Nils Holjersson, 12 21 1


Född

1806-04-04

Döpt

1806-04-11

Församling

Förkärla

Län

Blekinge län

Faddrar

Frambars till dopet av _?_ Wahlqvists hustru i Lilla Wambåsa. Faddrar voro _?_Wahlqvist ibm Anders Carlsson och hustrun ibm.

Övrigt

Föräldrarna boende i Stora Wambåsa

Källa

Förkärla (K) CI:3 (1788-1812) Bild 56 / sid 99 (AID: v95739.b56.s99, NAD: SE/LLA/13102)


Fader

Holger Pehrsson

Moder

Sissa Abrahamsdotter


Gifte 1

1830-05-01

Församling

Förlkärla

Län

Blekinge län

Gift med

Kjerstin Pettersdotter

Övrigt

Drängen och tillträdande frälsebonden Nils Holjersson i Stora Wambåsa samt enkan Kjerstin Pettersdotter därstädes. Han 23 år.

Källa

Förkärla (K) CI:4 (1811-1835) Bild 149 / sid 173 (AID: v95740.b149.s173, NAD: SE/LLA/13102)


Gifte 2

1858-11-27

Församling

Edestad

Län

Blekinge län

Gift med

Maria Månsdotter

Övrigt

Frälsebonden och enklingen Nils Holjersson på No 21 Edestad och bonddottern Maria Månsdotter på No 6 Binga. Han 52år, hon 24 år.
Laga arfskifte uppvisadt 11/9 58, påtecknadt vid HäradsRätten 5/5 58. Skriftligt giftomannasamtycke lemnadt af brudens fader G:man Måns Jönsson i Edestad till vittnen: Skolläraren H. Petersson i Edestad och dr. Peter Svensson i Edestad. Undertecknad ikläder sig allt ansvar, att ingen slägtskap emellan Bond. Nils Holjersson och Maria Månsd. hindrar deras tilltänkta äktenskapsförbindelse, intygas Hjortsberga d.11 Sept. 1858 Sven Månsson Bonde i Edestad Till vittne: Sven Hansson Hemmansegare i Järestad.

Källa

Edestad (K) EI:1 (1840-1862) Bild 35 / sid 30 (AID: v95591.b35.s30, NAD: SE/LLA/13062)


Barn

Moder Kjerstin Pettersdotter

 

1830-12-02 – Holjer

Boställe: Stora Wambåsa

Källa: Förkärla (K) CI:4 (1811-1835) Bild 113 / sid 123 (AID: v95740.b113.s123, NAD: SE/LLA/13102)
Död 1831-11-30 av convultioner (krampanfall), 1 år gammal
Källa: Förkärla (K) CI:4 (1811-1835) Bild 184 / sid 243 (AID: v95740.b184.s243, NAD: SE/LLA/13102)

 

1832-02-10 – Peter

Boställe: Stora Wambåsa

Källa: Förkärla (K) CI:4 (1811-1835) Bild 118 / sid 128 (AID: v95740.b118.s128, NAD: SE/LLA/13102)

 

1834-06-27 – Sissa

Boställe: Stora Wambåsa

Källa: Förkärla (K) CI:4 (1811-1835) Bild 130 / sid 140 (AID: v95740.b130.s140, NAD: SE/LLA/13102)

 

1836-03-27 – Abraham

Boställe: Stora Wambåsa

Källa: Förkärla (K) CI:6 (1836-1854) Bild 5 / sid 2 (AID: v95742.b5.s2, NAD: SE/LLA/13102)

 

1839-05-30 – Sven
Boställe: Nr 21 Edestad

Källa: Edestad (K) CI:4 (1836-1862) Bild 28 (AID: v95585.b28, NAD: SE/LLA/13062)

 

1841-09-27 – Holjer

Källa: Edestad (K) CI:4 (1836-1862) Bild 46 (AID: v95585.b46, NAD: SE/LLA/13062)
Död 1842-03-03 av slag, 6 månader och 14 dagar gammal

Boställe: Nr 21 Edestad
Källa: Edestad (K) CI:2 (1795-1835) Bild 2420 / sid 308 (AID: v95583a.b2420.s308, NAD: SE/LLA/13062)

 

 

Moder Maria Månsdotter

 

1859-07-25 – Anders
Boställe: Nr 21 Edestad

Källa: Edestad (K) CI:4 (1836-1862) Bild 136 (AID: v95585.b136, NAD: SE/LLA/13062)
Död 1860-05-17 av bröstsjuka, 9 månader och 22 dagar gammal.

