Maria Månsdotter, 12 21 2


Född

1834-06-04

Döpt

1834-06-15

Församling

Edestad

Län

Blekinge län

Faddrar

Susceptria (latin = faddrar, dopvittnen) kyrkovärden Hans Svenssons hustru Elin Nilsdotter i Binga.
Testes Frälsebonde Håkan Nilsson i Edestad
Arrendatorn Nils Abrahamsson i Bjöketorp
Frälsebonde Sven Olsson och hustru i Hattatorp
Frälsebonde Sven Svensson och hustru i Hattatorp.

Övrigt

Frälsebonden Måns Jönsson, nr 19 Edestad, Carin Svensdotter 41 år

Källa

Edestad (K) CI:2 (1795-1835) Bild 1880 / sid 212 (AID: v95583a.b1880.s212, NAD: SE/LLA/13062)


Fader

Måns Jönsson

Moder

Carin Svensdotter


Gifte 1

1858-11-27

Församling

Edestad

Län

Blekinge län

Gift med

Nils Holjersson

Övrigt

Frälsebonden och Enklingen Nils Holjersson på nr 21 Edestad och Bonddottern Maria Månsdotter på nr 6 Binga. Han 52 år och hon 24 år.
Laga arfskifte uppvisadt 1858-09-11påtecknadt vid HäradsRätten 1858-05-05. Skriftligt giftomannasamtycke lemnadt af brudens fader Gman Måns Jönsson i Edestad. till vittnen: Skolläraren H. Petersson i Edestad och dr. Peter Svensson i Edestad. Undertecknad ikläder sig allt ansvar, att ingen slägtskap emellan Bonden Nils Holjersson och Maria Månsdotter hindrar deras tilltänkta äktenskapsförbindelse, intygas Hjortsberga den 1858-09-11 Sven Månsson Bonde i Edestad Till vittne: Sven Hansson Hemmansegare i Järestad.

Källa

Edestad (K) EI:1 (1840-1862) Bild 35 / sid 30 (AID: v95591.b35.s30, NAD: SE/LLA/13062)


Gifte 2

1878-04-12

Församling

Listerby

Län

Blekinge län

Gift med

Abraham Andersson

Övrigt

Arbetaren Enklingen Abraham Andersson från Carlskrona och frälseåboenkan Maria Månsdotter å nr 31 Wagnö. Han född 1841, hon född 1834,bådas 2:a gifte.
Contrahenterna som voro oförhindrade ingå äktenskap med hvarandra voro närvarande och begärde lysningen. Han öfverlämnade inflyttningsattest från Carlskrona hvarå hans hinderslöshet intygad samt arfskifte efter hans förra hustru af den 1876-01-26 godkändt af Härads Rätten i Ronneby den 1876-04-10 som påtecknades. Hon uppvisade bouppvisning och arfsförening af den 1877-01-26 af Häradsrätten i Ronneby godkänd den 1878-02-13 som påtecknades.

Källa:

Listerby (K) EI:3 (1861-1894) Bild 48 / sid 44 (AID: v96351.b48.s44, NAD: SE/LLA/13249)


Barn

Fader Nils Holjersson

1859-07-25 – Anders

Källa: Edestad Födda 1836-1862, GID 1749.8.77800

 

1860-12-23 – Kjersti (tvilling)

Källa: Listerby Födde 1850-1861, GID 1765.46.36900

 

1860-12-23 – Anna (tvilling)

Källa: Listerby Födde 1850-1861, GID 1765.46.36900

 

1862-08-18 – Hanna

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.39600

 

1864-07-25 – Måns

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.42000

 

1865-12-10 – Carolina

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.43300

 

1868-06-14 – Hans Johan

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.45600

 

1870-07-02 – Cecilia

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.47800

 

1873-03-13 – Johan August

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.49900

 

1875-03-20 – Axel

Källa: Listerby Födde 1861-1877, GID 1765.47.51500

 

 

Fader Abraham Andersson

 

1878-11-08 – Carl (far:)

Källa: Listerby Födde 1878-1887, GID 1765.48.54900

 

1880-01-19 – Sven Olof (far: Abraham Andersson)

Källa: Listerby Födde 1878-1887, GID 1765.48.56100


Flyttningar

1852

Flyttar från nr 19 Edestad
Källa:
Edestad (K) AI:8 (1849-1855) Bild 95 / sid 90 (AID: v95575.b95.s90, NAD: SE/LLA/13062)

