Jacobsson, Göran, 21 21 12 21 12 1


Född

1669-12

Döpt

4 advent

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Ej angivet

Källa

Husby C:1 s. 98

 

Övrigt

I husförhören står det att han är från Lilla Sund. Moderns namn finns ej med då han föds.


Fader

Jacob Göransson

Moder

Malin Andersdotter


Gift

1694

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Kierstin Andersdotter

Källa

Husby C:2 s. 157

Övrigt

Enbart deras namn står nedskrivet.


Barn

1695-08-16 - Sara

Källa: Husby C:2 s. 177

 

1698 – Brita

Källa: Husby C:3 Bild 6

 

1702-08-22 – Cherstin

Källa: Husby C:3 bild 38


Flyttningar


Yrke

Sockenman


Husförhör

Husby A1:1 1670-1690

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1730-1749

Husby A1:4 1730-1770


Avliden

1742-12-03

Begravd

IV december

 

Dödsorsak

Svårt att tolka

 

 

Källa

Husby F:2 s. 111

Övrigt

Det står: ”Sockenmannen Göran Jacobsson i Bergaa, född i LillSund 1669 in Decemb. Renalus et bene informatus Tjent på åtskilliga ställen med beröm. På sit 25e ålders år gift med hust Kierstin Andersdotter i Berga, lefvat med henne i 48 år: ägt 3ne döttrar, som lefva och är förfadda. Vita non semper pia. Sjukdommen som tilskyndat han döden war at? Ko_stand när ____ föll med på _rö, hvar af han måste intyn sängen, lefde i 2 dygn. ________och ________________, döde ___ d 3 december atas 73 år.”


Övrigt