Boställe: Nr 21 Edestad
Källa: Edestad (K) FI:1 (1856-1862) Bild 9 (AID: v95594.b9, NAD: SE/LLA/13062)
 

1860-12-23 – Kjersti (tvilling)

Boställe: Wagnö 3

Källa: Listerby (K) CI:7 (1850-1861) Bild 131 / sid 124 (AID: v96346.b131.s124, NAD: SE/LLA/13249)

 

1860-12-23 – Anna (tvilling)
Boställe: Wagnö 3

Källa: Listerby (K) CI:7 (1850-1861) Bild 131 / sid 124 (AID: v96346.b131.s124, NAD: SE/LLA/13249)

Död 1861-03-05, 2 år och 10 månader gammal
Boställe: Wagnö
Källa: Listerby (K) CI:7 (1850-1861) Bild 131 / sid 124 (AID: v96346.b131.s124, NAD: SE/LLA/13249)

1862-08-18 – Hanna

Boställe: Wagnö

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 23 / sid 16 (AID: v96347.b23.s16, NAD: SE/LLA/13249)

 

1864-07-25 – Måns
Boställe: Wagnö

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 46 / sid 39 (AID: v96347.b46.s39, NAD: SE/LLA/13249)

 

1865-12-10 – Carolina
Boställe: Wagnö

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 59 / sid 52 (AID: v96347.b59.s52, NAD: SE/LLA/13249)

 

1868-06-14 – Hans Johan
Boställe: Nr 31 Wagnö

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 81 / sid 74 (AID: v96347.b81.s74, NAD: SE/LLA/13249)

 

1870-07-02 – Cecilia
Boställe: Nr 31 Wagnö

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 103 / sid 96 (AID: v96347.b103.s96, NAD: SE/LLA/13249)

 

1872-02-22 – Holjer
Boställe: Nr 31 Wagnö
Barnet dog innan nöddopet blev bekräftat
Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 117 / sid 110 (AID: v96347.b117.s110, NAD: SE/LLA/13249)

Död 1872-03-02 av medfödd svaghet, 9 dagar gammalt

Källa: Listerby (K) FI:1 (1859-1888) Bild 86 / sid 83 (AID: v96352.b86.s83, NAD: SE/LLA/13249)

 

1873-03-13 – Johan August
Boställe: Nr 31 Wagnö

 

j nelson

Fotografi: Ancestry/kim8760

 

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 103 / sid 96 (AID: v96347.b103.s96, NAD: SE/LLA/13249)

 

1875-03-20 – Axel

Boställe: Nr 31 Wagnö

Källa: Listerby (K) CI:8 (1861-1877) Bild 139 / sid 132 (AID: v96347.b139.s132, NAD: SE/LLA/13249)


Flyttningar

1825

Från Stora Wambåsa nr 26
Källa: Förkärla (K) AI:3 (1823-1829) Bild 85 / sid 82 (AID: v95723.b85.s82, NAD: SE/LLA/13102)

Till Almö nr 35
Källa: Förkärla (K) AI:3 (1823-1829) Bild 116 / sid 113 (AID: v95723.b116.s113, NAD: SE/LLA/13102)

1829

Från Almö nr 35
Källa: Förkärla (K) AI:3 (1823-1829) Bild 116 / sid 113 (AID: v95723.b116.s113, NAD: SE/LLA/13102)

Till Wambåsa nr 20
Källa: Förkärla (K) AI:3 (1823-1829) Bild 65 / sid 62 (AID: v95723.b65.s62, NAD: SE/LLA/13102)

