Jon Johansson, 21 12 21 11


Född

1752-04-19

Döpt

1752-04-26

Församling

Slätthög

Län

Kronobergs län

Faddrar

Bengt och Sven i Stammagård. _?_ _?_. Hustru Lisbet i Slätthögs torp, pigorna Britta och Maja i Hössiö gästgivaregård.

Övrigt

Jon Johansson i Wäseboda, fader Johan Pehrsson moder Britta Jonsdotter.

Källa

Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 27 / sid 47 (AID: v30269.b27.s47, NAD: SE/VALA/00342)


Fader

Johan Pehrsson

Moder

Britta Jonsdotter


Gift

1777-11-10

Församling

Slätthög

Län

Kronoberg län

Gift med

Maja Jonasdotter

Övrigt

Drängen Jon Johansson i Wäseboda, _?_ pigan Maja Jonasdotter i Österhult.

Källa

Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 194 / sid 381 (AID: v30269.b194.s381, NAD: SE/VALA/00342)


Barn

1780-10-02 – Stina Jonsdotter

Föräldrarna från Wäseboda.
Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 134 / sid 261 (AID: v30269.b134.s261, NAD: SE/VALA/00342)

 

Stina dör 1781-10-04 i Wäseboda 1 år gammal
Källa: Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 218 / sid 429 (AID: v30269.b218.s429, NAD: SE/VALA/00342)

 

1780-10-02 – Lisa Jonsdotter

Föräldrarna från Wäseboda.
Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 134 / sid 261 (AID: v30269.b134.s261, NAD: SE/VALA/00342)

 

Lisa dör 1780-10-04 i Wäseboda 2 dagar gammal.
Källa: Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 218 / sid 429 (AID: v30269.b218.s429, NAD: SE/VALA/00342)

 

1782-10-10 – Sara Jonsdotter
Föräldrarna från Wäseboda.
Källa: Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 143 / sid 279 (AID: v30269.b143.s279, NAD: SE/VALA/00342)

 

1785-09-16 – Johan Jonsson

Föräldrarna från Wäseboda.
Källa: Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 155 / sid 303 (AID: v30269.b155.s303, NAD: SE/VALA/00342)

 

1789-11-01 – Britta Stina Jonsdotter
Föräldrarna från Wäseboda.

Källa: Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 173 / sid 339 (AID: v30269.b173.s339, NAD: SE/VALA/00342)

 

1791-07-03 – Sara Jonsdotter

Föräldrarna från Wäseboda.

Källa: Slätthög (G) CI:2 (1745-1792) Bild 180 / sid 353 (AID: v30269.b180.s353, NAD: SE/VALA/00342)


Husförhör

Slätthög A1:2 1747-1759

Slätthög A1:3 1756-1766

Slätthög A1:4 1766-1787

Slätthög A1:5 1788-1798

Slätthög A1:6 1798-1807

Slätthög A1:7 1808-1812

Slätthög A1:8 1813-1817


Avliden

1818-09-18

Begravd

1818-09-27

Församling

Slätthög

Län

Kronobergs

Dödsorsak

Lungsot

Övrigt

Änkemannen Jon Johansson i Wäseboda, av lungsot, 66 år

Källa

Slätthög (G) CI:3 (1793-1822) Bild 193 / sid 369 (AID: v30270.b193.s369, NAD: SE/VALA/00342)


Boupp
teckning

1819-03-17

Övrigt

Nr 152

Den 17 mars 1819

År 1818 de 28 september infann sig undertecknade på vederbörlig kallelse uti Wäseboda för att, efter med döden den 19:de innevarande månad, avlidna kyrkovärden och änkomannen Jon Johansson därstädes uppteckna dess _?_ kvarlåtenskap _?_ som efter honom befants vilka lämnat efter sig såsom  arvingar  myndiga sonen Johan Jonsson, samt dotterdottern Christina Johansdotter i Slätthög, till vilkens rätt bevakades var till städes hennes lagligen tillförodnade  förmyndare kyrkovärden Olof Månson i Broaskog. _?_ dotterbarnen, gossen Johannes Jonasson 5 ½ år, samt flickorna Anna-Lisa 8 ¾ år och Lena Stina Jonasdöttrar 7 ¾ år gamla, till vilka 3ne fadern _?_ _?_ _?_ infannt sig  godvilligt rusthållaren Anders Jönson från Åboda och sonen Johan Jonasson och dess hustru som egendomen bebo . . .

 

Källa

Allbo häradsrätt (G) FIIIa:14 (1817-1819) Bild 568 / sid 1103 (AID: v76026.b568.s1103, NAD: SE/VALA/01513)