Cherstin Jacobsdotter, 21 21 12 21 22 22


Född

1653 XX II Trinit

Döpt

Ej angivet

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Ej angivet

Källa

Husby C:1 sid 4

Övrigt

Enbart pappans namn står med när hon föds.Fader

Jacob Ericsson

Moder


Gifte

1677

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Nils Andersson

Källa

Husby C:1 s. 156

Övrigt

Det står att han är från Garpbeg och hon från Starbackbo.


Barn

1680 – Malin

Källa: Husby C:1 s. 176

 

Anna


Flyttningar


Yrke


Husförhör


Avliden

1728-10-09

Begravd

1728-10-20

 

Dödsorsak

Svår bröstvärk, sängliggandes sista året.

 

 

Källa

Husby F:1 Bild 133

Övrigt

Det står: ”Hustrun Chersen Jacobsdotter ifrån Starbackbo född ibidem 1653. Hade god kunskap i fri christendom, blef hemma hos dina _ föräldrar till sitt 25 åhr, då hon trädde uti äktenskap med sin sal man Nils Andersson i Starbakbo lefat tillsammans uti ____ ägta kärlek något öfver 30 åhr och blifvit välsignad med 2ne döttrar af hvilka 1 är död. Änka har hon varit i 20 åhr. Och så wäl under egen ____som a___ förd__en mycket gudalig _____ Siukdomen har varit svår bröstvärk, heraf hon __________ legat till säng detta sista åhret. Aflemnade sal d 9 oktober när hon lefvat 5 år.”


Övrigt