Olofsdotter, Margta, 21211212112


Född

1672

Döpt

1672 7 Trinit

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Faddrar

Ej angivna

Källa

Genline 39.26.21900

Bok

Husby C:1, Födde Vigsel Död 1653-1686

Övrigt

Det står:

Margaretha: Olof Andersson i Kallbäck


Fader

Olof Andersson

Moder

Karin Erichsdotter


Gift

1690, 21 Trinit (oktober)

Församling

Husby

Län

Kopparberg

Maka

Olof Mårtensson

Källa

Genline 39.27.31000

Bok

Husby C:2, Födde Vigsel Död 1687-1697

Övrigt

Han ifrån Åkre, hon ifrån Kallbäck


Barn

1691-2 adventus – Carin

Husby C:2 Födde Vigsel Död 1687-1697

Genline 39.27.33300

 

1695-04-06 – Britta

Husby C:2 Födde Vigsel Död 1687-1697

Genline 39.27.36800

 

1696-03-22 – Mårten

Husby C:2 Födde Vigsel Död 1687-1697

Genline 39.27.38300


Flyttningar

Ej flyttat


Yrke

Hustru


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1730-1749


Avliden

1736-05-02

Begravd

1736-05-16

Dödsorsak

Lungsoten (Tuberkulos)

Källa

Genline 39.41.69700

Bok

Husby F:2, Död 1730-1746

Övrigt

Det står:

Hust Margta Olofsdotter ifrån Åkre. Nata in Kallbäck ao 1672 in Julio. Renata. Kunnat litet läsa och enfaldigt förstå sin ___ ___ ___ ___ ___ ___. 21 åhr gammal gift med ___. ___. ___, Soldat vid lifcompagC. Olof Mårtensson Svart, som blef slagen ao 1700 vid Narva. lefat väl med honom i 10 åhr; Ägt 1 son ___ döttrar, hvilka bägge äro förut döda. Änka varit i 36 åhr. la vita proba. ___sängliggande i 3 åhr af lungsoten. dog d; 2. maii, atas 64 åhr. Kyrkian 4 p. fattiga 1 p.

 

 

 


Övrigt

Syster med Karin Olofsdotter