Christoffer Råbock Olsson, 11 22 11 11 1


Född

1705-04-07

Döpt

1705-04-09

Församling

Valbo-Ryr

Län

Göteborg och Bohus län

Faddrar

Gudmor Hustru Gunilla i Södrar Leryr, faddrar pigan Martha Olufdotter i Norra Leryr och Hans för Röland och Jons i Leryr

Övrigt

Som föräldrar står Oluf Råbock och Maria från Södra Leryr angivna.

Källa

Valbo-Ryr (O, P) C:1 (1703-1766) Bild 8 / sid 9 (AID: v4738.b8.s9, NAD: SE/GLA/13607)


Fader

Olof Råbock

Moder

Maren Thorsdotter


Gifte 1

1730-01-11

Församling

Brastad

Län

Göteborg och Bohus län

Gift med

Ingeborg Eriksdotter

Övrigt

Nr 2, Den 11 januari, Dräng Christoffer Olsson från _?_, med Pigan Ingeborg Eriksdotter från Hollma med Crona.

Källa

Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 10 / sid 13 (AID: v2538.b10.s13, NAD: SE/GLA/13052)


Gifte 2

1734-11-24

Församling

Brastad

Län

Göteborg och Bohuslän

Gift med

Dordi Juhlsdotter

Övrigt

Nr 7, Den 24 november Copulerades Dragonen Christopher Olsson med Pigan Dordi Juhlsdotter ifrån Hagen prydat med Crona.

Bok

Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 29 / sid 51 (AID: v2538.b29.s51, NAD: SE/GLA/13052)


Barn

Moder Ingeborg Ericsdotter

 

1730-05-08 – Oluf
Föräldrarna boende i Skulelycka
Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 11 / sid 15 (AID: v2538.b11.s15, NAD: SE/GLA/13052)

 

1732-08-18 – Eric

Föräldrarna boende i Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 21 / sid 35 (AID: v2538.b21.s35, NAD: SE/GLA/13052)

 

Moder Dordi Juhlsdotter

 

1735-09-12 – Petter

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 31 / sid 55 (AID: v2538.b31.s55, NAD: SE/GLA/13052)

 

Petter dör 1735-11-16, 8 veckor gammal

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 32 / sid 57 (AID: v2538.b32.s57, NAD: SE/GLA/13052)

 

1737-03-07- Ingeborg

Föräldrarna boende i Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 36 / sid 65 (AID: v2538.b36.s65, NAD: SE/GLA/13052)

 

1739-09-29 – Lisken

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 45 / sid 83 (AID: v2538.b45.s83, NAD: SE/GLA/13052)

 

1740-11-20 – Petter

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 48 / sid 89 (AID: v2538.b48.s89, NAD: SE/GLA/13052)

 

1744-09-01 – Joen

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 61 / sid 115 (AID: v2538.b61.s115, NAD: SE/GLA/13052)

 

1749-03-16 Hans

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 82 / sid 157 (AID: v2538.b82.s157, NAD: SE/GLA/13052)

 

1752-04-10 Engelbrekt

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 91 / sid 175 (AID: v2538.b91.s175, NAD: SE/GLA/13052)

 

1754-02-16 Nils

Föräldrarna boende på Hagen

Källa: Brastad (O) C:2 (1729-1781) Bild 96 / sid 185 (AID: v2538.b96.s185, NAD: SE/GLA/13052)


Yrke

Dragon

 

Soldatakt

BR-05-0082-1732

Regemente: Bohusläns dragonregemente

Socken: Bro

Rote: Ed

Kompani: Stångenäs

Antagen: 1732-10-09
Avsked: 1734-08-27

Tjänsteår: 1

Transport: BR-05-0097-1734

 

BR-05-0097-1734

Regemente: Bohusläns dragonregemente

Socken: Brastad

Rote: Västra Säm

Kompani: Stångenäs

Antagen: 1734-08-27
Avsked: 1762

Tjänsteår: 27

 

Enligt soldatakten hade rotens torp kordinaterna: X=648570, Y=124995

Kordinaterna pekar på en ett torp benämnt Skräcketorpet.

Se nedanstående utdrag från Generalstabens ekonomisk karta,1937, Bro SO.

1854-1884 hette rotens soldat Olof Pettersson Skräck.
Var det denne soldat som bodde här och gav torpet dess namn?

 

(Söker man på Säm Hageni dag så hamnar man på platsen där Skräcketorpet i dag är beläget.)
 

        
  

Ur boken Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901,
kan man läsa på sidan 353 om rote 97, Västra Säm i Brastad Socken:

 (I boken finns ovanstående karta från 1848 som visar soldattorpets placering.

