Göransson, Mats, 21 21 12 21 21 1


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

ÖvrigtFader

Moder


Gift

1700-10-07

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Make

Cherstin Ericsdotter

Källa

Husby E1:1 bild 7

Övrigt

Det står att de bägge är från Svinö


Barn

1701-08-18 – Göran

Källa: Husby C:3 bild 30

 

1703-08-28 – Eric

Källa: Husby C:3 bild 45

 

1707-02-02 - Anna

Källa: Husby C:3 bild 70

 

1710-03-02 - Mats

Källa: Husby C:3 bild 92

 

1713-02-26 – Chirstin

Källa: Husby C:3 bild 114


Flyttningar


Yrke


Husförhör

Husby A1:2 1710-1729


Avliden

1716-05-06

Begravd

1716 Böne sönd

 

Dödsorsak

Andtäppa och andra passioner

 

 

Källa

Husby F:1 bild 71

Övrigt

Det står: ”Matts Jöransson i Svinö har hållit _____ vid sängen sedan jul_____ så af andtäppan, som andra passioner, hwart till och å _____ honom håll och stigen han blef död efter en christelig och ährbar man____ i denna wärden, uppå sitt 45 ålders åhr.”


Övrigt