Ericsdotter, Cherstin, 21 21 12 21 21 2


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

ÖvrigtFader

Moder


Gifte 1

1700-10-07

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Make

Mats Göransson

Källa

Husby E1:1 bild 7

Övrigt

Det står att de bägge är från Svinö


Barn

1701-08-18 – Göran

Källa: Husby C:3 bild 30

 

1703-08-28 – Eric

Källa: Husby C:3 bild 45

 

1707-02-02 - Anna

Källa: Husby C:3 bild 70

 

1710-03-02 - Mats

Källa: Husby C:3 bild 92

 

1713-02-26 – Chirstin

Källa: Husby C:3 bild 114


Flyttningar


Yrke


Husförhör

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1730-1749


Avliden

1750-04-19

Begravd

1750-04-29<

 

Dödsorsak

Svårt att läsa

 

 

Källa

Husby F:3 bild 28

Övrigt

Det står: ”Ärl hu Cherstin Ersdt NämndM Anders Andersson i Svinö i lifslidan _ hu hon är född ibm 1676 i febr af ärl_ föräldrar, renata bene informata 1698 gift med sock_ Matts Giörsson i Svinö med hvilken hon sammanlefde i God äkta kärlek til 1716 och aflade 5 barn. Efter 1 ½ års enkiostånd åter gift med sin nu efterlåtna manen och med han afladt 2 ne barn af hvilka båda nu son lef__ vid ____ ____ giorda af olykligt fall ___uti hon bröt ____ ___ sitt af sig och under mycken an___mödahär och b____ sig med _____ H nattvarden samt dog ____ d 18 april på sitt 74 år.”


Övrigt