Hans Hagel, 11 22 22 1


Född

1765 (Beräknat från att Hans uppges vara 71 år då han dör 1836)

Döpt

Församling

Län

Fadderpar 1

Fadderpar 2

Källa

Bok


Fader

Moder


Gift

1793-02-03

Församling

Svarteborg

Län

Göteborg och Bohuslän

Gift med

Sigrid Larsdotter

Övrigt

Den 3:e. Ungkarlen soldaten vid öfverste Lieutenantens Compagnie och Kongliga Bohus Läns Regemente Hans Hagel
och pigan Sigrid Lars Doter från Spångetorp.

Källa

Svarteborg (O) C:3 (1788-1835) Bild 28 / sid 47 (AID: v384.b28.s47, NAD: SE/GLA/13518)


Barn

1794-02-16 – Anders

Strandbaken under Hogen

Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 203 / sid 397 (AID: v349.b203.s397, NAD: SE/GLA/13232)

 

1796-02-27 – Johanna

Strandbaken under Hogen

Källa Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 209 / sid 409 (AID: v349.b209.s409, NAD: SE/GLA/13232)

 

Johanna dör 1796-06-23 av slag, 3 månader gammal

Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 210 / sid 411 (AID: v349.b210.s411, NAD: SE/GLA/13232)

 

1797-07-16 – Catarina

Strandbaken under Hogen

Källa Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 214 / sid 419 (AID: v349.b214.s419, NAD: SE/GLA/13232)

 

1799-12-22 – Johannes

Strandbaken under Hogen

Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 221 / sid 433 (AID: v349.b221.s433, NAD: SE/GLA/13232)

 

1802-11-26 – Helena

Strandbaken under Hogen

Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 233 / sid 457 (AID: v349.b233.s457, NAD: SE/GLA/13232)

 

1805-02-19 - Brita

Strandbacken under Hogen

Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 241 / sid 473 (AID: v349.b241.s473, NAD: SE/GLA/13232)

Britta dör 1805-08-20 av slag, 5 månader 3 veckor gammal
Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 243 / sid 477 (AID: v349.b243.s477, NAD: SE/GLA/13232)

 

1806-11-10 – Sara

Strandbacken under Hogen

Källa: Håby (O) C:2 (1730-1810) Bild 247 / sid 485 (AID: v349.b247.s485, NAD: SE/GLA/13232)

 

1810-09-27 – Carl Peter

Litegodt under Ingalseröd

Källa: Bro (O) C:3 (1774-1819) Bild 214 (AID: v1311.b214, NAD: SE/GLA/13058)


Flyttningar  

1809

 

Flyttar ut från Håby 1809-08-26

 

Sold Hans Hagel, 1765

Hustru Sigrid Larsdotter, 1769

Son Anders, 1794

Son Johannes, 1799

Dotter Katharina 1797

Dotter Helena, 1802

Dotter Sara, 1808

 

Källa: Bro (O) HII:3 (1791-1810) Bild 5680 (AID: v204299.b5680, NAD: SE/GLA/13058)

 

Flyttar in till Ingalsröd i Bro socken 1809-09-04, nr 212 i inflyttningslängden


Källa: Bro (O) B:1 (1805-1831) Bild 17 / sid 25 (AID: v1306.b17.s25, NAD: SE/GLA/13058)

 

 


Yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster
rullor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommen-
deringar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underhåll:

Soldat

 

1790-1809

Regemente: Bohusläns Regemente
Kompani: Stångenäs
Rote: Hogen

Socken: Håby
Torp: BR-05-029

Torpnamn: Strandbacken

 

1809-1821

Regemente: Bohusläns Regemente
Kompani: Stångenäs
Rote: Ingelsröd

Socken: Bro
Torp: BR-05-093

Torpnamn: Litegott

 

 

1793

Rote 29, Hogen
Karlen död den 27 november 1789 i stället den 16 februari 1790 Hans Hagel, Bohuslän

24 år
5 fot 10 tum lång
Gift

Approberad

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 631 (1793-1793) Bild 161 / sid 149 (AID: v48124.b161.s149, NAD: SE/KrA/0023)
 

1797

Rote 29, Hogen

Hans Hagel, Bohus Län

28 år

7 tjänsteår

5 fot 10 tum lång

Gift.

