Olsson Ryttare, Erik, 21 21 12 21 11


Född

1688-02-11

Döpt

_nila sexages____

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Lars Johansson i ho____ Peer Ericsson i Wästerbyn Nils Eriksson ____ H Cherstin ibid, Peer Olofssons hustru

Källa

Husby C:2 s. 18

 

Övrigt

Moderns namn står ej angivet vid födseln.


Fader

Olof Johansson

Moder

Kierstin Andersdotter


Gift

1723-09-29

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Cherstin Göransdotter

Källa

Husby E1:1 bild 25

Övrigt

Det står att han är soldat och hon från Berga.


Barn

1723-12-25 - Anna

Källa: Husby C:3 bild 184

 

1725-05-11 – Göran

Källa: Husby C:4 födde 1725-1750 (39.29.62600)

 

1729-06-21 – Anna

Källa: Husby C:4 bild 25

 

1737-09-29 - Eric

 


Flyttningar


Yrke

Soldat ryttare


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1710-1737

Husby A1:4 1730-1770

Husby A1:5 1730-1760

Husby A1:6A 1760-1774


Avliden

1768-01-14

Begravd

Ej angivet

 

Dödsorsak

Ålderdomsbräckligheter

 

 

Källa

Husby F:3 bild 249

Övrigt

Det står: ”Ålderdomsbräcklighet, 79 år Eric Olsson Ryttare ifrån Berga N 1 född i Wästerbyn 1688 d 11 febr, fadren Bergsman Olof Jansson, Modren hustru Kierstin Andersdotter, döpt. Åhr 1718 blef han soldat för Ryttarens rote, tjente därvid till 1723 då han fick afsked. Gifte sig 1722 med sin nu efterlämnade hustru Kierstin Giöransdotter uti Berga, haft med henne 4 barn, 3 söner och 1 dotter af hvilka 1 son är död. Lefvat så mycket men och christerligt Uti 12 åhr varit blind, och i senare åhren mäst sängliggande af ålderdomsbräcklighet, defaf han blef död d 14 januari.”


Övrigt