Andersdotter, Kierstin, 21 21 12 21 12 2


Född

1674

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

 

Övrigt

Hittar henne inte 1674 i födelseboken.


Fader

Anders Johansson

Moder

Brita Ericsdotter


Gift

1694

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Göran Jacobsson

Källa

Husby C:2 s. 157

Övrigt

Enbart deras namn står nedskrivet.


Barn

1695-08-16 - Sara

Källa: Husby C:2 s. 177

 

1698 – Brita

Källa: Husby C:3 Bild 6

 

1702-08-22 – Cherstin

Källa: Husby C:3 bild 38


Flyttningar


Yrke


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1730-1749

Husby A1:4 1730-1770


Avliden

1752-04-19

Begravd

1752-05-03

 

Dödsorsak

Håll och stygn

 

 

Källa

Husby F:3 bild 52

Övrigt

Det står: ”Enkan ___ och Gudfru Cherstin Andersdotter ifrån Berga n 1 nata 1674 __ renata i Solberga simpliuter informata. Gifta sig uppå sitt 19 år med sockenmannen Göran Jacobsson i Berga, och blifvit under 48 års härlig sammanlefnad välsignad med 3 döttrar, som alla lefva. Har lefvat fudfruktigt och ____modigt. Hennes sjukdom bestod warande uti ålderdomsbräckligheter _____ til kommo och håll och styng uti hvilke saligen aflemnade d 19 april, ___ ____ dar har varit 77 år och 4 månad.”


Övrigt