Hansson, Jacob, 21 21 22 22 11


Född

1710-01-04

 

Döpt

1710-01-06

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Jonas Vassesson ifrån Nordbäckbo Jöran Jöransson i Öfvernora Hust Chierstin  Jonas Vassesson Margta Jöransdotter i Öfvernora.

Källa

Husby C:3 bild 91

 

Övrigt

Enbart pappans namn står med då han föds.


Fader

Hans Olofsson

Moder

Karin Jacobsdotter


Gifte 1

1737-12-30

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Margareta Pehrsdotter

Källa

Husby E1:1 bild 39

Övrigt

Det står att han är från Öfernora och hon wid Kyrkian

 

Gifte 2

1744-10-14

Församling

Hedemora

Län

Kopparbergs län

Maka

Anna Carlsdotter

Källa

Hedemora E1:1 bild 10

Övrigt

Det står att han är från Öfvernora och hon från Wikbyn.

 

Gifte 3

1746-07-02

Församling

Hedemora

Län

Kopparbergs län

Maka

Kierstin Persdotter

Källa

Hedemora E1:1 bild 22

Övrigt

Det står att han är från Öfvernora och hon från Hambre.

 


Barn

1739-02-18 – Olof

Källa: Husby C:4 bild 97

 

1741-04-09 – Elisabet

Källa: Husby C:4 bild 111

 

1743-03-18 – Cherstin

Källa: Husby C:4 bild 121

 

1747-11-02 – Karin (Moder Kierstin Pehrsdotter)

Källa: Husby C:4 bild 157

 

1751-06-18 – Anders (Moder Kierstin Pehrsdotter)

Källa: Husby C:5 Bild 8


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

Husby A1:3 1710-1737

Husby A1:4 1730-1770

Husby A1:5 1730-1760

Husby A1:6 1760-1774


Avliden

1764-05-12

Begravd

1764-05-20

 

Dödsorsak

Håll och styng

 

 

Källa

Husby F:3 Bild 210

Örigt

Det står: ”Jacob Hansson från Öfernora, No 3 född ibid. 1704 d 4 januar Döpt ____ ____ ____ mäst hemma i ungdommen. Git 3ne gånger. Första g med sin af hu Margareta Pehrsdotter från Smedby. 1735 war tillsammans med henne 7 ½ år. Hade med 1 son och 2 dottrar, af hvilka dötrarna äro döda. Enkling 1743 Gift andra g 1744 med sin afl hu Anna Ersdotter från Wikbyn i Hedemora War tillsammans med henne allenast ½ åhr utan barn Änkling 1745 Gif 3e g med sin efterlemnade hu Cherstin Pehrsdotter från Hedmora och Humbra. Warit tillsammans med henne i 18 åhr och haft 1 son och 1 dr, af hvilka dotterna efterlefvar. Warit _____ _____ Sjuknad d 6 maj af håll och stygn. Beradda sig guda till döden af ________ ______ om sina synder förlåta, _____ han är ____ _____ ___ Nattvard d 11 maj lästa 1:2 vvers af no 392 afled d 12 maj.”


Övrigt