Vi antar att torpet har byggts upp på nytt efter 1848 på den plats där Skräcketorpet i dag återfinns.
Från 1732 bor Christoffer Råbock på Hagen under Säm vilket borde betyda att även torpet på Slåggemyren hade detta namn.)


”Västra Säm var stamrote och Lid strörote. Stuga, lada och fähus fanns 1778 på torpet Skåpemyra under Säm, som låg c:a 800 meter sydväst Stackhallen. Alla tre byggnaderna skulle ersättas med nya. Åker fanns till ¾ tunnas utsäde och äng till 2 lass hö. Ett stycke mark söder om torpet tilades detta ”…och ålägges Rusthållaren at detsamma förswarl. Instänga och till Åker och äng uppodla, den nya gärdesgården sättes i stånd”.

Soldattorpet Slågemyren hade åker till 1 tunnas utsäde och äng till 5 lass hö, vilket antecknades vid syn i oktober 1784. Stugan ”så skadad av tidens åverkan” 1818 att den inte kunde repareras. Beslutet blev nybyggnad. Samtidigt påpekades att spannmålsbod saknades.

År 1864 konstaterades att stugan var för låg och borde ombyggas. Så hade skett 1868 men då saknades inredning och klädsel ”felas”. Hela fähuset skulle också repareras. Hägnaderna skulle iståndsättas av rotehållaren och soldaten gemensamt.

Soldattorpet torde omfatta ägorna Säm 2:4 och 2:5 med byggnaderna på den förra.

Roten var indragen till Statsverket 1885-1894 (ersatte nummer 34).”

 

Bland rotens soldater hittar man på sidan 353 och 354:

1713-1733           Juhl Snörberg; f. 1690, transport från nr 76, avled 10 april 1733. (Christoffers svärfar)

1734-1762           Christoffer Olsson Råbock; f 1707, transport från nr 82, karlen sjuklig…begär och får avsked samt anmäles till underhåll.

1763-1773           Peter Christoffersson Sämberg; f 1741, son till ovanstående, satte karl (en broder) i sitt ställe och fick avsked.

1773-1791                      Hans Christoffersson Trofast; f. 1749, kommenderad på örlogsflottans fregatt Diana juni 1789, broder till ovanstående, avled 28 februari 1791.

1797-1799                      Nils Christoffersson Kiämpe; f. 1755, transport från nr 92. “skadad I knät vid Elsö, bevistat affären vid Keltis baraquer, oförmögen till vidaretjänst, får avsked, anmäles till underhåll. (Son till Christoffer Råbock)

 

Källa: Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, ISBN 91-978-91-972930-7-5.

                     

General-

mönster-

rullor

1732

Rote 82

Ed och Ryk

….  I stället uppvisas Christopher Råbock, 25 år gammal, född i Bohus län, som approberas

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 621c (1732-1732) Bild 108 / sid 102 (AID: v48114.b108.s102, NAD: SE/KrA/0023)

 

1737
Rote 82

Ed och Ryk

Christopher Råbock, transport till nr 97 den 27 augusti 1734.

… istället uppvisat Christopher Råbock 25 år gammal född i Bohus Län som approberas (Avskrift generalmönsterrulla 1732, här av fel ålder)

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 622 (1737-1737) Bild 87 / sid 81 (AID: v48115.b87.s81, NAD: SE/KrA/0023)

 

Rote 97
Semb Wästergård och Lyn

Juhl Snörberg död den 10 april 1733.

I stället antagen den 1 september samma år Erich Dalman, som är transporterad till nr 82 den 27 augusti 1734.

I stället därifrån hit igen samma datum Christopher Råbock, 30 år gammal, 5 år i tjänst

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 622 (1737-1737) Bild 92 / sid 86 (AID: v48115.b92.s86, NAD: SE/KrA/0023)

 

1744

Rote 97

Semb Wästergård

Christopher Råbock
Bohuslän
Ålder 37 1/2
Tjänsteår 12 1/2

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 623 (1744-1744) Bild 59 / sid 56 (AID: v48116.b59.s56, NAD: SE/KrA/0023)

 

1749

Rote 97

Semb Wästergård

Christopher Råbock
Bohuslän
Ålder 42
Tjänsteår 17

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 624 (1749-1749) Bild 96 / sid 91 (AID: v48117.b96.s91, NAD: SE/KrA/0023)

 


Mantals

längder

1742

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/55 (1742), bildid: A0005779_00034

 

1748

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:1 (1748-1748) Bild 35 / sid 33 (AID: v55.b35.s33, NAD: SE/GLA/12516)

 

1752

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/56 (1752), bildid: A0005780_00039

 

1753

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/57 (1753), bildid: A0005781_00040

 

