Hansson, Pähr, 2121121121


Född

ej angivet

Döpt

5 post Trinitátis 1656 (söndagen den 6 juli)

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Faddrar

ej angivet

Källa

Genline 39.26.17000

Bok

Husby C:1 Födde Vigsel Död 1653-1686

Övrigt

Ej namngiven, står som Hans Skräddares son i Österbyn i Rörie.


Fader

Hans Ericsson

Moder

Anna


Gifte 1

1685 Johannis Baptist

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Maka

Brita Jonsdotter

Källa

Genline 39.26.26500

Bok

Husby C:1 födde, vigsel, död 1653-1686

Övrigt

Johannis Baptist = midsommardagen

Båda ifrån Österbyn.

 

Gifte 2

1694 feria 4 nut christ

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Maka

Karin Olofsdotter

Källa

Genline 39.27.36000

Bok

Husby C:2 födde, vigsel, död 1687-1697

Övrigt

Han från Österbyn, hon från Kallbäck


Barn

1684 – Hans (Moder: Brita Jonsdotter)

Källa: Husby C:1 född, vigsel, död  1653-1686 (39.26.26200)

 

1687-09 – Anna (Moder: Brita Jonsdotter)

Källa: Husby C:2 född, vigsel, död  1687-1697 (39.27.28300)

 

1690-09-24 – Lars (Moder: Brita Jonsdotter)

Källa: Husby C:2 född, vigsel, död  1687-1697 (39.27.31900)

 

1692-05-25 – Jonas (Moder: Brita Jonsdotter)

Källa: Husby C:2 född, vigsel, död  1687-1697 (39.27.33900)

 

1696-02-02 – Margareta

Källa: Husby C:2 född, vigsel, död  1687-1697 (39.27.38100)

 

1698-02-22 – Karin

Källa: Husby C:3 född 1698-1724 (39.28.42300)

 

1700-03-31 – Margtha

Källa: Husby C:3 född 1698-1724 (39.28.43500)

 

1702-12-08 – Cherstin

Källa: Husby C:3 född 1698-1724 (39.28.45700)

 

1705-05-04 – Erich

Källa: Husby C:3 född 1698-1724 (39.28.47500)

 

1707-05-28 – Pähr

Källa: Husby C:3 född 1698-1724 (39.28.49000)

 

1710-04-24 - Margareta

Källa: Husby C:3 född 1698-1724 (39.28.51400)

 


Flyttningar

Ej flyttat


Yrke

Soldat och nämndeman


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

 

Husby A1:2 1710-1729

 

Husby A1:3 1730-1749


Avliden

1725-07-11

Begravd

1725-07-18

Dödsorsak

Andtäppa och bröstverk.

Källa

Genline

Bok

Husby F:1 död 1698-1729 (39.40.61300)

Övrigt

”Nämdemannen Per Hansson ifrån Österbyn. War född 1656 dersammanstädes. På sitt 20de åhr kom kom han i krigtienst och war med i förra Danska ?krigen?, då han och med Dahlregementet blef öferförd på Tyskaboten till Stettin. Efter 8 åhr fick han dimission. När han var således? hemkommen? trädde han på sitt 29 åhr i äktenskap med sin sal. hustru Brita Jonsdotter i Österbyn, med hvilcken han lefde i 8 åhr och blef wälsignad med 4 barn. Änckling war han i 2 åhr, då han åter ingick äckta förbund med sin efterlefande maka hust Karin Olofsdotter från Kallbäck och med henne lefte i 30 åhr, under hvilcken tyd han blef begåfad med 7 barn. Nämndeman har han warit i 14 åhr. I sitt leferne har han warit en gudfrucktig och ___lig man. För __ åhr siuknade han af andtäppa och bröstverk, hvilken siukdom ökade sig alt mer och mer, till dess han lefnadslopp ändades d 11 juli när han wäl och christ___ lefvat 69 åhr.”

Källa: Husby F:1 död 1698-1729 (39.40.61300)

 

 

 


Övrigt

Ordet dimission = avgång. Används ofta i militära sammanhang

 

Nedanstående uppgifter är mail 2006-01-18 ifrån PO Nrdell, samordnare för Dalregementets Soldatregister.