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 632 (1797-1799) Bild 1310 (AID: v48125a.b1310, NAD: SE/KrA/0023)

 

1799

Rote 29, Hogen

Hans Hagel, Bohus Län
30 år
9 tjänsteår
5 fot 10 tum lång

Gift
Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 632 (1797-1799) Bild 4160 (AID: v48125a.b4160, NAD: SE/KrA/0023)

 

1803
Rote 29, Hogen
Hans Hagel, Bohus Län
33 år
13 tjänsteår
5 fot 10 tum lång
Gift
Presens

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 633 (1803-1806) Bild 45 (AID: v48126.b45, NAD: SE/KrA/0023)

 

1806

29, Hogen,

Hans Hagel, Bohus Län,

36 år,

16 tjänsteår

5 fot 10 tum lång
Gift
Presens
Anmäler att han ej fått Contract af Roten, hvelket nu ålades och det genast uprätta.

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 633 (1803-1806) Bild 315 (AID: v48126.b315, NAD: SE/KrA/0023)

 

1809

Rote 93, Ingalsröd och Häller,
Hans Hagel antagen den 12 januari 1809. Varit soldat tillför nu på no 29 wid detta Compagnie, Bohus Län
40 år
17 tjänsteår
6 fot lång,
Gift
Approberad.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:6 (1809-1809) Bild 144 (AID: v105.b144, NAD: SE/GLA/12516)

 

1811

Rote 93, Ingalsröd, Heller
Hans Hagel, Bohuslänning
42 år
18 ¾ tjänsteår
Gift
Approberas
Presens

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:7 (1811-1812) Bild 212 (AID: v106.b212, NAD: SE/GLA/12516)

1812

Rote 93, Ingalsröd, Häller
Hans Hagel, Bohus Län
43 år
6 fot lång
Gift

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:7 (1811-1812) Bild 330 (AID: v106.b330, NAD: SE/GLA/12516)

 

1813

Rote 93, Ingalseröd, Heller
Hans Hagel, Bohus Län
44 år
21 tjänsteår
6 fot lång
Gift

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) GIfa:8 (1813-1813) Bild 257 (AID: v107.b257, NAD: SE/GLA/12516)

 

1818

Rote 93, Ingalsröd och Häller
Hans Hagel, Bohus Län
48 7/12 år
29 7/12 tjänsteår
6 fot lång
Gift
Presens

Commenderad till arbete vid Götha Kanal.

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 634 (1807-1818) Bild 463 / sid 24 (AID: v48127c.b463.s24, NAD: SE/KrA/0023)

 

1821

Rote 93
Ingalsröd och Häller 1 mantal
Göran Hansson
Hans Hagel, Bohus Län
51 7/12 år
32 7/12 tjänsteår
6 fot lång
Gift

Commenderad till arbete vid Göta Kanal.

Sjuk hemma enl. attest, genom ombud, begärt avsked, och anmäles till underhåll för sin ålderdom och sina tjensteår, samt bevistade campangnier.

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 635 (1821-1821) Bild 1580 (AID: v374166.b1580, NAD: SE/KrA/0023)

 

1825

Rote 93
Ingalsröd och Häller 1mtl
Jöran Hansson
Karlen erhållit afsked vid 1821 års General Mönstring.

Sjuk hemma enligt attest genom ombud begär afsked och anmäles till underhåll för sin

ålder och sina tjensteår samt bevistade Camapagnier
Ersatt den 10 Januari 1822 med Anders Hagel Bohus Län, 32 år, 3 5/12 tjänsteår, 5 fot 9 tum lång, Gift. Approberas

Källa: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 636 (1825-1828) Bild 650 (AID: v374167.b650, NAD: SE/KrA/0023)

 

1808 – Sjöslaget vid Strömstad den 27 april

Hans Hagel var kommenderad på kanonslup 103 i sjöslaget vi Strömstad 1808.
Källa: Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, Sidan 341, ISBN 91-978-91-972930-7-5

Om sjöslaget vid Strömstad kan man läsa:

Den svenska styrkan leddes av kapten G H Nordberg och den dansk-norska av kommendör Lorents H Fisker.
Befälhavare på kanonslup 103 var underlöjtnant Johan Myhrman.
Den svenska styrkan bestod av 5 fartyg med 9 kanoner och 250 man samt ett landbatteri placerat på Furuholmen.
Den dansk-norska styrkan bestod av ca 25 fartyg med ca 35 kanoner och 750 man ombord.
De svenska fartygen var grupperade mellan Killing- och Furuholmen strax utanför Strömstad när slaget inleddes 05.30 på morgonen.
Den svenska uppställningen hindrade de dansk-norska fartygens överlägsna eldkraft och efter ca 1,5 timmes strid stod svenskarna som segrare och den dansk-norska styrkan retirerade.
I ett brev till sin far återger Johan Myhrman sjöslaget enligt nedan:

