Göransdotter, Cherstin, 21 21 12 21 12


Född

1702-08-22

Döpt

1702-08-24

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Johan Larsson i Bärga, ung Anders Olofsson ibidem, hust Main, Johan Larssons i Bärga, hust Karin, Pähr Mattssons ibidem.

Källa

Husby C:3 bild 38

 

Övrigt

Moderns namn är ej angivet då hon föds.


Fader

Göran Jacobsson

Moder

Kierstin Andersdotter


Gift

1723-09-29

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Erik Olsson Ryttare

Källa

Husby E1:1 bild 25

Övrigt

Det står att han är soldat och hon från Berga.


Barn

1723-12-25 - Anna

Källa: Husby C:3 bild 184

 

1725-05-11 – Göran

Källa: Husby C:4 födde 1725-1750 (39.29.62600)

 

1729-06-21 – Anna

Källa: Husby C:4 bild 25

 

1737-09-29 - Eric

 


Flyttningar


Yrke


Husförhör

Husby A1:2 1704-1710

Husby A1:3 1710-1737

Husby A1:4 1730-1770

Husby A1:5 1730-1760

Husby A1:6A 1760-1774


Avliden

1769-09-14

Begravd

1769-09-24

 

Dödsorsak

Modersjuka

 

 

Källa

Husby F:3 bild 264

Övrigt

Det står: ”Änka Modersjuka, 67 åhr 3 månader, begravd 24. Kierstin Giörsdotter ifr Berga n 1 född ibm 1702 af 22 aug. Fadern Sockenman Giöran Jacobsson, Modren hustr Kierstin Andersdotter. Döpt Varit ständigt hemma Gift 1721 med sin förledne åhr _____ ___ för af____ Soldaten Eric Olsson Ryttare, haft med honom 5 barn, 3 söner och 2 dottrar, af hvilka 1 son och 1 dotter äro döda. Lefvat fridsamt, varit Gud___lig I 10 veckor lagt til sängs af modersjuka deraf död d 14 september.”


Övrigt