 

Hej,

Jag har också sett Per Hanssons dödsnotis 17250711. Om han var soldat från 1676 fanns han troligen med i Skåne i tiden för krigen där (Lund och Landskrona) och blev tydligen överförd till garnisonen i Stettin. Han borde ha haft ett soldatnamn om han var i Dalregementet men ett sådant är inte nämnt, vilket strax gör efterforskning svårare. Han var soldat före 1691, då det Yngre indelningsverket infördes med nya rotenummer. Om han blev soldat 1676 och kvarstod i 8 år fick han avsked 1684(antagligen det svårlästa i dödboken).  Regementet mönstrades 1680-10-09 i Stettin. Vi har ännu inte gett i oss i kast med den äldre tiden, men denne Per Hansson kan vara ett incitament därtill.  

I alla händelser torde han ha varit född i Österbyn. Fadern var Hans Eriksson, skräddare,  f 1610 i Tierp (C) d 1669 i Österbyn och modern Anna Jonsdotter f 1619 okänt var d 1704 i Östebyn .  Hon gifte om sig 1671 med soldaten Jon Andersson BRUS f i Myckelbyn d 1693 i Österbyn. Denne var tidigare gift i Myckelbyn med Sara Carlsdotter.

När Hans Eriksson kom till Österbyn och varför är inte känt men det är efter honom som hans gård där kom att heta Has än i dag och fortfarande finns i släkten på något sätt men inte som jordbruk. Hantverkare hade en viss rörlighet. Det fanns en annan skräddare som kom till Västerbyn vid samma tid och gav upphov till gårdsnamnet Skräddars. Den siste som hade kor på gården var Has August d 1960,  kusin till min fru Kajsas morfar Daniels Gustaf i Västerbyn.  

Per Hansson hade systern Margareta f 1659 som blev gift till Petters. Per Hansson gifte sig 1685 i Husby - alltså året efter avskedet - med Brita Jonsdotter f 1662 i Österbyn d 1693 i Österbyn. Han gifte om sig 1694 med Karin Olofsdotter f 1668 i Olles i Kallbäck d 1746 i Österbyn. Per Hansson hade 4 barn i första giftet och 6 i andra, däribland Erik Persson f 1705 d 1761 vilken övertog gården. Och så vidare.

Var finns er anknytning till Has?

Hälsningar

PO Nordell

 

Hej,

Några kommentarer till mitt förramail och nedanst text. .

Efterson prästen i dödboken skrivit "Nämdemannen Per Hansson ifrån Österbyn. War född 1656 dersammanstädes" har jag m fl tolkat det som att han var född i Österbyn.  Man brukar luta sig mot födelseboken i sista hand och i denna finns han som sagt inte 1656. Vem kunde stå för  åldersuppgiften 69 år?  I detta fall möjligen hans andra hustru eller sonen i första giftet Hans Persson f 1689 bildade Stor-Petters i Österbyn eller dennes syster Anna f 1687 gift till Svinö.

Per Hansson hade en syster Margareta Hansdotter f 1659 och gift  1692 till Petters i Österbyn med Ingevald Persson. Hon finns med i Husby C:1 Födda 1659 döpt 2. Pacha d.v.s. den andra söndagen efter påsk som dotter till Hans Skräddare i Rörie Österbyn.

I Mantalslängder för Husby nämns Hans Tierp Skräddare i Österbyn åren 1647-1662.  I Husby C:1 1669 begravdes en Hans Ersson Skräddare i Rörie Österbyn 10. post Trintatis (15 augusti).  Anna Jonsdotter dog enl F:1 20 mars 1704 som änka efter Jon Andersson i Österbyn, och varit tidigare gift med Hans Eriksson från Tierp 85 år gammal.

Per Hansson tycks saknas i Husby födelsebok. I mantalslängd fr 1680 är Per Hansson angiven som soldat.

 

Tolkningar av text:

"Efter 8 åhr fick han ________. " Ordet är dimission = avgång Används ofta i militära sammanhang.

"med sin ___ _ hustru Brita "  Där står Sal. = Salig, Brita var avliden.  

 

PO Nordell