Min Hulde Far

Förleden onsdag eller den 27 dennes hade vi en batalj med danskarna, en batalj vars make är svår att uppleta i historien. Våra fyra canon slupar med mörsare barkassen slogo 27 danska slupar av vilka I2 eller 13 voro mycket större än våra; bataljen började kl. 1/2 6 om morgonen och varade till nära kl. 8, och på denna korta stund sköta vi en dansk slup i luften, 2:ne i sank, 2:ne stycken fingo de lov att taga på släptåg, men sjönko när de kommo ut i sjön; och flera som voro nästan redlösa. Fiskare har funnit danska åror med fingrar på och hattar med hjernor uti, så att danskarnas förlust måste ha varit mycket stor Vi fingo blott 4:ra döda och 16 blesserade och nästan alla på en slup. Alla, som voro åskådare av bataljen, trodde att knappast någon av oss skulle komma helskinnade derifrån, det var ett riktigt kulregn, ty 24-pundiga och 12-pundiga kulor slogo ner rundt omkring oss, så att vi nästan voro våta af vattnet, som uppkastades af dem. Jag flck ingen dödskuten eller blesserad, änskönt många kulor komma ombord till mig. Jag fick en liten contrution i högra låret av splint, så att det syns några blå fläckar. Efter bataljen komma det Strömstads boar ut till oss, lasstade med flera sorters viner, brännvin, mat och dricka och jag för min del, försåg mig rikligen både med champange vin och mat, ty vi kommo så hastigt ut, att jag ej hann förtära någon ting före eller under bataljen; vi lågo qvar på station tills kl. 12 för att visa, det vi behöllo platsen. Här medföljer en liten ritning över bataljen, n:o I capitain Nordberg, n:o 2 jag, n.'o 3 und. lieut. Degen, n.'o 4 styckjunkare Hybenett, n:o 5 und. lieut. Sydow med mörsare barkassen. Under affairen fick Degen ordres att gå på andra sidan om Furholmen för att hindra avskjärning och den croiserade elden, vilket gjorde mycket godt. Danskarna har nämt åt lotsar; att de ämnade sig att äta frukost i Strömstad; med de fick så oförvåntadt frukosten mellan Fur- och Killingholmen. Vi åto middag samma dag hos över inspector Rahmn och på eftermiddagen voro vi på calas hos överste lieut. och brigad chefven Gillner. När vi komma i land, blevo vi hissade på armarna af borgmästaren och magistraten. Major Bergenholtz vid Elfsborgs regemente kallade oss sina krigshjeltar, ett ganska vackert ord. Jag kunde aldrig tänka, att bataljen skulle gå så väl, när jag kom ut på linien och fick de så många canon slupar för mig. När danskarna fick se vår svaga styrka, hurrade de hela linien efter; men vi hurrade dess bättre efter bataljen. Jag ber om helsningar till alla hemmavarande samt förbliver evigt min hulde fars lydige son.

Johan.

 

Källa :Konglig Bohus Läns Regemente, I fält och till sjöss 1674-1814, sidan 122-123, ISBN 91-972930-4-0

Mer om sjöslaget vid Strömstad kan man läsa på nedanstående länkar
Wikipedia.se – Skärgårdsslaget vid Strömstad
Emilie Flygare-Carlén, Skuggspel II

 

1816 – Göta Kanal

Soldater kontrakterade att återkomma 1817

Överste Lieut Compag Soldat, 93, Hagel, 1

Källa: Göta kanalbolag (R, E) DVb:2 (1815-1817) Bild 214 (AID: v89668.b214, NAD: SE/VALA/02660)

 

1817 – Göta Kanal
Förteckning å anorderade soldater af Kong. Bohusläns Reg_te begagnade vid Sjötorps station år 1817.

No 93 Hagel

Källa: Göta kanalbolag (R, E) EII:16 (1818-1818) Bild 208 (AID: v89678.b208, NAD: SE/VALA/02660)

 

1819 – Göta Kanal

Med följande soldater äro Contrakter aftalade att återkomma till Canal arbete 1820.

Af Kongl Bohus Läns Regemente

Öfverste Lieutenantens Compag No 93 Hagel

Källa: Göta kanalbolag (R, E) EII:19 (1819-1819) Bild 166 (AID: v89681.b166, NAD: SE/VALA/02660)

 

1819 – Göta Kanal

Namn Rulla på 8 Man af Kongl Bohusläns Reg_te vid Götha Canal och Sjötorps station contracterade soldater.

