitt ställe och fick avsked. (Hans Trofasts bror).

1773-1791                      Hans Christoffersson Trofast; f. 1749, kommenderad på örlogsflottans fregatt Diana juni 1789, broder till ovanstående, avled 28 februari 1791.

1797-1799                      Nils Christoffersson Kiämpe; f. 1755, transport från nr 92. “skadad I knät vid Elsö, bevistat affären vid Keltis baraquer, oförmögen till vidaretjänst, får avsked, anmäles till underhåll. (Hans Trofasts bror).

 

Källa: Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, ISBN 91-978-91-972930-7-5.

 


Mantals
längder

1774
Brastad socken, Hagen
Afskedade Soldaten Dragon Christopher Råbock, hustru, gammal och sjuk
Son Jon
Dragon Hans Trofast, I tjänst

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:11 (1774-1774) Bild 96 / sid 86 (AID: v65.b96.s86, NAD: SE/GLA/12516)

 

1775
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:12 (1775-1775) Bild 82 / sid 73 (AID: v66.b82.s73, NAD: SE/GLA/12516)

 

1776
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:13 (1776-1776) Bild 1810 / sid 171 (AID: v67a.b1810.s171, NAD: SE/GLA/12516)

 

1777
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:14 (1777-1777) Bild 154 / sid 145 (AID: v68.b154.s145, NAD: SE/GLA/12516)

 

1778
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:15 (1778-1778) Bild 111 / sid 101 (AID: v69.b111.s101, NAD: SE/GLA/12516)

 

1779
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:16 (1779-1779) Bild 111 / sid 100 (AID: v70.b111.s100, NAD: SE/GLA/12516)

 

1780
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:17 (1780-1780) Bild 156 / sid 146 (AID: v71.b156.s146, NAD: SE/GLA/12516)

 

1781
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, 2 barn, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:18 (1781-1781) Bild 221 / sid 211 (AID: v72.b221.s211, NAD: SE/GLA/12516)

 

1782
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, 2 barn, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:19 (1782-1782) Bild 181 / sid 171 (AID: v73.b181.s171, NAD: SE/GLA/12516)

 

1783

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 2 barn, man i tjänst

Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:20 (1783-1783) Bild 41 / sid 31 (AID: v74a.b41.s31, NAD: SE/GLA/12516)

 

1784

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 3 barn, man i tjänst

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:21 (1784-1784) Bild 248 / sid 238 (AID: v75.b248.s238, NAD: SE/GLA/12516)

 

1785

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 3 barn, man i tjänst

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:22 (1785-1785) Bild 194 / sid 185 (AID: v76.b194.s185, NAD: SE/GLA/12516)

 

1786

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 3 barn, man i tjänst

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:23 (1786-1786) Bild 205 / sid 196 (AID: v77.b205.s196, NAD: SE/GLA/12516)

 

1787

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 4 barn, man i tjänst Hustru med 4 barn

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:24 (1787-1787) Bild 182 / sid 172 (AID: v78.b182.s172, NAD: SE/GLA/12516)

 

1788

Brastad socken, Hagen
Dragon Anders Trofast, hustru och 4 barn, man i tjänst Hustru
(Förnamnet felaktigt angivet skall vara Hans)

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:25 (1788-1788) Bild 92 / sid 82 (AID: v79.b92.s82, NAD: SE/GLA/12516)

 

1789

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 3 barn, I tjänst

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:26 (1789-1789) Bild 253 / sid 244 (AID: v80.b253.s244, NAD: SE/GLA/12516)

 

1790

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 3 barn, I tjänst sidentyg

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:27 (1790-1790) Bild 40 / sid 31 (AID: v81.b40.s31, NAD: SE/GLA/12516)

 

1791

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 4 barn, I tjänst sidentyg

Moder Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:28 (1791-1791) Bild 41 / sid 32 (AID: v82.b41.s32, NAD: SE/GLA/12516)

 

1792

Brastad socken, Hagen

Dragon Hans Trofast, hustru och 4 barn, Sidentyg, Hustru fri
Modern Dordi
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:29 (1792-1792) Bild 41 / sid 32 (AID: v83.b41.s32, NAD: SE/GLA/12516)

 

1793

Brastad socken, Hagen

Trofasts Enka, 4 barn, utfattiga
Svärmodern Dordi
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:30 (1793-1793) Bild 42 / sid 33 (AID: v84.b42.s33, NAD: SE/GLA/12516)

 


Avliden

Ca 1790

Begravd

Dödsorsak

Övrigt

Källa

Kommentar

Vi hittar inte Hans död i Brastads kyrkoböcker.
Han finns med i 1792 års mantalslängd, men i 1793 års är hustrun änka.
Enligt soldatakten BR-05-0097-1773 dog Hans 1792-06-07, 43 år gammal.
Detta stämmer inte utan detta är det datum då en bouppteckning gjordes efter Hans, se nedan.
Enligt boken Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901,
ISBN 91-978-91-972930-7-5 sidan 353 och 354 avled Hans 1791-02-28.
På samma sidor kan man även läsa att Hans skall ha blivit kommenderad till örlogsflottans fregatten Diana juni 1789.
Vi har dock inte hittat honom som besättningsman i någon av skeppets rullor vid denna tidpunkt

 

Under notifikationer i Inrikes Tidningar, fredagen den 11 oktober, år 1793 kan man läsa:

”Emedan soldaten vid Kungliga Bohusläns Regemente Hans Trofast skall uti Finland år 1790 vara med döden avgången, och dess änka Maria Larsdotter, som är boende i Brastads Socken, nu ämnar träda i annat giftermål, så varder detta härmed tillkännagivet, på det att Trofast, därest han emot förmodan ännu leva skulle, måtte hava tillfälle att inom den tid som lag föreskriver, giva sådant hos underteckna tillkänna; vilket härmed första gången kungöres. Uddevalla och Bro den 16 september 1793. Eric Hans Lindgren, Kunglig hovpredikant och prost.”

Källa: Inrikes Tidningar 1793-10-11 bild 4


Boupp-

teckning

No 63
År 1792 den 7 juni förrättades, på anmodan laga skifte och delning av kvarlåtenskapen efter avlidna soldaten Hans Trofast,

mellan dess änka Maria Larsdotter på Sloggemyren under Säm och arvtagande 4 och omyndiga barnen Hans och Christian samt döttrarna Helena och Brita

sålunda som följer….

 

Källa: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt (O) FIIa:8 (1789-1793) Bild 884 / sid 1753 (AID: v65915.b884.s1753, NAD: SE/GLA/11098)