Jacob Ericsson, 21 21 12 21 22 22 1


Född

1616

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Källa

Husby F:1 bild 30

Övrigt

Enligt åldersuppgift då han dör.Fader

Moder


Gifte

Församling

Län

Maka

Källa

Övrigt


Barn

1653 XX II TrinitCherstin

Källa: Husby C:1 sid 4


Flyttningar


Yrke


Husförhör


Avliden

Ej angivet

Begravd

1706-01-06

 

Dödsorsak

Se nedan

 

 

Källa

Husby F:1 bild 30

Övrigt

Det står: ”Jacob Ericsson i Starbäckbo, en stilla och gudfruktig man, ____ ______ intil sitt ytterta altyd infant sig i herrans hus och tempel, icke allenast på sön = hälg= och högtydsdagar; ____ och bi______ alerhopa = prädykningar. _____ han och under sin höga ålder altyd rörig och frisk, intil 14 dagar för sin död, då han af ett fall måst intaga sängen, efter han _____ia inte förmäter gå. Hans lyfstyd här i wärdem hafvet warit 89 åhr och 5 månader.”


Övrigt