1754

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/58 (1754), bildid: A0005782_00041

 

1755

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/59 (1755), bildid: A0005783_00117

 

1756

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/60 (1756), bildid: A0005784_00115

 

1757

Hagen, Brastad
Dragon Christoffer Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/61 (1757), bildid: A0005785_00117

 

1758

Hagen, Brastad
Dragon Christoffer Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/62 (1758), bildid: A0005786_00119

 

1759

Hagen, Brastad
Dragon Christoffer Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/63 (1759), bildid: A0005787_00356

 

1760

Hagen, Brastad
Dragon Christoffer Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/64 (1760), bildid: A0005788_00094

 

1761

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/65 (1761), bildid: A0005789_00100

 

1762

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/66 (1762), bildid: A0005790_00103

 

1763

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/67 (1763), bildid: A0005791_00094

 

1765

Hagen, Brastad
Dragon Christopher Råbock, hustru, afskedad och fattig
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/68 (1765:1), bildid: A0005792_00046

 

1766

Hagen, Brastad
Afskedade Dragonen Christopher Råbock, hustru, hustru _?_

Sonen Nils
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:4 (1766-1766) Bild 60 / sid 54 (AID: v58.b60.s54, NAD: SE/GLA/12516)

 

1767

Hagen, Brastad
Christopher Råbock, hustru, hustru tigger

Sonen Nils
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:6 (1767-1767) Bild 281 / sid 274 (AID: v60.b281.s274, NAD: SE/GLA/12516)

 

1770

Hagen, Brastad
Afskedade Dragonen Christopher Råbock, hustru, gamla och sjuka
Sonen Nils, under 18 år
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/71 (1770), bildid: A0005794_00333

 

1771

Hagen, Brastad
Afskedade Dragon Christopher Råbock, hustru, gamla och sjuka
Sonen Nils, under 18 år
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/72 (1771), bildid: A0027060_00054

 

1772

Hagen, Brastad
Afskedade Dragon Christopher Råbock, hustru, gamla och sjuka med utsäde
Sonen Nils
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/74 (1772:2), bildid: A0005797_00057

 

1773

Hagen, Brastad
Afskedade Dragon Christopher Råbock, hustru, gamla och sjuka med utsäde
Son Jon
Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:10 (1773-1773) Bild 47 / sid 44 (AID: v64.b47.s44, NAD: SE/GLA/12516)

 

1774
Brastad socken, Hagen
Afskedade Soldaten Dragon Christopher Råbock, hustru, gammal och sjuk
Son Jon
Dragon Hans Trofast, I tjänst

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:11 (1774-1774) Bild 96 / sid 86 (AID: v65.b96.s86, NAD: SE/GLA/12516)

 

1775
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:12 (1775-1775) Bild 82 / sid 73 (AID: v66.b82.s73, NAD: SE/GLA/12516)

 

1776
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:13 (1776-1776) Bild 1810 / sid 171 (AID: v67a.b1810.s171, NAD: SE/GLA/12516)

 

1777
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:14 (1777-1777) Bild 154 / sid 145 (AID: v68.b154.s145, NAD: SE/GLA/12516)

 

1778
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:15 (1778-1778) Bild 111 / sid 101 (AID: v69.b111.s101, NAD: SE/GLA/12516)

 

1779
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:16 (1779-1779) Bild 111 / sid 100 (AID: v70.b111.s100, NAD: SE/GLA/12516)

 

1780
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:17 (1780-1780) Bild 156 / sid 146 (AID: v71.b156.s146, NAD: SE/GLA/12516)

 

1781
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, 2 barn, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:18 (1781-1781) Bild 221 / sid 211 (AID: v72.b221.s211, NAD: SE/GLA/12516)

 

1782
Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, Hustru, 2 barn, man i tjänst
Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:19 (1782-1782) Bild 181 / sid 171 (AID: v73.b181.s171, NAD: SE/GLA/12516)

 

1783

Brastad socken, Hagen
Dragon Hans Trofast, hustru och 2 barn, man i tjänst

Föräldrarna Råbock och Dordi

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:20 (1783-1783) Bild 41 / sid 31 (AID: v74a.b41.s31, NAD: SE/GLA/12516)


Avliden

1783-01-16

Begravd

1783-01-26

Församling

Brastad

Län

Göteborg och Bohus län

Dödsorsak

Ålderdomskrämpor

Övrigt

Afskedade Dragon Christoffer Råbock ifrån Torpet Hagen under Sem som dödde den 16 ejusdem af ålderdomskrämpor. 76 år

Källa

Brastad (O) C:3 (1782-1819) Bild 11 / sid 15 (AID: v2539.b11.s15, NAD: SE/GLA/13052)