Svenborg Håkansdotter, 21 12 12 12


Född

 

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Övrigt

 

Kommentar

 

Källa

 


Fader

 

Moder

 


Gifte 1

 

Församling

 

Län

 

Maka

 

 

Övrigt

 

Källa

 


Barn

 


Flyttningar

 


Husförhör


Avliden

 

Begravd

 

Församling

 

Län

 

Dödsorsak

 

Övrigt

 

Källa