Överste Lieutenantans, 93, Hagel
Källa: Göta kanalbolag (R, E) DVb:3 (1819-1821) Bild 66 (AID: v89669.b66, NAD: SE/VALA/02660)

 

1820 – Göta Kanal

Förteckning Contracterade Murare och Puddlare vid Sjötorps station till år 1821.

Bohusläns, Öfverste Lieut, 93, Hagel, 1 Murare, Dagpenning arbetsdag 32, Sjukdag 16

Källa: Göta kanalbolag (R, E) EII:21 (1820-1820) Bild 266 (AID: v89683.b266, NAD: SE/VALA/02660)1821

Bohus Läns Regemente

Öfwe Lieut. (Öfwerste Lieutenantens Compagni), D Hans Hagel, 51 år, 32 tjänsteår, 8 (Årligt underhåll silfvermynt daler).

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:33 (1817-1822) Bild 1120 / sid 109 (AID: v777322.b1120.s109, NAD: SE/KrA/0014)

 

1821
1821 Aug 21, Hagel Hans, do, do, do, 8 (Årligt underhåll silfvermynt daler), död 1836.

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:17b (1813-1829) Bild 3370 / sid 661 (AID: v777303.b3370.s661, NAD: SE/KrA/0014)

1821

Bohus Läns Regemente
Soldaten Hagel Hans, Öfverste Lieutenantens, 93 (Rote), 51 år, 32 tjensteår, 4:e, Död 1836.

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:12 (1813-1829) Bild 2420 / sid 557 (AID: v777296.b2420.s557, NAD: SE/KrA/0014)

 

1828

Bohus Läns Regemente

Hagel Hans, 8 (Årligt underhåll silfvermynt daler)

Källa: Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:22 (1828-1828) Bild 4740 / sid 464 (AID: v777311.b4740.s464, NAD: SE/KrA/0014)

 

 

Övriga källor:

 

1.      Centrala Soldatregistret, Lidköpings Universitet,

akt nummer BR-05-0029-1790

akt nummer BR-05-0093-1809

 

2.      Konglig Bohus Läns Regemente, Stångenäs kompani 1727-1901, ISBN 91-978-91-972930-7-5, Sid 203

 Husförhör

Håby AI:1 1799-1806

Bro AI:2 1805-1809

Bro AI:3 1809-1814

Bro AI:4 1815-1820

Bro AI:5 1820-1825

Bro AI:6 1821-1829

Bro AI:7 1830-1833

Bro AI:8 1833-1841

 


Mantals

längder

1792

Håby socken, Strandbacken
Anders Olsson, hustru

Dragon Hans Hagel, i tjänst

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:29 (1792) Bild 68 / sid 59 (AID: v83.b68.s59, NAD: SE/GLA/12516)

 

1793

Håby socken, Strandbacken
Anders Olsson, hustru

Dragon Hans Hagel, i tjänst.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:30 (1793) Bild 69 / sid 60 (AID: v84.b69.s60, NAD: SE/GLA/12516)

 

1794

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:31 (1794) Bild 69 / sid 60 (AID: v85.b69.s60, NAD: SE/GLA/12516)

 

1795

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, 1 son under 15, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:32 (1795) Bild 127 / sid 118 (AID: v86.b127.s118, NAD: SE/GLA/12516)

 

1796

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, piga Jertru, 1 son under 15, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:33 (1796) Bild 78 / sid 69 (AID: v87.b78.s69, NAD: SE/GLA/12516)

 

1797

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, piga Jertru, 1 son under 15, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:34 (1797) Bild 69 / sid 60 (AID: v88.b69.s60, NAD: SE/GLA/12516)

 

1798

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, piga Anna, 1 son under 15, 1 dotter under 15, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:35 (1798) Bild 409 / sid 399 (AID: v89.b409.s399, NAD: SE/GLA/12516)

 

1799

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, piga Anna, 1 son under 15, 1 dotter under 15, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:36 (1799) Bild 173 / sid 163 (AID: v90.b173.s163, NAD: SE/GLA/12516)

 

1800

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, piga Anna, 2 söner under 15, 1 dotter under 15, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:37 (1800) Bild 83 / sid 71 (AID: v169815.b83.s71, NAD: SE/GLA/12516)

 

1801

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, i tjänst, sidentyg

Pigan Gertrud, gammal

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:38 (1801) Bild 388 / sid 374 (AID: v169817.b388.s374, NAD: SE/GLA/12516)

 