1839
 
Från Förkärla
Åboen Nils Holjersson, 1806-04-04, Stora Wambåsa, kom från Stora Wambåsa 1838, Flyttar till Edestad 1839
Hustrun Kjerstin Petersdotter, 1799-10-11, Hjortsberga, kom från Stora Wambåsa 1838, Flyttar till Edestad 1839
Källa: Förkärla (K) B:1 (1816-1849) Bild 16 / sid 13 (AID: v95733.b16.s13, NAD: SE/LLA/13102)

Till Edestad 1839-06-04
Utgående attest no 2 från Förkärla socken.
Åboen Nils Holjersson, som är född den 4 april 1806 i Stora Wambåsa och dess hustru Kjerstin Petersdotter, som är född i Hjortsberga 11 oktober 1799.
Hon kom 1829 från Hjortsberga.
Flytta nu till Edestad.
Dem åtfölja deras barn -
Sonen Peter, född den 1832-02-10 i Stora Wambåsa -
Sonen Abraham f. 1836-03-27 ibm samt
Dotter Sissa f 1834-03-27 ibm
Alla barnen vaccinerade
Attesteras den 4 juni 1839, Magn Sjöberg p.l. i Listerby (latin = pastor loci = kyrkoherde på platsen)
Källa: Hjortsberga (K) HII:7 (1839-1840) Bild 680 (AID: v559090.b680, NAD: SE/LLA/13153)

1860

Flyttar från Edestad
22. Frälsebonde Nils Holjersson med hustru från No 21 till Förkärla. 1 man + 1 kvinna.
Källa: Hjortsberga (K) B:1 (1821-1861) Bild 145 / sid 285 (AID: v95822.b145.s285, NAD: SE/LLA/13153)

Flyttar till Förkärla 1860-10-24
Från Edestad utgående.attest Nr 22 den 24 oktober 1860.
Frälsebonden Nils Holjersson och dess hustru Maria Månsdotter är födda: han i Förkärla den 4 april 1806 (hundrasex), föräldrar icke här uppgivna. hon i Edestad den 4 och döpt den 15 juni 1834 (hundratrettiofyra), föräldrar Frälsebonden Måns Jönsson i Edestad och dess hustru Carin Svensdotter flytta nu till Listerby. Läsa innantill försvarligt, äga försvarlig kristendomskunskap, begått den heliga nattvarden _?_ den 6 april detta år. Äro välfrejdade och arbetsföre, i äktenskap med varandra sedan den 27 nov 1858, han haft naturliga och hon vaccinkoppor, samt äro båda skattskrivna för innevarande år på No 21 Edestad, attesteras i Hjortsberga, som ovan, G. Lindström, p.l. (latin = pastor loci = kyrkoherde på platsen)
Nr 31 Wagnö
Källa: Förkärla kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13102/H II/7 (1860-1864), bildid: C0057250_00039

Flyttar Listerby 1860-11-15
Nr 19
Bonden Nils Holjersson, 1806, Förkärla
Hustrun Maria Månsdotter, 1834, Edestad
Kommer från Edestad och flyttar in till Wagnö 31
Källa: Förkärla kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13102/H II/7 (1860-1864), bildid: C0057250_00039


Yrke

Frälsebonde


Husförhör

Förkärla AI:1 1801-1815

Förkärla AI:2 1816-1822

Förkärla AI:3 1823-1829

Förkärla AI:4 1830-1837

Förkärla AI:5 1838-1843

Edestad AI:5 1839-1843

Edestad AI:6 1842-1842

Edestad AI:7 1843-1848

Edestad AI:8 1849-1855

Edestad AI:9 1856-1862

Listerby AI:8 1855-1861

Listerby AI:9 1862-1870

Listerby AI:11 1871-1880


Avliden

1876-12-24

Begravd

1877-01-05

Församling

Listerby

Län

Blekinge län

Dödsorsak

Hög ålder

Övrigt

Frälse åbo Nils Holjersson på nr 31 Wagnö.
70 år 8 månader 20 dagar
Gift

Källa

Listerby (K) FI:1 (1859-1888) Bild 106 / sid 103 (AID: v96352.b106.s103, NAD: SE/LLA/13249)