Flyttar till Binga nr 5 Edestad
Källa:
Edestad (K) AI:8 (1849-1855) Bild 22 / sid 17 (AID: v95575.b22.s17, NAD: SE/LLA/13062)

1854

Flyttar från Binga nr 5 i Edestad
Källa: Edestad (K) AI:8 (1849-1855) Bild 22 / sid 17 (AID: v95575.b22.s17, NAD: SE/LLA/13062)

Flyttar till nr 19 Edestad,
Källa: Edestad (K) AI:8 (1849-1855) Bild 95 / sid 90 (AID: v95575.b95.s90, NAD: SE/LLA/13062)

1855

Flyttar från Edestad nr 19
källa: Edestad (K) AI:8 (1849-1855) Bild 95 / sid 90 (AID: v95575.b95.s90, NAD: SE/LLA/13062)

Flyttar till Binga nr 6
Källa: Edestad (K) AI:8 (1849-1855) Bild 24 / sid 19 (AID: v95575.b24.s19, NAD: SE/LLA/13062)

1858

Flyttar från Binga nr 6
Källa: Edestad (K) AI:9 (1856-1862) Bild 53 / sid 46 (AID: v95576.b53.s46, NAD: SE/LLA/13062)

Flyttar till Edestad nr 21
Källa: Edestad (K) AI:9 (1856-1862) Bild 160 / sid 139 (AID: v95576.b160.s139, NAD: SE/LLA/13062)

1860

Flyttar från Edestad
22. Frälsebonde Nils Holjersson med hustru från No 21 till Förkärla. 1 man + 1 kvinna.
Källa: Hjortsberga (K) B:1 (1821-1861) Bild 145 / sid 285 (AID: v95822.b145.s285, NAD: SE/LLA/13153)

Flyttar till Förkärla 1860-10-24
Från Edestad utgående.attest Nr 22 den 24 oktober 1860.
Frälsebonden Nils Holjersson och dess hustru Maria Månsdotter är födda: han i Förkärla den 4 april 1806 (hundrasex), föräldrar icke här uppgivna. hon i Edestad den 4 och döpt den 15 juni 1834 (hundratrettiofyra), föräldrar Frälsebonden Måns Jönsson i Edestad och dess hustru Carin Svensdotter flytta nu till Listerby. Läsa innantill försvarligt, äga försvarlig kristendomskunskap, begått den heliga nattvarden _?_ den 6 april detta år. Äro välfrejdade och arbetsföre, i äktenskap med varandra sedan den 27 nov 1858, han haft naturliga och hon vaccinkoppor, samt äro båda skattskrivna för innevarande år på No 21 Edestad, attesteras i Hjortsberga, som ovan, G. Lindström, p.l. (latin = pastor loci = kyrkoherde på platsen)
Nr 31 Wagnö
Källa: Förkärla kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13102/H II/7 (1860-1864), bildid: C0057250_00039

Flyttar Listerby 1860-11-15
Nr 19
Bonden Nils Holjersson, 1806, Förkärla
Hustrun Maria Månsdotter, 1834, Edestad
Kommer från Edestad och flyttar in till Wagnö 31
Källa: Förkärla kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13102/H II/7 (1860-1864), bildid: C0057250_00039


 

Husförhör

Edestad AI:4 1832-1836

Edestad AI:5 1839-1843

Edestad AI:6 1842-1842

Edestad AI:7 1843-1848

Edestad AI:8 1849-1855

Edestad AI:91856-1862

Listerby AI:8 1855-1861

Listerby AI:9 1862-1870

Listerby AI:11 1871-1880

Listerby AI:12 1881-1890

Listerby AI:14 1891-1900
Listerby AIIa:1 1901-1910
Listerby AIIa:2 1911-1926


Avliden

1915-01-20

Begravd

1915-01-29

Församling

Listerby

Län

Blekinge län

Dödsorsak

Hjärtfel och Ägghvita

Övrigt

Maria Månsdotter, undantagsänka å 31 Vagnö, född 1834-06-04

Källa

Listerby (K) FI:3 (1895-1942) Bild 107 / sid 99 (AID: v249408.b107.s99, NAD: SE/LLA/13249)