1802

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, i tjänst, sidentyg

Pigan Gertrud, gammal

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:39 (1802) Bild 107 / sid 94 (AID: v169818.b107.s94, NAD: SE/GLA/12516)

 

1804

Håby socken, Strandbacken

Dragon Hans Hagel, hustru, i tjänst, sidentyg

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:41 (1804) Bild 526 / sid 1041 (AID: v169820.b526.s1041, NAD: SE/GLA/12516)

 

1805

Håby socken, Strandbacken

Ordinarie dragon Hans Hagel, hustru, 4 minderåriga.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:42 (1805) Bild 709 / sid 701 (AID: v169821.b709.s701, NAD: SE/GLA/12516)

 

1806

Håby socken, Strandbacken

Ordinarie soldaten Hans Hagel, hustru, 4 minderåriga.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:43 (1806) Bild 985 / sid 979 (AID: v169822.b985.s979, NAD: SE/GLA/12516)

 

1807

Håby socken, Strandbacken

Ordinarie soldaten Hans Hagel, hustru, 5 minderåriga.

Källa: Göteborgs och Bohus läns landskontor (O) EIIIa:44 (1807) Bild 1036 / sid 1033 (AID: v169823.b1036.s1033, NAD: SE/GLA/12516)

 

1810

Bro socken, Kålebacken

Ordinarie soldaten Hans Hager dess hustru, 4 minderåriga barn

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/100 (1810), bildid: A0005823_01179, sida 1129

 

1811

Bro socken, Kålebacken

Ordinarie soldaten Hans Hager 36, hustru 36, son Anders 15, 5 minderåriga barn

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/101 (1811), bildid: A0005824_00903, sida 884

 

1812

Bro socken, Kålebacken

Ordinarie dragon Hans Häger 47, hustru 37, 4 minderåriga barn

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/102 (1812), bildid: A0005825_00693, sida 689

 

1813

Bro socken, Litetgodt

Ordinarie soldaten Hans Hagel 47, hustru 44, dotter Catrina 15, Helena Johannes Sara Carl, son Anders 18.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/103 (1813), bildid: A0005826_01410, sida 1401

 

1814

Bro socken, Litetgodt

Ordinarie soldaten Hans Hagel 48, hustru 45, dotter Catrina 16, Helena, Sara Carl.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/104 (1814), bildid: A0005827_01520, sida 1511

 

1815

Bro socken, Litetgodt

Ordinarie soldaten Hans Hagel 49, hustru 46, Catrina 17, Anna Helena, Sara Carl Johannes 15.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/106 (1815:2), bildid: A0005829_00495, sida 2205

 

1816

Bro socken, Litetgodt

Ordinarie soldaten Hans Hagel 50, hustru 47, dotter Catrina 18, 2 minderåriga barn

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/107 (1816), bildid: A0005830_01438, sida 1426

 

1817

Bro socken, Litetgodt

Ordinarie soldaten H Hagel 51, hustru 48.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/108 (1817), bildid: A0005831_01119, sida 1103

 

1818

Bro socken, Litetgodt

Soldaten Hagel 52, hustru 49, dotter Carina 20, Helena 15, hustrun sjuklig.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/109 (1818), bildid: A0005832_01057, sida 1038

 

1819

Bro socken, Litetgodt

Soldaten Hagel 53, hustru 50, son Johannes 19, Helena 16.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/110 (1819), bildid: A0005833_01394, sida 1381

 

1820

Bro socken, Litetgodt

Soldaten Hagel 54, hustru 51, son Johannes 20, dotter Helena 17.

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Göteborgs och Bohus län, SE/RA/55203/55203.14/111 (1820), bildid: A0005834_01485, sida 1414


Avliden

1836-03-01

 

Begravd 

1836-03-13

 

Församling

Bro

Län

Göteborg och Bohus län

 Dödsorsak

Övrigt 

Nr 3. Afskedade soldaten Hans Hagel under Ingalsröd, 71 år

Källa

Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 2130 / sid 417 (AID: v581.b2130.s417, NAD: SE/GLA/13058)


Bouppteckning

Vi hittar ingen bouppteckning för Hans Hagel.

Han finns dock omnämnd enligt nedan:

Förteckning på de innom Bro Pastorat, sedan sednaste Winter-Tinget på Kviström, aflidna personer, med afseedeBoupteckningar och Förmyndare- förordnande.

Uti Bro Socken

Afsk. Soldaten Hans Hagel under Ingalsröd.

 

Källa: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt (O) FIIa:18 (1834-1837) Bild 746 / sid 1487 (AID: v65925.b746.s1487, NAD: SE/GLA/11098)